Print

Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)

Course coordinator

Course description

Modul će biti izveden kroz dva programska dijela. U prvom dijelu će se obraditi osnove biljne populacijske genetike kroz upoznavanje studenata s genetskom strukturom populacija u ovisnosti o sustavima oplodnje, evolucijskim čimbenicima i oplemenjivačkim postupcima. Naglasak će biti na specifičnostima sustava oplodnje kod biljaka (samooplodnja, djelomična samooplodnja i stranooplodnja). U drugom dijelu obrađivat će se kvantitativna varijabilnost i selekcija kroz upoznavanje s komponentama fenotipske i genotipske vrijednosti kao i komponentama fenotipske i genotipske varijance za kvantitativna svojstva. Nakon toga će biti obrađeni faktori koji utječu na uspješnost selekcije i njezin učinak na genetsku strukturu populacije. Poseban naglasak bit će na korištenju heterozisa kao i korištenju genetskih resursa u oplemenjivanju bilja.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Practicum: 6
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Student dobiva neophodna teorijska i praktična znanja o strukturi i dinamici biljnih populacija kao i o kvantitativno-genetičkim principima što će mu pomoći u opisivanju kvantitativne varijabilnosti u biljnim populacijama. Razumijevanje učinaka različitih metoda u održavanju i poboljšavanju biljnih populacija omogućit će studentu rad u tvrtkama, koje se bave oplemenjivanjem bilja i sjemenarstvom, bankama gena te zaposlenje u vladinim i nevladinim institucijama u području poljoprivredne proizvodnje kao i nastavak poslijediplomskog studija.

Types of instruction

 • Predavanja
  predavanja se odvijaju u 10 tjedana po 2 školska sata.
 • Provjere znanja
  završni pismeni ispit
 • Konzultacije
  termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima
 • Vježbe u praktikumu
  u praktikumu će se u okviru 6 sati vježbi rješavati zadaci vezani uz opis genetske strukture populacije te korištenje molekularnih podataka u analizi raznolikosti biljnih populacija
 • Terenske vježbe
  u okviru 2 sata terenskih vježbi studenti će se upoznati s postupcima selekcije na primjeru nekoliko praktičnih oplemenjivačkih programa

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
opisati razine genetske varijabilnosti u biljnim populacijama, Završni pismeni ispit
objasniti evolucijske faktore koji utječu na genetsku strukturu biljnih populacija, Završni pismeni ispit
izvesti statističke analize na populacijskim genetskim podacima, sažeti i interpretirati rezultate u pisanom i usmenom obliku, Završni pismeni ispit
razumjeti i opisati niz molekularnih laboratorijskih tehnika kao i mjerila raznolikosti biljnih populacija na osnovi molekularnih podataka, Završni pismeni ispit
objasniti komponente varijabilnosti kvantitativnih svojstava te njihov utjecaj na uspješnost selekcije u biljnim populacijama, Završni pismeni ispit
prepoznati važnost očuvanja genetskih resursa i njihovog korištenja u oplemenjivanju bilja. Završni pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje izravne nastave - predavanja, vježbe, terenske vježbe. Održavanje usmenih ispita i konzultacija. Izrada nastavnih materijala.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama. Polaganje ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 60 3
Ukupno 30 60 3

Weekly class schedule

 1. Osnove vjerojatnosti i statističke distribucije.
 2. Struktura kromosoma i genetska varijabilnost .
 3. Genetička struktura populacije, Hardy-Weinbergov zakon .
 4. Vježbe, Hardy-Weinbergov zakon.
 5. Slučajna oplodnja na dva lokusa, neravnoteža gametne faze.
 6. Vježbe, Neravnoteža gametne faze.
 7. Promjena frekvencije alela u populaciji
 8. Terenska nastava - upoznavanje s tipovima oplemenjivačkih populacija i metodama selekcije u oplemenjivačkim programima u Hrvatskoj.
 9. Evolucija kulturnog bilja.
 10. Korištenje molekularnih markera u analizi raznolikosti biljnih populacija.
 11. Vježbe, procjena raznolikosti populacije.
 12. Genski učinci i varijance kod kvantitativnih svojstava .
 13. Selekcija na kvantitativna svojstva u oplemenjivanju bilja .
 14. Korištenje heterozisa u oplemenjivanju bilja.
 15. Dugoročna selekcija i korištenje genetskih resursa u oplemenjivanju bilja

Obligatory literature

 1. Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (interna skripta). Zagreb: Agronomski fakultet

Recommended literature

 1. Falconer, D.S., Mackay, Trudy F.C. (1996). Introduction to quantitative genetics. Harlow: Longman.
 2. Hallauer, A.R. ,Miranda, J.B.(1988). Quantitative genetics in maize breeding. Ames: Iowa State Univ. Press.
 3. Hartl,D.L. ,Clark, A.G. (1997). Principles of Population Genetics. Sunderland: Sinauer Ass., Inc.

Similar course at related universities

 • Genetika populacije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
 • Population and Quantitative Genetics, University of Hohenheim
 • Population and Quantitative Genetics, Wageningen UR

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.