Print

Poljoprivredna zoologija (173820)

Course coordinator

Course description

Predmet Poljoprivredna zoologija obuhvaća sistematiku životinja štetnih, ali i korisnih u poljoprivrednoj proizvodnji. Predmet obuhvaća poglavlja: biljnoparazitske i korisne nematode (Nemathelminthes), grinje (Acarina, Arthropoda), puževe (Gastropoda, Mollusca), ptice (Aves, Vertebrata) i glodavce (Simplicidentata, Mammalia). Studenti će se putem predavanja i laboratorijskih vježbi te samostalno kroz izradu seminara usvojiti znanja o: morfologiji, anatomiji, biologiji, ekologiji navedenih skupina životinja te o integriranim i ekološki najprihvatljivijim metodama njihova suzbijanja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Kroz predmet Poljoprivredna zoologija studenti usvajaju neophodna teorijska i praktična znanja iz područja zoologije potrebna za uočavanje problema uzrokovanih štetnim nematodama, grinjama, puževima, pticama i glodavcima, organizaciju prikupljanja uzoraka tla i biljaka, analizu uzoraka i identifikaciju navedenih štetnih organizama te objavljivanje prognoza i izradu preporuka za suzbijanje, temeljem prikupljenih i obrađenih podataka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Nabrojati i identificirati najznačajnije vrste nematoda, grinja, puževa, ptica i glodavaca štetnih u biljnoj proizvodnji temeljem morfoloških značajki. Prepoznati i razlikovati simptome na biljkama domaćinima i povezati ih s njihovim uzročnicima - nematodama, grinjama, puževima, pticama i glodavcima. seminarski rad, usmeni ispit
2. Prepoznati i znati odabrati prikladne vrste entomopatogenih (EPN) nematoda i grinja za potrebe biološkog suzbijanja štetnih vrsta. Usvojiti metodiku izdvajanja EPN iz uzoraka tla. individualni rad u laboratoriju, seminarski rad, usmeni ispit
3. Opisati metode uzorkovanja tla i biljaka u svrhu pregleda na prisutnost biljnoparazitskih nematoda. usmeni ispit
4. Opisati metodiku uzorkovanja biljnog materijala u svrhu pregleda na prisutnost grinja. usmeni ispit
5. Opisati metodiku pregleda proizvodnih površina na prisutnost glodavaca. usmeni ispit
6. Demonstrirati metode izdvajanja nematoda iz uzoraka tla i biljnog materijala. individualni rad studenata na uređajima i opremi za izdvajanje nematoda u laboratoriju
7. Organizirati provedbu prognoze pojave i štetnosti nematoda, grinja, puževa, glodavaca i ptica s ciljem planiranja odgovarajućih i pravovremenih mjera zaštite bilja. seminarski rad, usmeni ispit
8. Organizirati integriranu zaštitu bilja od biljnoparazitskih nematoda, grinja, puževa, ptica i glodavaca te ju prezentirati proizvođačima i drugim interesnim skupinama koji će ju integrirati u tehnologiju uzgoja ratarskih, povrćarskih i drvenastih kultura. seminarski rad, izrada i prezentacija, usmeni ispit
8. Prezentirati znanje i rezultate analiza putem tiska, stručnih službi, radionica stručnim osobama i općoj publici. seminarski rad, izrada i prezentacija

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.