Print

Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa vodne peradi (226297)

Course coordinator

Course description

Programski dijelovi modula su slijedeći:
Osnovne značajke, porijeklo i pasmine pataka i gusaka - Upoznavanje studenata s općim značajkama uzgoja pataka i gusaka. Povijest uzgoja, porijeklo i opis pasmina. Udio u ukupnoj svjetskoj i domaćoj peradarskoj proizvodnji.
Proizvodni ciklusi i inkubacija jaja pataka i gusaka - Uzgoj matičnih jata pataka i gusaka. Proizvodnja rasplodnih jaja, inkubatori, embrionalni razvoj, postupci i rad u inkubatorskoj stanici. Samostalni rad studenata u inkubatorskoj stanici na inkubiranju rasplodnih jaja i rad s jednodnevnom peradi.
Uzgojni uvjeti, oprema i objekti za uzgoj pataka i gusaka - Opis uzgojnih uvjeta, opreme, objekata i zemljišta koje je potrebno osigurati za uzgoj pataka i gusaka. Posjet poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave uzgojem pataka i gusaka, te klaonici peradi. Prikupljanje proizvodnih i klaoničkih pokazatelja za potrebe auditornih vježbi.
Hranidba i tov pataka i gusaka - Hranidba i hranidbene potrebe pataka i gusaka tijekom tovnog perioda.
Iskorištavanje i plasman pataka i gusaka - Načini iskorištavanja pataka i gusaka. Samostalno pretraživanje preporučene literature i podataka s Interneta te izrada seminarskog rada o svjetskoj i domaćoj proizvodnji i načinima plasmana pataka i gusaka. Za ekonomsku opravdanost uzgoja biti će izvršene auditorne vježbe.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

Teaching hours: 45
Lectures: 26
Practicum: 7
Seminar: 4
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70 %
Good (3): 71 - 80 %
Very good (4): 81 - 90 %
Excellent (5): 91 - 100 %

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Student će moći: - navesti osnovne značajke i biološke osnove pataka i gusaka kao vrste - objasniti porijeklo pataka i gusaka - navesti i opisati pasmine pataka i gusaka - navesti i opisati sustave uzgoja pataka i gusaka - objasniti proizvodnju jednodnevnog podmlatka pataka i gusaka - samostalno provesti tov pataka i gusaka - objasniti kvalitetu i prednosti mesa pataka i gusaka

Obligatory literature

 1. Z. Uremović, Marija Uremović, Vesna Pavić, B. Mioč, S. Mužic, Z. Janječić: Stočarstvo. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002.
 2. Domaćinović, M., Antunović, Z., Džomba, E., Opačak, A., Baban, M., Mužic, S.: Hranidba peradi, U: Specijalna hranidba domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 2015.

Recommended literature

 1. Janječić, Z. (2017). Uzgoj dravske guske na gospodarstvima Varaždinske županije. Agronomski falultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017.
 2. Dave Holderread: Raising Ducks. Schoolhouse Road Pownal, Vermont 2001.
 3. Chris Ashton: Domestic Geese. The Crowood Press, Ramsbury 1999.
 4. Cherry, Peter, and Trevor Raymond Morris. Domestic duck production: science and practice. CABI, 2008.
 5. Buckland, R. B., & Guy, G. (Eds.). (2002). Goose production (No. 154). Food & Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.