Print

Okolišna politika i ruralna područja (226157)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je ustanoviti pojedinačnu ulogu i međudjelovanje okolišne, energetske i poljoprivredne politike u bioekonomiji i ruralnom razvoju kao i utvrditi zakonski i institucijski okvir povezan s okolišnom politikom i održivim razvojem ruralnih područja

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Seminar: 20

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): <60%-70%
Good (3): 70-80%
Very good (4): 80-90%
Excellent (5): >90%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje nastave, seminar, praktični rad.

Types of instruction

 • Predavanja
  Interaktivna predavanja
 • Provjere znanja
  Pismeni ispit
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Radionice
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Opisati elemente politika koji utječu na održivi razvoj Pismeni ispit, seminarski rad, radionice
2. Objasniti obilježja ekološki održivog gospodarstva Pismeni ispit, seminarski rad, radionice
3. Sažeti bitna obilježja okolišne politike i njene uloge u bioekonomiji Pismeni ispit, seminarski rad, radionice
4. Protumačiti koncept i kvantitativno izraziti postignuća u smjeru održivog ruralnog razvoja na određenom području Pismeni ispit, seminarski rad, radionice
5. Objasniti dodirne i konfliktne uloge politika u domeni održivog ruralnog razvoja Pismeni ispit, seminarski rad, radionice
6. Izdvojiti zakonske propise i opisati institucionalni okvir okolišne i poljoprivredne politike koji se tiču bioekonomije, poljoprivrednog i ruralnog razvoja Pismeni ispit, seminarski rad, radionice
7. Objasniti agro-okolišne ciljeve i mjere te učinke njihove primjene Pismeni ispit, seminarski rad, radionice
8. Objasniti elemente Zelenog plana i ulogu poljoprivrede i poljoprivredne politike Pismeni ispit, seminarski rad, radionice

Methods of grading

Pismeni

Weekly class schedule

 1. Uvod u predmet, definicije, osnovni pojmovi
 2. Ekološki održivo gospodarstvo
 3. Opća obilježja okolišne politike i bioekonomije
 4. Dodirni elementi okolišne, energetske i poljoprivredne politike i njihova uloga u bioekonomiji i ruralnom razvoju.
 5. Koncept održivog ruralnog razvoja. Tumačenje odnosa politike i održivog ruralnog razvoja
 6. Kvantitativna analiza održivog ruralnog razvoja
 7. Konfliktni ciljevi okolišne, energetske poljoprivredne i ostalih politika (industrijska, klimatska, ribarstvena, istraživanje i inovacije itd.) u domeni održivog ruralnog razvoja
 8. Koherentnost političkih ciljeva u domeni održive poljoprivrede i ruralnog razvoja gospodarenja resursima
 9. Zakonodavni i strateški okvir u domeni bioekonomije, poljoprivrede i održivog ruralnog razvoja
 10. Nacionalne mjere i instrumenti za poticanje okolišnih ciljeva u ruralnom području
 11. Studiji slučaja zemalja s naprednom političkom bioekonomijom (Njemačka, Japan, Kanada i sl.)
 12. Agro-okolišne mjere i njihova implementacija u ruralnim područjima
 13. Budućnost poljoprivrede i uloga poljoprivredne politike u okviru Zelenog plana
 14. Dosadašnji učinci javnih politika na okolišne i klimatske ciljeve
 15. Odabrane teme (bioekonomija, održivi ruralni razvoja, uloga politika)

Preconditions

Obligatory literature

 1. European Commission - DG Environment (2002): Analysis of Selected Concepts on Resource Management. Interni prijevod
 2. Muller, S. Brown, A. Ozl, Samantha: Renewable Energy (2011): Policy Considerations for Deploying Renewables. Interni prijevod
 3. United Nations Environment Programme (2015): Policy coherence of the sustainable development goals
 4. Črnjar, M.: Ekonomika i politika zaštite okoliša, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2020, 187
 5. Goodstein, E.S. (2003). Ekonomika i okoliš (drugo izdanje). Mate d.o.o., Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.