Print

Metode procjene ekološke kakvoće u sustavu integrirane zaštite bilja (173801)

Course coordinator

Course description

Glavni cilj predmeta jest upoznati studente s procjenom kvalitete okoliša u integriranom sustavu zaštite bilja.
Elementi ekološke infrastrukture kao što je blizina živica, livada, šuma, ribnjaka, jezera itd. imaju pozitivan ili negativan utjecaj na održivost agroekosustava. Razmatrati će se metode procjene elemenata ekološke infrastrukture na ekološku povoljnost proizvodnje.
Predmet razmatra o prednostima i nedostacima bioloških mjera zaštite bilja u slučaju uvođenja prirodnih neprijatelja u svrhu suzbijanja štetnih organizama.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Types of instruction

 • Predavanja
  1-2 Uzroci biološke ravnoteže 3-4 Pesticidi i zagađenje okoliša 5-6 Uloga ekološke infrastrukture na okoliš 7-8 Udaljenost ekološke infrastrukture i poljoprivredne površine (utjecaj korisnih kukaca na ravnotežu) 9-10 Vrednovanje ekološke kakvoće
 • Provjere znanja
  Izrada seminarskog rada, prezentacija i usmeni ispit.
 • Konzultacije
  Studentu su dostupne konzultacije i pojašnjenja oko izrade seminarskog rada.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Seminarski rad.
 • Terenske vježbe
  Vrednovanje ekološke infrastrukture na polju. Definiranje ključnih štetnih organizama po kulturi istraživanja i mogućnosti suzbijanja na klasičan način biološke zaštite bilja.

Working methods

Teachers' obligations

Organizirati nastavu za pojedinog studenta u terminu koji obostrano odgovara. Pripremiti materijale i potrebnu literaturu.

Students' obligations

Pripremiti seminarski rad i usmeno odgovarati iz tematike izrade doktorskog rada.

Obligatory literature

 1. Ciglar, I. (1988). Integrirana zaštita voćaka i vinove loze, Zrinski d. d. Čakovec.
 2. Maceljski, M., Igrc Barčić, J. (1998). Ekološki prihvatljiva zaštita bilja, Zrinski d. d. Čakovec.
 3. Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Barić, B. (2006). Štetočinje vinove loze, Zrinski d. d. Čakovec.

Recommended literature

 1. Braun- Blanquet, J. (1965). Plant sociology: the study of plant communities.
 2. Boller, E. F., Hani, F., Poehling, H.M. (2004). Ecological infrastructures: Ideabook on functional biodiversity at the farm level, Lindau, OIBC.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.