Print

Travnjaštvo (144325)

Course coordinator

Course description

Svrha modula je stjecanje specifičnih znanja i vještina iz proizvodnje i korištenja krme s travnjaka. Modul pokriva područja fiziologije i ekologije rasta i razvoja trava i mahunarki, povezujući pri tom teoretske principe rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku sa zahvatima managemeta. Modul obuhvaća područje ekologije travnjaka ciljem razumijevanja međudjelovanja unutar sustava tlo-biljka-životinja. Zasebnu cjelinu predstavlja područje hranidbene vrijednosti krme s travnjaka. Poseban naglasak daje se napasivanju, kao nezamjenjivom modelu korištenja krme u održivim sustavima proizvodnje temeljenim na travnjacima. To područje pokriveno je cjelinama o teorijskim principima hranidbe i karakteristikama ponašanja životinja na pašnjaku, te prikazom i evaluacijom različitih sustava napasivanja u mliječnom i mesnom govedarstvu i ovčarstvu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 37
Practicum: 15
Seminar: 8

Lecturer
Grading

Sufficient (2): 61-70 %
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90 %
Excellent (5): > 91 %

Conditions for obtaining signature

Pohađanje nastave, seminarski rad

General competencies

Stečeno znanje omogućava uspješnu organizaciju proizvodnje krme, analizu i vrednovanje različitih sustava proizvodnje na travnjacima. Predstavlja dobar preduvjet za efikasno donošenje odluka u sklopu managementa u različitim proizvodnim uvjetima, koristeći pri tom najnovije znanstvene spoznaje, stečeno stručno znanje i praktične primjere prikazane u sklopu modula. Stečena znanja predstavljaju solidan temelj za nastavak školovanja prema području znanstveno-istraživačkog rada u travnjaštvu.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati stadije rasta i razvojne stadije trava i mahunarka Kolkovij, Pismeni, Usmeni
Objasniti osnovne principe rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Procijeniti utjecaj strukture tratine i zahvata managementa na kakvoću biljne mase s travnjaka Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Uzorkovati voluminoznu krmu, izabrati prikladne analitičke postupke, te objasniti analitičko izvješće hranidbene vrijednosti Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Objasniti teoretske principe hranidbe na pašnjaku Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Analizirati, usporediti i vrednovati različite sustave proizvodnje i korištenja krme na travnjacima Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Isplanirati proizvodnju i korištenje krme za potrebe farme Kolkovij, Pismeni, Usmeni, seminarski rad, zadaci
Objasniti korištenje GIS-a u inventarizaciji, evaluaciji i korištenju poluprirodnih travnjaka Kolkovij, Pismeni, Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave, preporuka osnovnih i naprednih nastavnih materijala, konzultacije

Students' obligations

Pohađanje nastave, izrada seminarskog rada i ostalih zadataka tijekom semestra, polaganje ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. parcijalni ispit 37 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
> 91 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 78 2,6
2. parcijalni ispit 37 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
> 91 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
26 78 2,6
seminarski rad 26 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
> 91 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 24 0,8
Ukupno 100 % >91 % odličan (5) 81-90 % vrlo dobar (4) 71-80 % dobar (3) 61-70 % dovoljan (2) <60 % nedovoljan (1) 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
usmeni ispit 100 % 60 180 6
Ukupno 100 % >91 % odličan (5) 81-90 % vrlo dobar (4) 71-80 % dobar (3) 61-70 % dovoljan (2) <60 % nedovoljan (1) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
1. parcijalni ispit 7 ili 8. tjedan nastave usmeni ispit
2. parcijalni ispit 15 tjedan nastave usmeni ispit
usmeni ispit u sklopu ispitnih rokova

Weekly class schedule

 1. Sadržaj modula i obveze studenata. Rast i razvoj trava i mahunarka P, S
 2. Rast i razvoj trava i mahunarka; teoretski principi rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku kao temelj managementa. P
 3. Teoretski principi rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku kao temelj managementa. Ekologija travnjaka. P
 4. Ekologija travnjaka P
 5. Hranidbena vrijednost voluminozne krme P
 6. Hranidbena vrijednost voluminozne krme V
 7. Utjecaj strukture tratine i zahvata managementa na kakvoću biljne mase s travnjaka. S, P
 8. Produkcija i hranidbena vrijednost krme s travnjaka - utjecaj botaničkog sastava i brojnosti vrsta. P, S
 9. Djetelinsko-travne smjese P,S
 10. Teoretski principi hranidbe na karakteristike ponašanja životinja na pašnjaku. Sustavi napasivanja i produktivnost životinja. P, V
 11. Sustavi napasivanja i produktivnost životinja. P,V
 12. Sustavi napasivanja i produktivnost životinja. V,S
 13. Rast i razvoj trava i mahunarki. Teorijski principi rasta, formiranja prinosa i korištenja biljne mase na travnjaku. Korovi, bolesti i štetnici u proizvodnji krme na travnjacima. V
 14. Inventarizacija i evaluacija poluprirodnih travnjaka P,S
 15. Inventarizacija i evaluacija poluprirodnih travnjaka.

Obligatory literature

 1. Štafa, Z., Stjepanović, M. , Bukvić, Gordana (2008). Trave za proizvodnju krme i sjemena. Zagreb: Hrvatska mljekarska udruga.
 2. Hopkins, A. (2000) .Grass its production and utilization. Blackwell Science.
 3. Barnes, R.F. (2007). Forages- the science of grassland agriculture. Blackwell Publishing.
 4. Cherney, J.H. , Cherney, D.J.R. (1998). Grass for Dairy Cattle. CABI Publishing .
 5. Whitehead, D. C. (1995). Grassland Nitrogen. CABI Publishing.
 6. Lemaire, G. (2000). Grassland Ecophysiology and Grazing Ecology. CABI Publishing.
 7. Tow, P. (2001). Competition and Succession in Pastures. CABI Publishing.
 8. Hodgson, J.(1998). The Ecology and Management of Grazing Systems. CABI Publishing.
 9. Whitehead, D. C. (2000). Nutrient elements in grassland: soil-plant-animal relationships. CABI Publishing.

Similar course at related universities

 • Travništvo in pridelovanje krme, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.