Print

Osnove agrarne zoologije (26687)

Course coordinator

Course description

Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja.
Sistematika i biologija životinja. Pregled svih koljena životinjskog carstva, uz poseban naglasak na ona značajna za agronomiju.
Mikroskopiranje.
Sekcija životinja.
Rad s preparatima u praktikumu.
Seminarski rad.
Terenske vježbe u konjičkom klubu, u prirodoslovnom muzeju te u zoološkom vrtu.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Laboratory exercises: 2
Practicum: 2
Seminar: 4
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 74%
Good (3): 80%
Very good (4): 88%
Excellent (5): 96%

General competencies

Osposobiti studente za dobro raspoznavanje životinjskih taksona kako bi uspješno mogli raditi sa životinjama i proučavati njihovu ulogu u kontaktima s čovjekom.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati i imenovati važnije taksone životinja Kolokvij, parcijalni ispit
Iskazati značaj evolucije i dokaze za nju Usmeni
Demonstrirati osnove terenskog i laboratorijskog rada sa životinjama Usmeni
Sistematizirati životinjske vrste u odgovarajuće kategorije i njihovu ulogu u poljoprivredi Parcijalni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave prema rasporedu i u predviđenom broju sati. Vođenje evidencije o prisutnosti studenata u nastavi, uspješnosti studiranja i postignutim rezultatima. Preporuka udžbenika, priručnika i drugih oblika informacija koji su dostupni studentima. Održavanje ispita za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima. Održavanje konsultacija sa studentima u cilju savladavanja studijskog programa. Organiziranje terenske nastave za studente. Mentorstvo studentima pri izradi završnih radova.

Students' obligations

Ispunjavati nastavne i predispitne obaveze. Pohađati nastavu utvrđenu nastavnim planom i programom.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. Međuispit 44 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1,3
2. Međuispit 44 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1,3
Usmeni ispit 12 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 30 0,4
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kolokvij Prepoznati i imenovati važnije taksone životinja Do završetka nastave Kroz ispitne rokove
Parcijalni ispit 1 Protozoa, Parazoa, Platodes, Cnidaria, Ctenophora, Aschelminthes, Nemertina, Mollusca, Oligomeria, Annelida, ostali Polymeria, Arachinda, Crustacea, Myriapoda, Hexapoda Od 7. tjedna do završetka nastave Kroz ispitne rokove
Parcijalni ispit 2 Chordonia, Anamnia, Reptilia, Aves, Mammalia Od 9. tjedna do završetka nastave Kroz ispitne rokove
Usmeni ispit Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja Kroz ispitne rokove

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje.
 2. Etologija. Osnovni ekološki pojmovi. Zoogeografija. Paleontologija. Evolucija. Endemi i zaštita životinja.
 3. Protozoa, Parazoa, Platodes.
 4. Cnidaria, Ctenophora, Aschelminthes, Nemertina, Mollusca, Oligomeria.
 5. Annelida, ostali Polymeria, Arachinda, Crustacea.
 6. Myriapoda, Hexapoda.
 7. Chordonia, Anamnia.
 8. Reptilia, Aves.
 9. Mammalia.
 10. Mikroskopiranje i sekcija životinja.
 11. Rad s preparatima u praktikumu.
 12. Terenske vježbe u prirodoslovnom muzeju i zoološkom vrtu.
 13. Terenske vježbe u konjičkom klubu.
 14. Izrada seminara.
 15. Prezentacija seminara.

Obligatory literature

 1. Treer, T., Tucak, Z. (2004.): Agrarna zoologija, Školska knjiga, Zagreb
 2. Treer, T., Odak, T., Piria, M. (2001.): Tablice za prepoznavanje važnijih taksona životinja, Agronomski fakultet, Zagreb

Recommended literature

 1. Oštrec, Lj. (1998.): Zoologija, Zrinski, Čakovec
 2. Matoničkin, I., Erben, R. (2004.): Opća zoologija, Školska knjiga, Zagreb
 3. Matoničkin, I.,Habdija, I., Primc-Habdija, B. (1998.): Beskralješnjaci I &amp; II, Školska knjiga, Zagreb
 4. Garms, H., Borm, L. (1981.): Fauna Evrope, Mladinska knjiga, Ljubljana
 5. Dorit, R. L., Walker, W. F., Barnes, R. D. (1991.): Zoology, Saunders College Publishing, Philadelphia

Similar course at related universities

 • Agricultural Zoology, Mendel University in Brno, Czech Republic
 • Zoology, University of Hohenheim, Germany
 • Zoologie, BOKU, Wien, Austria

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.