Print

Uvod u hortikulturnu terapiju (133172)

Course coordinator

Course description

Studenti će kroz teorijski i praktični dio naučiti osnove hortikulturne terapije te specifičnosti vezane za različite oblike invaliditeta. Specifična znanja o određenim biljnim vrstama ukazat će na prednosti i nedostatke njihova korištenja u sklopu hortikulturne terapije. Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog ispita.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 14
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o mogućnostima korištenja hortikulturnih aktivnosti s ciljem poboljšanja zdravstvenog i psiho-socijalnog stanja djece s teškoćama i osoba s invaliditetom.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Analizirati ulogu i prednosti hortikulturne terapije. Pismeni
Identificirati specifičnosti različitih vrsta invaliditeta. Pismeni
Dizajnirati plan hortikulturne terapije za različite grupe osoba s invaliditetom. Pismeni
Izdvojiti biljne vrste pogodne za primjenu u sklopu vanjskih i unutarnjih prostora najmjenjenih hortikulturnoj terapiji. Pismeni
Dizajnirati funkcionalan terapeutski vrt. Pismeni
Integrirati programe i zadatke prilagođene potrebama rehabilitacije i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom. Pismeni
Objasniti specifičnosti različitih tipova terapeutskih vrtova. Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu (forum za komunikaciju sa studentima, kalendar važnijih događanja za predmet, obavijesti vezane uz predmet, materijali za ispit). Održavanje predavanja, izvođenje auditornih vježbi te seminara kao i ocjenjivanje seminara te provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra.

Students' obligations

Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja. Uvjeti za pristupanje završnom ispitu su uredno pohađanje predavanja, auditornih vježbi, izrada seminara te aktivno sudjelovanje u nastavi. Polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra te polaganje završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit (P1) 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1.2
Parcijalni ispit (P2) 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1.2
Seminar (S) 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 18 0.6
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit (P1) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 7. tjedna nastave. 8. tjedan Na ispitnim rokovima.
Parcijalni ispit (P2) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 14. tjedna nastave. 15. tjedan Na ispitnim rokovima.
Seminar (S) Prezentacija seminarskih radova. 14. tjedan Nema nadoknade.
Parcijalni ispiti Studenti tijekom semestra pišu dva parcijalna pismena ispita. Ukoliko polože oba, upisuje se ocjena u indeks. Ukoliko ne polože sve parcijalne ispite, studenti moraju polagati cjelokupno gradivo pismeno tijekom ispitnih rokova. 8. tjedan 14. tjedan -

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje.
 2. Definicija i povijest hortikulturne terapije.
 3. Značaj hortikulturne terapije.
 4. Vrste HT.
 5. Odnos čovjek-biljka.
 6. Specifične grupe osoba s invaliditetom I.
 7. Prvi dio ispita
 8. Specifične grupe ljudi s invaliditetom II.
 9. Vanjski prostori za HT – Terapeutski vrtovi.
 10. Unutarnji prostori za HT.
 11. Društveni vrtovi.
 12. Programi i zadaci prilagođeni potrebama rehabilitacije i poboljšanju kvalitete života osoba s posebnim potrebama.
 13. Terenska nastava.
 14. Prezentacija seminarskih radova.
 15. Završni ispit.

Obligatory literature

 1. Hewson, M. (1996). Horticulture as Therapy: A Practical Guide to Using Horticulture as a Therapeutic Tool. Ontario: H.T.M., Homewood Health Centre, Inc.
 2. Relf, Diane (1992). The Role of Horticulture in Human Well-Being and Social Development. Portland: Timber Press.
 3. Davis, Lynn (1994). Garden for Life: Horticulture for People with Special Needs. University Extension Press, Extension Division, University of Saskatchewan, Canada.
 4. Moore, Bibby (1989). Growing With Gardening "A Twelve Month Guide for Therapy, Recreation and Education". University of North Carolina Press.
 5. Simson, Sharon P. , Strauss, Martha C. (1998). ˝Horticulture as Therapy˝, Haworth Press, Inc.

Recommended literature

 1. Hank Bruce, (1999). Gardens for the Senses, Gardening as Therapy. Winner Enterprises
 2. Janeen R. Adil, 1994. Accessible Gardening for People with Physical Disabilities" A Guide to Methods, Tools and Plants" Woodbine House
 3. Suzanne E. Wells, MS(editor), 1997. ˝Horticultural Therapy and the Older Adult Population˝, The Haworth Press, Inc.
 4. Joel Flager; Raymond P. Poincelot (editors), 1994., ˝People-Plant Relationships˝, The Haworth Press, Inc
 5. H. Patricia Hynes, 1996., ˝A Patch of Eden˝,Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, Vermont

Similar course at related universities

 • Human Issues in Horticultural Therapy (Kansas State University)
 • Introduction to Therapeutic Horticulture (Oregon State University)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.