Print

Uvod u kružnu ekonomiju u poljoprivredi (226161)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je upoznati studente s teorijskim i praktičnim postavkama kružne ekonomije te njezinom primjenom u poljoprivredi. Prikazati ulogu kružne ekonomije u gospodarstvu Hrvatske i Europske unije te opisati važnost kružne ekonomije za održiviji razvoj poljoprivrede. Razviti svijest o potrebi uključivanja postavki kružne ekonomiju u nacionalne i lokalne razvojne planove te poslovnu svakodnevnicu poduzetnika.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 24
Seminar: 32
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati pojam „kružna ekonomija“ u kontekstu održivog gospodarskog razvoja Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Razlikovati model kružne ekonomije od modela klasične linearne ekonomije. Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Argumentirati potrebu promjene uobičajenih proizvođačkih i potrošačkih praksi s ciljem smanjenja količine otpada Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Prepoznati mogućnosti primjene kružne ekonomije u poljoprivredi i agrobiznisu u stvaranju ekonomskih i financijskih koristi Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Opisati mogućnosti primjene otpada iz poljoprivrede i prehrambene industrije Izrada seminarskog zadatka i/ili pismeni ispit
Predstaviti primjere primjene kružne ekonomije u Hrvatskoj i svijetu Izrada seminarskog zadatka

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i auditornih vježbi te pomaganje studentima u izradi seminara. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem modula i postigli razinu zadanih ishoda učenja.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi u formi rasprava, pitanja i komentara.
Izradom seminara i polaganjem ispita studenti su obvezni dokazati usvajanje zadanih ishoda učenja.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje i aktivnost na nastavi 10%
Izrada seminara i prezentacija 30%
Pismeni ispit 60%
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje i aktivnost na nastavi Studenti mogu sudjelovati u raspravama tijekom nastave. Aktivnost se dodatno boduje i može poboljšati ocjenu iz pismene provjere znanja.

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul
 2. Razlike koncepta linearne i kružne ekonomiije
 3. Doprinos kružne ekonomije gospodarskom razvoju
 4. Modeli kružne ekonomije
 5. Kružna ekonomija u poljoprivredi
 6. Vrste i primjena otpada iz poljoprivrede i agrobiznisa 1
 7. Vrste i primjena otpada iz poljoprivrede i agrobiznisa 2
 8. Otpad od hrane
 9. Terenska nastava
 10. Predrok
 11. Seminarska nastava Primjeri primjene kružne ekonomije u lokalnim zajednicama i poduzećima iz agrobiznisa
 12. Seminarska nastava Primjeri primjene kružne ekonomije u lokalnim zajednicama i poduzećima iz agrobiznisa
 13. Seminarska nastava Primjeri primjene kružne ekonomije u lokalnim zajednicama i poduzećima iz agrobiznisa
 14. Seminarska nastava Primjeri primjene kružne ekonomije u lokalnim zajednicama i poduzećima iz agrobiznisa
 15. Evaluacija održane nastave

Obligatory literature

 1. Interna skripta

Recommended literature

 1. Odabrani znanstveni i stručni članci
 2. Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition, Ellen MacArthur Foundation, 2012.

Similar course at related universities

 • Circular Agri-Food Business Models (Alma Mater Studiorum Università di Bologna) Circular Economy (Wageningen School of Social Sciences)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.