Print

Primijenjena multivarijatna analiza (173832)

Course coordinator

Course description

Pojam i klasifikacija multivarijatnih metoda;
Osnovni statistički koncepti i razumijevanje multivarijatne analize - MVA (cilj i svrha metode MVA, tijek analize, pretpostavke, hipoteze);
Prikaz rada s multivarijatnim statističkim metodama i interpretacija rezultata;
Mogućnosti primjene MVA u istraživanjima u agronomskim znanostima.

Potrebno predznanje iz osnova statistike uključujući analizu varijance, korelacijsku i regresijsku analizu.

• Pojam i klasifikacija multivarijatnih metoda;
• Osnovni statistički koncepti i razumijevanje (analiza, pretpostavke, hipoteze);
• ANOVa kao opći linearni model (General Linear Model – GLM);
• Prikaz rada s multivarijatnim statističkim metodama u SAS-u i interpretacija rezultata:
- Analiza glavnih komponenata (Principal Component Analysis - PCA);
- Faktorska analiza (Factor Analysis - FA);
- Diskriminantna analiza (Discriminant analysis - DA);
- Multipla regresija (Multiple Regression - MREG);
- Kanonička korelacijska analiza (Canonical Correlation Analysis - CCA) i kanonička diskriminantna analiza (Canonical Discriminant analysis - CDA);
- Klaster analiza (Cluster Analysis - CA);
- Multidimenzionalno skaliranje – Analiza glavnih koordinata (Multidimensional Scaling - MDS – Principal Coordinate Analysis - PCooA );
- AMMI (Additive Main effects and Multiplicative Interaction) modeli

“Case studies” – razrada specifičnih problema u istraživanjima u poljoprivredi (veza svojstava kvantitete i kvalitete, interakcija genotip x okolina, molekularna raznolikost, geografske indikacije, itd)

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): >60%
Good (3): >70%
Very good (4): >80%
Excellent (5): >90%

General competencies

Student se upoznaje s pojmom i metodama multivarijatne analize podataka, te mogućnostima njihove primjene u istraživanjima u agronomskim znanostima.

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.