Print

Eksperimentalni dizajn (144088)

Course coordinator

Course description

Pokus ili eksperiment osnova je svakog znanstvenog istraživanja. Pravilno planiranje, postavljanje i analiziranje pokusa nužan je preduvjet za uspjeh znanstvenog rada. Ovaj je modul koncipiran tako da studentima omogući stjecanje znanja o osnovnim pojmovima u eksperimentiranju, te da ih upozna s različitim tipovima dizajna pokusa. Nadalje, studenti će se upoznati sa općim principima postavljanja i analize pokusa, kao i specifičnostima, vezanim uz određeni tip dizajna. Posebno će biti naglašena potreba odabira najpogodnijeg dizajna, koji će najbolje odgovarati postavljenim ciljevima istraživanja, te omogućiti najučinkovitiju analizu pokusnih podataka, odnosno osigurati najinformativniju interpretaciju rezultata.

Preduvjet za uspješno praćenje nastave u ovom modulu je stečeno znanje iz područja obuhvaćenog modulom „Osnove biometrike“.

Type of course

 • Diplomski studij / Agroekologija / Agroekologija (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Practicum: 10
Seminar: 4
Field exercises: 1

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70%
Good (3): 71 - 80%
Very good (4): 81 - 90%
Excellent (5): 91 - 100%

Conditions for obtaining signature

Redovno pohađanje nastave i izrada seminara.

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o dizajnu eksperimenata.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe se sastoje od statističke analize primjera primjenom programskog paketa R, te interpretacije rezultata. Provode se u skupinama od 10-15 studenata.
 • Terenske vježbe
  Obilazak pokusnog polja Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku.
 • Seminari
  Tri „studije slučaja“ – opis, statistička analiza i interpretacija rezultata u formi znanstvenog rada.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
navesti osnovne principe eksperimentiranja, Pismeni
opisati različite karakteristike najčešće korištenih planova pokusa, Pismeni
odabrati optimalan dizajn pri planiranju pokusa, Seminari
analizirati prikupljene podatke primjenom odgovarajućeg modela za statističku analizu pokusa, Seminari
prezentirati i interpretirati rezultate statističke analize podataka, Seminari
usporediti učinkovitost različitih dizajna, Seminari, Pismeni
preporučiti optimalan dizajn i odgovarajući statistički model prilagođen zadanim ciljevima istraživanja Seminari, Pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u sustavu za e-učenje Merlin; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje seminara i pismenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, primjere riješenih zadataka sa seminara i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi te izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave predavanja + vježbe <60
60 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 26 0,9
Seminar 1 (S1) 16% <60
60 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 10 0,3
Seminar 2 (S2) 17% <60
60 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 10 0,3
Seminar 3 (S3) 17% <60
60 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 10 0,3
Pismeni ispit (PI) 50% <60
60 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 34 1,2
UKUPNO 100% ((S1+S2+S3)/3+PI)/2 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Principi eksperimentiranja – upoznavanje s osnovnim pojmovima u eksperimentiranju: tretiranja, osnovna parcela, ponavljanje, randomizacija
 2. Linearni modeli, metoda najmanjih kvadrata, usporedbe tretiranja /višestruke usporedbe, reziduali – uvod u R, programsko okruženje za statističke aplikacije
 3. Modeliranje u R-u – obilazak pokusnog polja Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku, biometriku i eksperimentiranje
 4. Analiza višefaktorijelnih pokusa: struktura tretiranja, faktori, razine, aditivnost, interakcija, fiksni i slučajni efekti, hijerarhijski i unakrsni dizajn
 5. Modeliranje u R-u
 6. Dizajni s potpunim blokovima – struktura dizajna, blokovi/repeticije, kontrola pogreške pokusa, učinkovitost dizajna – potpuno slučajni raspored, slučajni blokni raspored
 7. Modeliranje u R-u
 8. Latinizirani dizajni – latinski kvadrat
 9. Modeliranje u R-u – „studije slučaja“
 10. Dizajni s nepotpunim blokovima – veličina bloka, kontrola pogreške pokusa, usporedba tretiranja, oporavak informacija unutar blokova, učinkovitost dizajna – alfa dizajn, redno-stupčani dizajn
 11. Modeliranje u R-u
 12. Pokusi s razdijeljenim parcelama – nejednaka veličina parcela, višestruke pogreške, višefaktorijelni dizajni – &#34;split plot&#34;
 13. Modeliranje u R-u
 14. Ponovljena mjerenja, analiza kovarijance, &#34;crossover&#34; dizajn
 15. Modeliranje u R-u – „studije slučaja“ / Ispitni rok – završni ispit

Preconditions

Obligatory literature

 1. Vasilj, Đurđica (2000). Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu. Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo.
 2. Predavanja (prezentacije) i primjeri za vježbe (Merlin sustav e-učenja)

Recommended literature

 1. Kuehl, R. O. (2000). Design of Experiments. Duxbury: Pacific Grove
 2. Gomez, K. A., Gomez, A. A. (1984). Statistical Procedures for Agricultural Research. John Wiley &amp; Sons

Similar course at related universities

 • Experimental Design, BOKU
 • Advanced Statistics course: Design of Experiments, Wageningen UR
 • Experimental Trials in Agriculture, University of Hohenheim
 • Linear mixed models and experimental design with applications to agricultural field experiments, Swedish University of Agricultural Sciences

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.