Print

Endokrinologija i biologija spolnih organa (26604)

Course coordinator

Course description

Prerdmet Endokrinologija i biologija spolnih organa kroz predavanja i vježbe upoznaje studenta s razvojem, makroskopskom i mikroskopskom anatomijom i fiziologijom muških i ženskih spolnih organa. Razvoj spolnih organa i njihove reprodukcijske funkcije nadzire endokrini sustav, koje djeluju kao poluga živčanog sustava, odnosno zajednički održavaju homeostazu organizma. Jednostrana selekcija i greške u držanju mogu poremetiti endokrinu homeostazu i izazvati zakazivanje reprodukcijske funkcije, ali i drugih sustava organizma. Predmet Endokrinologija i biologija spolnih organa obrađuje hormone i morfologiju spolnih organa i njihovu fiziologiju kroz slijedeće dijelove:
ustroj endokrinog sustava, načini djelovanja hormona. Limbički sustav i hipofiza, fiziologija rasta, nadbubrežna žlijezda, štitna žlijezda i paratiroidea, pankreas. Prostaglandini. Leptin. Morfologija muških i ženskih spolnih organa: anatomija, komparativne osobitosti po vrstama, histologija. Redukcijska dioba. Funkcioniranje primarnih spolnih žlijezda u odraslih jedinki: oogeneza, spermatogeneza. Upravljanje funkcijama gonada. Steroidni hormoni. Pubertet. Estrusni ciklus. Parenje i oplodnja. Implantacija i placentacija. Majčino prepoznavanje trudnoće. Pretpartalno razdoblje. Partus. Postpartalno razdoblje.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 45
Practicum: 15

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Stečeno znanje čini osnovu za razumijevanje stočarskih tehnoloških predmeta. Važno je u kritičkom prosuđivanju postojećih tehnoloških postupaka, posebno onih čiju primjenu prati visoki udio insuficijentne reprodukcije.

Types of instruction

 • Predavanja
  Interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja o građi i funkciji endokrinog sustava i spolnih organa.
 • Vježbe u praktikumu
  samostalni rad studenata u analizi histoloških preparata i dijagnostike graviditeta

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti osnovu građe i funkcije endokrinog sustava, odnosa endokrinog sustava i funkcije primarnih spolnih žlijezda, odnosno drugih funkcija važnih za održavanje reprodukcije kao temelja stočarske proizvodnje Interaktivna nastava, usmeni ispit
Primijeniti stečena znanja iz endokrinologije i funkcije spolnih organa u upravljanju farmo kao i razvoju tehnoloških postupaka na farmi Interaktivna nastava, usmeni ispit
Identificirati kritične točke u proizvodnji čija osnova leži u disfunkciji endokrinog sustava i funkcije spolnih žlijezda. Interaktivna nastava, usmeni ispit
Dostići razinu znanja iz područja endokrinologije i biologije spolnih organa nužnog za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studija Interaktivna nastava, usmeni i

Working methods

Teachers' obligations

Predavanja
Organizirati interaktivnu nastavu kojom se iznose teorijska znanja iz predmetnog područja i njihovo povezivaje s prethodno stečenim znanjem studenata na sličnim modulima koristeći se power point prezentacijama, maketama i biološkim preparatima. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju organiziraju se prema satnici i održavaju unutar 15 tjedana izravne nastave.
Seminarski radovi
Seminarske radove studenata organizira i provodi nastavnik na predmetu u cilju dopune i proširenja znanja te stjecanja vještina potrebnih za savladavanja nastavnog gradiva i poboljšanja stjecanja potrebnih kompetencija u praktičnom rješavanju problema. Teme seminarskih radova nastavnik mora studentima dodijeliti na početku semestra i osigurati im 8-15 tjedana za pripremu. Izradi seminarskih radova prethode objašnjenja i upute o pristupu znanstvenoj literaturi i bazama podataka, te načinu citiranja literature. Također, nastavnik neovisno o prethodnom znanju pokazuje i upućuje studente na korisne linkove važne za izradu seminarskog rada, te im pruža pomoć u prevođenju i razumijevanju pojmova. Nastavnik mora organizirati usmenu prezentaciju seminarskih radova i sudjelovati u raspravi s ostalim studentima iz grupe koju čine 15-20 studenata. Ukupnu kvalitetu seminarskog rada (usmeno izlaganje i napisani tekst) nastavnik ocjenjuje brojem bodova od 1-10, a prolazna ocjena se smatra 5 bodova.
Vježbe
Vježbe se izvode uz mentorstvo nastavnika uz prethodnu najavu i pripremu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usmeni ispit 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. endokrinologija: vrste kemijskih glasnika, kemijska građa i sinteza hormona,hormoni u krvi,mehanizmi djelovanja,
 2. limbički sustav i hipotalamus, hormoni hipotalamusa
 3. adenohipofiza: hormon rasta, adrenokortikotropni, TSH, gonadotropni hormoni, prolaktin;
 4. neurohipofiza: anti-diuretski h. i oksitocin; kora: glukokortikoidi, aldosteron, androgeni; srž:katekolamini; stres: uzroci, manifestacija i posljedice
 5. hormoni štitne žlijezde: tiroksin , trijodtironin, paratiroidni h., kalcitonin
 6. hormoni gušterače: inzulin, glukagon, utjecaj na metabolizam
 7. eikosanoidi, leptin, citokini, faktori rasta
 8. anatomska građa muških i ženskih spolnih organa: koparativno
 9. ženski i muški spolni hormoni
 10. testis:histološka građa, spermatogeneza,; sekundarne spolne žlijezde, sperma, erekcija, ejakulacija
 11. jajnik:histološka građa, oogeneza, jajni folikul, ovulacija, žuto tijelo, estrusni i menstruacijski ciklus; histološka građa:jajovod, maternica, cerviks, vagina, vulva;
 12. upravljanje funkcijama gonada: gonadotropni hormaoni, hormoni gonada; utjecaj okoline i uvjeta držanja; pubertet; spolno ponašanje; estrusni ciklus i njegove osobitosti po vrstama
 13. estrus, koitus, kapacitacija, fertilizacija, inplantacija, placentacija, čimbenici održavanja trudnoće,
 14. porod; postpartalno razdoblje; osobitosti po vrstama
 15. endokrinologija i biologija spolnih organa u peradi: osobitosti endokrinog sustava, građa i funkcija ženskih spolnih organa, građa i funkcija muških spolnih organa; rast i razvoj

Obligatory literature

 1. Liker, B. (2002). Osnove animalne citologije. Zagreb: Poljoprivredni fakultet.
 2. Liker, B. (s. a.). Anatomija i fiziologija organskih sustava: interna skripta. Zagreb: Agronomski fakultet
 3. König, H.E., Liebich, H-G. (2009). Anatomija domaćih sisavaca: udžbenik i atlas. Zagreb: Naklada Slap.
 4. Engelhardt, W.(2010). Physiologie der Haustiere. - 3.Aufl., Stuttgart: Enke Verlag.
 5. Recce,W. O. (2009). Functional anatomy and physiology of domestic animals. Wiley-Blackwell.
 6. Knobil, E. J., Neill, J. D., ed. (1988). The physiology of reproduction. New York: Raven Press.
 7. Hafez, E.S.E., Hafez, B. (2000). Reproduction in farm Animals. Wiley.
 8. Junqueira, L.C., Carneiro, J., Kelley, R. O. (1995). Osnove histologije. Zagreb: Školska knjiga.

Similar course at related universities

 • Reproductive Physiology and Endocrinology in Domestic Animals, University of Florida, USA

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.