Print

Biotehnologije u svinjogojstvu (173310)

Course coordinator

Course description

Biotehnologije u svinjogojstvu studentima poslijediplomskog studija nude pregled najvažnijih tehnologija koje se koriste u suvremenoj proizvodnji svinja. Pored teorijske podloge veliki naglasak se stavlja na praktičnu primjenu sofisticiranih softvera koji se koriste u selekciji svinja, primjenom metoda kvanitativne genetike.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1 with L2 elements

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Practicum: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Student će nakon položenog ispita biti upoznat sa suvremenom primjenom tehnologije u svinjogojstvu.

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.