Print

Marketing u stočarstvu (10018)

Course coordinator

Course description

Poslovanje na suvremenom tržištu nije moguće bez poznavanja i primjene marketinga, pa je za poljoprivredu marketing barem jednako važan kao i proizvodnja. U ovom modulu studenti se Upoznavaju s osnovama marketinga, marketinškom analizom, strateškim planiranjem u marketingu, izradom poslovnog plana, politikom proizvoda, cjenovnom politikom, politikom distribucije i komunikacijskom politikom, kreiranjem marketinškog spleta, upravljanjem marketinškim naporima te primjenom marketinga u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Mnoštvo primjera iz marketinške prakse olakšava razumijevanje i usvajanje nastavne građe, a izrada marketinškog plana priprema studente za praktičnu primjenu usvojenih teoretskih znanja.

Type of course

  • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Stočarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 15
Lectures: 8
Auditory exercises: 5
Seminar: 2

Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Programa modula omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja iz marketinške teorija i praktičnih znanja potrebnih za izradu jednostavnog marketinškog plana. Program modula je osnova za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju Agrobiznis i ruralni razvitak.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.