Print

Inkapsulacija bioaktivnih komponenata za ishranu i zaštitu biljnih kultura (228730)

Course coordinator

Course description

Cilj modula je upoznati studente s novim spoznajama i metodama inkapsulacije bioaktivnih komponenata (makro- i mikronutrijenti, agrokemikalije, mikroorganizmi) i primjenom novih agroekoloških formulacija (mikrokapsula/mikrosfera) za ishranu/prihranu i zaštitu biljnih kultura, te ih osposobiti za samostalna istraživanja i usvajanje novog znanja u području agroekološke ishrane/prihrane i zaštite biljnih kultura.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L3

E-learning: L3

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Laboratory exercises: 5
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90-100%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje nastave, priprema seminara i materijala za radionice i aktivno sudjelovanje na seminarima i radionicama

General competencies

Osnovna znanja iz kemije (Opća, Anorganska, Organska i Biokemija), instrumentalnih metoda kemijske analize, te osnovna znanja o štetnim organizmima i njihovom suzbijanju.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja iz osnova procesa inkapsulacije bioaktivnih komponenata za ishranu i zaštitu biljnih kultura od bolesti i štetnika.
 • Ostalo
 • Laboratorijske vježbe
  Priprava formulacija mikročestica
 • Seminari
  Izrada seminara s određenom tematikom.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Analizirati i procijeniti prednosti primjene agroformulacija s inkapsuliranim bioaktivnim komponentama u ishrani/prihrani i zaštiti biljnih kultura u odnosu na klasične metode u poljoprivrednoj proizvodnji. 2. Odabrati i primijeniti odgovarajuće metode inkapsulacije bioaktivnih komponenata (makro- i mikronutrijenti, agrokemikalije, mikroorganizmi) za ishranu/prihranu i zaštitu biljnih kultura od štetinka. 3. Planirati i provesti istraživanje primjene novih agrofrmulacija s inkapsuliranim bioaktivnim komponentama. 4. Odabrati odgovarajuću informatičku tehniku te analizirati i interpretirati rezultate primjene agroformulacija mikročestica. 5. Samostalno kreirati znanstveno istraživanje korištenjem novih metoda praćenja, istraživanja i analiziranja podataka. Za vrijeme nastave rad studenta vrednuje se njegovim aktivnim sudjelovanjem u nastavi te izradom i prezentacijom seminarskog rada. Očekuje se samostalno provođenje istraživanja pod vodstvom suradnika na predmetu, te pisano izvješće o rezultatima istraživanja. Na završnom pismenom i usmenom ispitu vrednuje se usvojenost gradiva te sposobnost studenta da kritički sagleda, analizira i predloži rješenja iz zadanog problema te da predloži metodologiju istraživanja u području priprave agroformulacija mikročestica koristeći novostečena znanja.

Working methods

Teachers' obligations

Redovito održavanje predavanja, seminara i laboratorijskih vježbi.

Students' obligations

Pohađanje nastave, priprema seminara i materijala za radionice i aktivno sudjelovanje na seminarima i radionicama.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usmeni ispit 100% <60%
60%
70%
80%
90-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 3
Ukupno 100% 15 45 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usmeni ispit Provjera znanja Tijekom semestra Usmeni ispit

Weekly class schedule

 1. Razvoj procesa inkapsulacije
 2. Materijali za pripravu formulacija mikročestica
 3. Metode inkapsulacije
 4. Primjena formulacija mikročestica u zaštiti biljnih kultura
 5. Primjena forrmulacija mikročesica u ishrani biljnih kultura
 6. Priprava formulacija mikročestica
 7. Određivanje količine aktivnih komponenata u formulacijiama
 8. Prezentacija seminarskog rada

Preconditions

Obligatory literature

 1. Handbook of Encapsulation and Controlled Release. M. Mishra (ed.). 2015 CRC Press ISBN 9781482232349 - CAT# KE25814
 2. ENCAPSULATIONS Nanotechnology in the Agri-Food Industry, Volume 2 A.M. Grumezescu (ed.) 2016, Academic Press ISBN: 978-0-12-804307-3

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.