Print

Marketing u ribarstvu (9023)

Course coordinator

Course description

Marketing i marketinška tehnika temelj su proizvodnje proizvoda i usluga u suvremenom gospodarstvu. Upoznati studente s teorijom i praksom marketinga stočarskih proizvoda s temeljnim metodama istraživanja marketinga.
Program: teorija tržišta i cijena, ustroj tržišta, svjetsko tržište poljoprivrednih proizvoda, tržništvo (marketing) u poslovanju stočarskih gospodarstava, pravci razvoja stočarske selekcije u svijetu s obzirom na razvoj tržišta, tržište stočarskih proizvoda, pariteti cijena sperme, marketing stočarskih proizvoda. Kakvoća, selekcija i marketinška strategija stočarskih proizvoda; marketinška strategija prodaje; marketinška strategija s obzirom na asortiman i pakiranje proizvoda; marketinška strategija s obzirom na cijene; promidžba stočarskih proizvoda; marketinška strategija s obzirom na prodajne kanale i potrošačke segmente stočarskih proizvoda.

Type of course

  • Poslijediplomski studij / Specijalistički studij / Ribarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 15
Lectures: 6
Laboratory exercises: 2
Seminar: 7

Lecturer
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Programa modula omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja iz marketinške teorija i praktičnih znanja potrebnih za izradu jednostavnog marketinškog plana. Program modula je osnova za nastavak obrazovanja na diplomskom studiju Agrobiznis i ruralni razvitak.

Types of instruction

  • Predavanja
  • Seminari
  • Vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati osnovne marketinške koncepte Provesti jednostavne marketinške analize Definirati politiku proizvoda, cijena, distribucije i komunikacije Definirati marketinški problem i dati prijedlog rješenja Usmeni ispit

Obligatory literature

  1. Kolega A. (1994): Tržništvo poljodjelskih proizvoda. Globus, Zagreb
  2. Kolega A., Božić M. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište. Tržništvo, Zagreb
  3. Kolega A. i sur. (1989): Marketing proizvoda Središnjeg zavoda za razmnožavanje domaćih životinja. Zagreb

Recommended literature

  1. Kotler P. (1989): Upravljanje marketingom. Informator, Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.