Print

Sustav znanstveno-istraživačkog rada (173845)

Course coordinator

Course description

Cilj modula je upoznavanje studenata poslijediplomskog doktorskog studija sa osnovama sustava znanosti u Hrvatskoj i svijetu, kao i stjecanje temeljnih znanja o znanstvenoj etici pravilima planiranja, organiziranja i prezentiranja znanstvenog istraživanja, te publiciranja znanstvenog rada.

Teme:
Uvod: znanost, znanstveno istraživanje i znanstveno djelo, etika u znanosti (M. Pecina)
Baze podataka (A. Džidić)
Sustavi akademskog obrazovanja i napredovanja (I. Pejić)
Kako pripremiti prezentaciju rada? (A. Džidić)
Postupak objavljivanja radova u znanstvenim časopisima (Z. Šatović)
Pisanje na engleskom jeziku u znanstvenim radovima (A. Džidić)
Projekti i mobilnosti (Ž. Zgorelec)
Zašto eksperimente treba dizajnirati? (J. Gunjača)
Izbor statističke metode i prezentacija metoda i rezultata statističke analize (M. Pecina)
Doktorska disertacija; prijava i obrana teme, pravila i postupci izrade disertacije (A. Ivanković)
Statistika / Biometrika – Što grjiešimo griješimo? (M. Pecina)
DR.SC.01 – Naslov, Hipoteze, Ciljevi, Znanstveni doprinos, … (M. Pecina)

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Seminar: 10

Lecturer
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Student - doktorand stječe znanja i vještine neophodne u znanstveno istraživačkom radu, posebice u različitim fazama izrade disertacije - od prijave i obrane teme disertacije do izrade - pisanje, prezentacija i obrana rada, publiciranje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  prezentacije i priopćenja
 • Seminari

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. --
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.