Print

Principi i metode determinacije biljaka (26721)

Course coordinator

Course description

Sadržaj predmeta omogućuje svladavanje metoda neophodnih pri determinaciji biljaka, kao i razumijevanje važnosti prepoznavanja biljaka u održivom korištenju i očuvanju bioraznolikosti.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 8
Practicum: 10
Seminar: 2
Field exercises: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi.

General competencies

Predmetom usvojena znanja i vještine omogućuju samostalnu determinaciju biljaka primjenom različitih metoda.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
razumjeti osnovne pojmove iz nomenklature, filogenije, sistematike i taksonomije biljaka aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
primijeniti različite metode determinacije biljaka aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
svladati determinaciju biljaka najzastupljenijih porodica hrvatske flore aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit
prepoznati važnost determinacije biljaka u održivom korištenju i očuvanju bioraznolikosti aktivno sudjelovanje tijekom nastave, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave, održavanje konzultacija, priprema nastavnih materijala, organiziranje i održavanje ispita tijekom ispitnih rokova.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi te polaganje ispita u ispitnom roku.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi. Korektivni bodovi. Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi može studente osloboditi polaganja završnog ispita i/ili korigirati ocjenu naviše. 30 30 1
Završni ispit. 100% < 60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
Ukupno 100% 30 90 3

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi može studente osloboditi usmenog polaganja završnog ispita i/ili korigirati ocjenu naviše.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi. U svim oblicima nastave bilježi se samostalnost i točnost studenata u izvođenju praktičnih zadataka i provjerava usvajanje teorijskih znanja. Tijekom semestra. Nema nadoknade.
Završni ispit. Ispitni rokovi.

Weekly class schedule

 1. Nomenklatura, filogenija, sistematika i taksonomija biljaka
 2. Morfološki i anatomski pojmovi nužni u prepoznavanju biljaka
 3. Metode determinacije biljaka: on-line baze podataka, ključevi za određivanje biljaka, literatura
 4. Metode determinacije biljaka: herbarijske zbirke
 5. Determinacijske značajke biljaka najzastupljenijih porodica hrvatske flore
 6. Praktično determiniranje biljaka: por. Asteraceae
 7. Praktično determiniranje biljaka: por. Fabaceae
 8. Praktično determiniranje biljaka: por. Brassicaceae
 9. Praktično determiniranje biljaka: por. Apiaceae
 10. Praktično determiniranje biljaka: por. Lamiaceae
 11. Praktično determiniranje biljaka: por. Rosaceae
 12. Praktično determiniranje biljaka: por. Poaceae
 13. Praktično determiniranje biljaka: por. Liliaceae
 14. Terenska nastava
 15. Terenska nastava

Obligatory literature

 1. Interna skripta (Merlin-sustav za e-učenje)

Recommended literature

 1. Britvec, M., Bogdanović, S., Ljubičić, I., Vitasović Kosić, I., Biljni svijet livada i pašnjaka Ćićarije, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb, 2013.
 2. Britvec, M., Bogdanović, S., Ljubičić, I., Vitasović Kosić, I., Rijetke biljke jadranskog priobalja, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 2015.
 3. Nikolić, T., Sistematska botanika: raznolikost i evolucija biljnog svijeta, Alfa, Zagreb, 2013.
 4. Stützel, T., Botanische Bestimmungsübungen, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 2015.

Similar course at related universities

 • Bestimmen heimischer Pflanzen, Universität Wien
 • Bestimmungstechnik für Pflanzen, Universität für Bodenkultur Wien

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.