Print

Održivost proizvodnje biogoriva i bioproizvoda iz poljoprivredne biomase (228726)

Course coordinator

Course description

Cilj ovog modula je upoznati studente s održivom proizvodnjom biogoriva i bioproizvoda iz poljoprivredne biomase putem biorafinerijskog procesa. Nastavni program modula obuhvaća uvod u održivu biorafinerijsku proizvodnju zajedno s EU legislativom koja se tiče proizvodnje bioproizvoda, biogoriva i održivog kružnog biogospodarstva. Osim toga, student će naučiti klasificirati tipove biorafinerija s primjerima, kao i sustave i uvjete skladištenja biomase za potrebe ovog procesa. Također, student će naučiti o vrstama platformi u biorafinerijskom procesu, odnosno moći će predložiti proizvodni proces ovisno o svojstvima sirovine i/ili zahtjevima kvalitete konačnog proizvoda. Stečena znanja praktično će primijeniti u laboratoriju, primjenjujući napredne analitičke tehnike u analizi sirovine, međuproizvoda i konačnog proizvoda.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L3

E-learning: L1 with L2 elements

Teaching hours: 30
Lectures: 12
Laboratory exercises: 8
Seminar: 10

Lecturer
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Kandidati moraju:
- poznavati područje OIE iz poljoprivrede te imati usvojena srodna znanja stečena unutar najmanje 5 godina studija u području biotehničkih znanosti i/ili srodnih područja;
- posjedovati osnovna znanja o primjeni računalnih programa (Word, Excel, PowerPoint);
- imati visoku razinu znanja engleskog jezika.

Types of instruction

  • Predavanja
  • Provjere znanja
  • Konzultacije
  • Seminari
  • Vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nakon položenog ispita, student/ica će moći: IU1 Procijeniti održivost proizvodnje biogoriva i bioproizvoda IU2 Razlikovati tipove biorafinerija IU3 Preporučiti sustav skladištenja biomase u biorafinerijskom procesu IU4 Usporediti platforme biorafinerija IU5 Odabrati proizvodni proces ovisno o sastavu sirovine i/ili svojstvima konačnog proizvoda IU6 Valorizirati sastav biomase i potencijal daljnjeg iskorištenja Od studenta se očekuje samostalno provođenje istraživanja pretraživanjem znanstvenih baza te izradom seminarskog rada. Na usmenom ispitu, vrednuje se usvojenost gradiva te sposobnost studenta da predloži optimalni proizvodni proces u biorafinerijskom procesu.

Obligatory literature

  1. Öchsner A., da Silva L. F. M., Altenbach H. (2013): Characterization and Development of Biosystems and Biomaterials. Springer, NY, SAD.
  2. Fang Z. (2013): Pretreatment Techniques for Biofuels and Biorefineries. Springer, NY, SAD.
  3. Gopalakrishnan, K., van Leeuwen J. H., Brown R. C. (2012): Sustainable Bioenergy and Bioproducts Value Added Engineering Applications. Springer, NY, SAD.
  4. Abe A., Dušek K., Kobayashi S. (2010): Biopolymers: Lignin, Proteins, Bioactive Nanocomposites. Springer, NY, SAD.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.