Print

Populacijska genetika (157196)

Course coordinator

Course description

U razvijenim zemljama visokog standarda populacijska genetika kao znanstvena disciplina imala/ima veliki značaj razvoju poljoprivrede u cjelini, a u stočarstvu posebno u industrijskoj proizvodnji mlijeka mesa i jaja.
Program modula: Populacijska genetika, unutar studija Genetika i oplemenjivanje životinja, omogućava studentima razumjeti teorijske spoznaje i identificirati njihovo mjesto i značaj u praktičnoj primjeni genetske varijabilnosti u populacijama, a u stočarstvu posebno razvoj uzgoja i selekcije životinja.
Programski dijelovi modula: Povijesni razvoj i odnos populacijske genetike s drugim biološkim i društvenim disciplinama; Genetska i fenotipska varijabilnost u populacijama životinja; Organizacija genetske varijabilnosti, (random sparivanje, i genetska struktura populacije); Izvori i promjene varijabilnosti u populacijama (mutacije, migracije, selekcija); Prosjeci, genetički i genotipski parametri; Procesi u populaciji i subpopulacije; Molekularna i populacijska genetika ( neutralna teorija).
Vježbe se održavaju u praktikumu Laboratorija za kantitativnu analizu; individualan pristup studentu, samostalno rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka.Polaganje ispita provodi se parcijalnim testovima i završnim usmenim ispitom.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L3

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Practicum: 12
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71%-80%
Very good (4): 81%-90%
Excellent (5): >=91%

Conditions for obtaining signature

Redovitost u nastavi 80%

General competencies

Sadržaj modula osposobljava studente da teorijske spoznaje genetske strukture i genetske parametre primijene u postavljanju uzgojnih ciljeva, uzgojnih programa, te u uzgoju i selekciji životinja.

Types of instruction

 • Predavanja
  audiovizualna metoda
 • Vježbe u praktikumu
  izvode se u praktikumu Laboratorija za kvantitativnu analizu uz individualni pristup studentu i samostalno rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
prepoznati i ocijeniti važnost teorijskih spoznaja fenotipske i genetske varijabilnosti populacija životinja u uzgoju i selekciji,
specificirati genetske parametre u postavljanju uzgojnih ciljeva i selekcijskih programa životinja.
objasniti i primijeniti značaj selekcije životinja u efikasnoj industrijskoj proizvodnji mesa i mlijeka.

Methods of grading

Sastoji se iz tri djela: a) pismeni test sa zadacima, b) računski test na računalu i c) usmeni ispit

Weekly class schedule

 1. Razvoj i odnos populacijske genetike s biološkim i društvenim disciplinama. (P)
 2. Genetska i fenotipska varijabilnost u populacijama. (P)
 3. Organizacija genetske varijabilnosti (random sparivanje, i genetska astruktura populacije. (P)
 4. Primjena teorijskih spoznaja problemi analiza genetske strukture populacije. (V)
 5. Izvori i promjene varijabilnosti u populacijama (mutacije, migracije, selekcija). (P)
 6. Praktična primjena promjene frekvencija gena i genotipova u populaciji .(V)
 7. Prosjeci, genetički i genotipski parametri u populaciji. (P)
 8. Izračunavanje i primjena genetičkih i genotipskih parametara populacije. (V)
 9. Procesi u velikoj populaciji i subpopulacije. (P)
 10. Izračunavanje i značaj Ne , Fx (V)
 11. Populacijska genetika u oplemenjivanju životinja. (P)
 12. Molekularna i populacijska genetika. (P)
 13. Neutralna teorija (P) (V)
 14. Praktična primjena metoda populacijske genetike na stvarnim populacijama V)
 15. Čimbenici kod postavljanja uzgojnih ciljeva za različita svojstva populacija, različitih vrsta životinja. (P)

Obligatory literature

 1. Predavanja (oko 500 slide-ova) prof.dr.sc. Ine Čurika
 2. 10 preglednih radova po izboru prof.dr.sc. Ine Čurika

Recommended literature

 1. Hedrick, P.W. (2000). Genetics of population Ed. Jones Barlett., Missiauge, CAN.
 2. Falconer, D.S., Mackey, Trudy F.C. (1996).Introduction to quantitative genetics. Harlow: Longman.
 3. Hartl, D.L., Clark, A.G. (1997). Principles of population genetics. Sunderland: Sinauer, Inc. Publish.

Similar course at related universities

 • „Principles of Animal Genetics“ (ANSC2210), CornellUniversity, USA
 • Studij „Population genetics“ UC Davis University California Moduli
 • Modul: „Molecular Phylogenetic Analysis“ (EVE 210)
 • Modul: „Principles of Populati of Biology“ (PGB, 200A)
 • Modul: „Principles of Population Biology“ (PGB,200B, (W))
 • Modul: „ Principles of Population“ (PGB200C, (Sp))

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.