Assoc. Prof. Ana Matin, PhD

Assoc. Prof. Ana Matin, PhD

Associate Professor
Division of Agricultural Engineering
Department of Sustainable Technologies and Renewable Energy Sources
Phone: +385 1 239 3625
Email: amatin ( at ) agr.hr

Teaching

Projects

scientific

Title Funding Duration AFZ role
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 2019/09/18 - 2023/06/01 partner
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Croatian science foundation 2018/11/01 - 2022/10/31 coordinator
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries – GRACE Horizon 2020 2017/06/01 - 2022/06/01 partner
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Croatian science foundation 2014/10/15 - 2018/10/14 coordinator
Prenamjena pulpe buče kao onečišćivača okoliša u sirovinu za proizvodnju zelene energije MZO 2014/01/01 - 2015/12/31 coordinator
Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije MZOS 2007/01/01 - 2013/12/31 coordinator

expert

Title Funding Duration AFZ role
Potencijal proizvodnje zelene energije iz ostataka ratarske proizvodnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 2016/06/30 - 2018/06/30 coordinator
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 2015/11/05 - 2017/11/05 coordinator
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi 2012/11/13 - 2014/11/13 coordinator

development

Title Funding Duration AFZ role
Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2020/12/24 - 2023/12/24 coordinator
„Razvoj inovativnih peleta iz šumske i/ili poljoprivredne biomase- INOPELET“ Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 2020/09/01 - 2023/09/01 partner
Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora (BIOKOMPOZITI) Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 2019/12/20 - 2022/12/20 partner

teaching

Title Funding Duration AFZ role
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond 2020/03/09 - 2023/03/09 coordinator

university support

Title Funding Duration AFZ role
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu 2017/01/01 - 2017/12/31 coordinator
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu 2016/01/01 - 2016/12/31 coordinator
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje Sveučilište u Zagrebu 2015/01/01 - 2015/12/31 coordinator
Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije Sveučilište u Zagrebu 2014/01/01 - 2014/12/31 coordinator

Publications

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.