Print

Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958)

Course coordinator

Course description

Studenti se upoznaju s općim i specifičnim značajkama ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja i prednostima uzgoja pred prikupljanjem, sistematikom i morfologijom, aktivnim tvorbama te osnovama tehnologije proizvodnje i prerade ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja. Tijekom vježbi u praktikumu kao i terenskih vježbi studenti će se upoznati s najvažnijim vrstama ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja koje se uzgaja u Hrvatskoj te tehnologijom uzgoja, procesima sušenja, dorade i prerade.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 4
Practicum: 8
Seminar: 4
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za prepoznavanje najvažnijih vrsta ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja i njihovih proizvoda te ih upoznaje s mogućnostima njihovog uzgoja u Republici Hrvatskoj.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  – studenti se upoznaju sa sistematikom, morfološkim i kemijskim svojstvima ljekovitog i aromatičnog bilja; studenti se upoznaju sa sjemenom ljekovitog i aromatičnog bilja kao i s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir
 • Vježbe u praktikumu
  – studenti se upoznaju sa sistematikom, morfološkim i kemijskim svojstvima ljekovitog i aromatičnog bilja; studenti se upoznaju sa sjemenom ljekovitog i aromatičnog bilja kao i s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir
 • Terenske vježbe
  studenti imaju priliku vidjeti proizvodnji i doradu ljekovitog i aromatičnog bilja na OPG-u.
 • Seminari
  prema specifičnim interesima studenata.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nabrojati glavne komercijalne vrste ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja (LJAMB) u RH. Kolokvij usmeno
Prepoznati specifičnosti proizvodnje različitih LJAMB vrsta. Pismeno
Nabrojati aktivne tvari LJAMB vrsta kao i njihovo djelovanje. Pismeno
Osmisliti proizvodnju LJAMB vrsta prema načelima dobre agronomske prakse (DAP). Pismeno
Odabrati odgovarajuću tehnologiju dorade i prerade LJAMB vrsta. Kolokvij pismeno
Nabrojati LJAMB proizvode, procijeniti kakvoću i navesti metode primjene u ishrani ljudi i domaćih životinja. Pismeno

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i auditornih vježbi te vođenje terenske nastave.
Pomoć pri izradi seminara. Održavanje kolokvija i ispita. Dostupnost nastavnih materijala prema cjelinama

Students' obligations

Redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi uvjet su za potpis. Izrada seminara i položen kolokvij uvjet su za pismeni ispit.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja- pismeni kolokvij 25% < 60%
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 30 1
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit 50% < 60%
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
52 120 4
Izrada seminara 25% Do 11
12 do 13
14 do 16
17 do 18
19 do 20
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usvojenost programskog sadržaja- pismeni kolokvij Nakon održane nastave iz jednog dijela predmeta student pristupa pismenom polaganju kolokvija. Kolokvij se sastoji od 10 pitanja povezanih sa ishodima učenja, svako pitanje nosi po 1 bod. Nakon održanih predavanja Redoviti ispitni rokovi
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit Nakon održane nastave student pristupa pismenom polaganju završnog ispita. Završni ispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja, svako pitanje nosi po 1 bod. Nakon održanih predavanja Redoviti ispitni rokovi
Izrada seminara Seminarski rad se izvodi pojedinačno tijekom izvođenja nastave da bi studentima približio programski sadržaj i načine oralne prezentacije istog. U sklopu nastave. Nije moguće

Weekly class schedule

 1. Opće značajke ljekovitog i aromatičnog bilja; prikupljanje, očuvanje, uzgoj i tržništvo ljekovitim i aromatičnim biljem u svijetu, Europi i Hrvatskoj (P)
 2. Prikupljanje i uzgoj, DAP Prikupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja; prednosti uzgoja; agroekološki uvjeti za proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja, regionalizacija LJAMB vrsta, osnove dobre agronomske prakse (DAP) (P)
 3. Morfološka i kemijska svojstva ljekovitih i aromatičnih vrsta i djelovanje njihovih aktivnih sastavnica (A)
 4. Etnomedicina (P)
 5. Samoniklo ljekovito i aromatično bilje (P)
 6. Upoznavanje sjemena ljekovitog i aromatičnog bilja (PK)
 7. Ljekovito i aromatično bilje 1; Tehnologija proizvodnje najvažnijih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja (P)
 8. Ljekovito i aromatično bilje 2; Tehnologija proizvodnje najvažnijih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja (P)
 9. Medonosno bilje 1; Osnovni oblici cvjetova i cvatova, građa cvijeta, osnovni uvjeti za lučenje nektara, nektar, pelud, propolis, medljika, medonosno biljne porodice, morfologija i aktivne tvorbe medonosnih biljnih vrsta, prinosi meda, uloga pčele medarice u oprašivanju bilja (P)
 10. Medonosno bilje 1; Naše najvažnije medonosne bilje, drvenaste medonosne biljke, zeljaste medonosne biljke, kalendar cvatnje kontinentalnog medonosnog bilja, kalendar cvatnje mediteranskog medonosnog bilja (P)
 11. Medonosno bilje 2; Poboljšanje pčelinje paše sjetvom medonosnih biljaka, tehnologija proizvodnje odabranih vrsta medonosnog bilja: suncokret, uljana repica, facelija, heljda, i dr. (P)
 12. Dorada i prerada važnosti i zadaci dorade i prerade; postupci proizvodnje eteričnih ulja (P)
 13. Terenska nastava (T)
 14. Upoznavanje s Kolekcijom i pokušalištem ljekovitog i aromatičnog bilja, Zagreb-Maksimir (PK)
 15. Izlaganje seminara (S)

Obligatory literature

 1. Šilješ I., Grozdanić Đ., Grgesina I. 1992. Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb
 2. PowerPoint prezentacije predavanja

Recommended literature

 1. Bučar, M. 2008. Medonosno bilje kontinentalne Hrvatske. Matica hrvatska Petrinja
 2. Hornok (ur.) 1992. Cultivation and Processing of Medicinal Plants. Akademia Kiado, Budimpešta, Mađarska
 3. Kolak, I., Šatović, Z. i Rukavina, H. 1997. Mogućnosti proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na hrvatskim prostorima. Sjemenarstvo. 3-4: 203-229
 4. Kolak, I.; Rukavina, H. i Rozić I. 1997. Kamilica (Matricaria chamomila L.) – Stanje i mogućnosti. Znanstveni glasnik. 3: 25-34.
 5. Kuštrak D., 2005. Farmakognozija – Fitofarmacija. Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb
 6. Stepanović B., Radanović D., Turšić I., Nemčević N., Ivanec J., 2009. Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 7. Mindell, E. 1998. Velika knjiga o vitaminima. Menora d.o.o., Opatija
 8. Umeljić, V. 2004. U svijetu cvijeća i pčela – atlas medonosnog bilja 1, Nakladnik Ilija Borković
 9. Šipuš, V. 1993. Pčelinje paše u Hrvatskoj. Pčela 112(4): 50-53.

Similar course at related universities

 • Cultivation of Medicinal and Aromatic Plantst, Biotehniška fakulteta, Ljubljana

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.