Print

Zdravstveni aspekti hranidbe životinja (144507)

Course coordinator

Course description

Modul Zdravstveni aspekti hranidbe životinja govori o utjecaju hranidbe na zdravlje domaćih životinja, o alimentarnim uzrocima bolesti, bolestima probavnog sustava domaćih životinja, metaboličkim poremećajima i ostalim poremećajima vezanim uz pogrešnu hranidbu životinja. Bit će opisane glavne metaboličke bolesti pojedinih vrsta domaćih životinja. Detaljno će biti opisane zarazne bolesti koje nastaju kao posljedica pogrešne hranidbe ili loše higijene u pripremni krmiva. U praktičnom dijelu bit će detaljno opisan klinički pregled probavnog sustava.

Type of course

ECTS: 3.00

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Auditory exercises: 2
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Description

Usmeni – jedno pitanje iz svakog poglavlja modula

General competencies

Nakon završetka modula studenti će znati utjecaj hranidbe na zdravlje životinja. Najvažnije bolesti probavnog sustava domaćih životinja koje nastaju kao posljedica nepravilne hranidbe. Klinički pregledati probavni sustav, planirati preventivne zahvate vezane uz pripremu krmiva i hranidbu domaćih životinja s ciljem sprječavanja izbijanja bolest.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Sveobuhvatno temeljno znanje o utjecaju hranidbe na zdravlje domaćih životinja, o alimentarnim uzrocima bolesti, bolestima probavnog sustava domaćih životinja, metaboličkim poremećajima i ostalim poremećajima vezanim uz pogrešnu hranidbu životinja.
Znat će prepoznati metaboličke bolesti pojedinih vrsta domaćih životinja.
Prepoznat će zarazne bolesti koje nastaju kao posljedica pogrešne hranidbe ili loše higijene u pripremni krmiva.
Znat će planirati preventivne zahvate kojima osiguravamo proizvodnju higijenski ispravnih krmiva i balansiranje obroka s ciljem sprječavanja izbijanja metaboličkim bolesti i indigestija.

Weekly class schedule

 1. Alimentarni uzroci bolest
 2. Klinički pregled probavnog sustava
 3. Deficitarne bolesti domaćih životinja
 4. Najznačajne bolesti probavnog preživača
 5. Najznačajne bolesti probavnog sustava konja
 6. Najznačajne bolesti probavnog sustava svinja
 7. Najznačajne bolesti probavnog sustava peradi
 8. Zarazne bolesti probavnog sustava
 9. Parazitske bolesti probavnog sustava
 10. Bolesti mladunčadi
 11. Planiranje preventivnih zahvata vezanih uz hranidbu životinja
 12. Utjecaj hranidbe na reprodukciju životinja
 13. Terenska nastava
 14. Terenska nastava
 15. DDD u skladištenju hrane

Obligatory literature

 1. Rupić, V.(2009). Zaštita zdravlja domaćih životinja. Dio 1: Unutrašnje i kirurške bolesti. Zagreb: HMU.
 2. Rupić ,V. (2009). Zaštita zdravlja domaćih životinja. Dio 2: Zarazne i parazitske (nametničke) bolesti. Zagreb: HMU.
 3. Rupić, V. (2010). Zaštita zdravlja domaćih životinja. Dio 3: Fiziologija i patologija reprodukcije. Zagreb: nakl. autora.
 4. Rupić, V. (2010). Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Čakovec: Zrinski d.d.
 5. Predavanja

Recommended literature

 1. Cvetnić, Ž. (2013). Bakterijske i gljivične zoonoze. Zagreb: Medicinska naklada.
 2. Pugh, D.G., Baird,A.N. (2012). Sheep and goat medicine. -2nd ed., Elsevier.
 3. Divers, J.D., Peek, S.F. (2008). Diseseas of dairy cattle. Saunders Elsevier.

Similar course at related universities

 • Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet – Hranidba domaćih životinja

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.