Print

Samonikle i ukrasne voćne vrste mediteranskog područja (228328)

Course coordinator

Course description

Modul obrađuje sistematiku, rasprostranjenost i bioraznolikost samoniklog voća na Mediteranu te korištenje u poljoprivredi. Obuhvaćene su najvažnije jezgrićave, koštićave, lupinaste, jagodaste i ostale samonikle i ukrasne voćne vrste Mediterana. Obrađuje se odabir vrsta, sorata i podloga kod ukrasnih voćnih vrsta, te agrotehničke i pomotehničke mjere u uzgoju.

Type of course

ECTS: 3.00

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Seminar: 2
Field exercises: 10

Lecturer
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o samoniklim vrstama voća na mediteranskom području, a što je temelj za njihovo bolje iskorištavanje.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti na koje načine i zašto koristimo samonikle voćke u suvremenoj poljoprivredi Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Isplanirati potrebe u očuvanju bioraznolikost populacija samoniklih voćki Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Primjeniti suvremene trendove u iskorištavanju samoniklih i ukrasnih voćki Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Prepoznati povezanost temeljnih znanja o primjeni ukrasnih vrsta/sorata voćaka sa specifičnim zahtjevima njihove primjene Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Preporučiti na koje načine i zašto koristimo ukrasne i samonikle voćke na Mediteranu Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara.

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (PN) - predavanja i vježbe 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
28 26 1,2
Pismeni ispit (PI) 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
48 1,2
Seminarski rad (S) 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 16 0,6
Završni usmeni ispit (UI) - student polaže UI ukoliko nije položio pismeni ispit 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
48 1,2

Weekly class schedule

 1. Rasprostranjenost samoniklih voćnih vrsta u mediteranskom području
 2. Sistematika i determinacija samoniklog voća
 3. Načini iskorištavanja samoniklih voćnih vrsta te značaj u bioraznolikosti nekog područja
 4. Ukrasne voćne vrste u mediteranskom području
 5. Kemijski sastav i molekularna raznolikost samoniklog voća
 6. Kemijski sastav i molekularna raznolikost samoniklog voća
 7. Morfološka i fiziološka svojstva te odnos samoniklih voćaka prema okolini
 8. Morfološka i fiziološka svojstva te odnos samoniklih voćaka prema okolini
 9. Novi trendovi u iskorištavanju samoniklog voća
 10. Samonikle i ukrasne voćne vrste mediteranskog područja
 11. Morfološka svojstvasamoniklih i ukrasnih voćnih vrsta
 12. Morfološka svojstvasamoniklih i ukrasnih voćnih vrsta
 13. Prepoznavanje samoniklih i ukrasnih voćnih vrsta
 14. Prepoznavanje samoniklih i ukrasnih voćnih vrsta
 15. Samonikle i ukrasne voćne vrste mediteranskog područja

Obligatory literature

 1. Nikolić, T. (2013) Sistematska botanika. ALFA, Zagreb
 2. Nikolić, T. (2017) Morfologija biljaka. ALFA, Zagreb
 3. Idžijotić, M. (2013) Dendrologija. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 4. Hulina, N. (2011) VIŠE BILJKE – STABLAŠICE Sistematika i gospodarsko značenje. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Recommended literature

 1. Kovačić, S. i sur. (2008) Flora jadranske obale i otoka. Školska knjiga, Zagreb
 2. Forenbacher, S. (2001) Velebit i njegov biljni svijet. Školska knjiga, Zagreb
 3. Mratinić, E., Miranović, K., i Kojić, M. (2006) Samonikle vrste voćaka Crne Gore. Poljoprivredni fakultet, Beograd
 4. Šilić, Č. (2005) Atlas dendroflore Bosne i Hercegovine. Matica hrvatska, Čitluk

Similar course at related universities

 • Poznavanje samoniklog voća, University of Belgrade

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.