Print

Strojevi i metode za aplikaciju pesticida (144049)

Course coordinator

Course description

Bez moderne tehnologije koja uključuje i korištenje pesticida bilo bi nemoguće u vremenu 1960.-1992. utrostručiti urode usjeva, a novih 25-30 milijuna km2 bi moralo biti korišteno uz vrlo nisku razinu uroda s ciljem osiguranja dostatnih količina hrane za rastuću ljudsku populaciju. Strojevi i oprema za aplikaciju pesticida značajan su dio sveukupne tehnologije jer omogućuju efikasnu i pravovremenu zaštitu usjeva. No, vrlo visoka toksičnost današnjih pesticida i rigorozna zakonska regulativa, iziskuju od strojeva iznimnu preciznost s obzirom na zaštitu okoliša, ljude i životinje. Stoga je iznimno važno valjano poznavati strojeve i opremu kojom apliciramo pesticide jer time izravno štitimo ljudsku populaciju, proizvodeći manje kontaminiranu hranu uz istovremenu zaštitu prirodnog okoliša. Program modula Strojevi i metode za aplikaciju pesticida omogućuje studentima stjecanje osnovnih znanja o funkcioniranju strojeva i opreme za aplikaciju pesticida, osnovnim gradbenim dijelovima i tehničko-eksploatacijskim značajkama, kao značajnim čimbenicima okolišu i ljudima prihvatljive aplikacije pesticida što je imanentni zadatak i obveza poljoprivrednih proizvođača u ime dolazećih generacija.
Programski dijelovi modula su: Kemijsko suzbijanje štetočina u integriranoj zaštiti bilja, Objekti-Mete aplikacije pesticida, Formulacije pesticida, Kapljice škropiva – dio mlaza, Hidrauličke mlaznice, Ručne prskalice, Motorne prskalice, Aplikacija pesticida izabranom veličinom kapljica tzv. (Controlled droplet application), Elektrostatičko nabijanje mlaza škropiva, Prskalice sa zračnom potporom, Strojevi i oprema za zamagljivanje, Strojevi i oprema za tretiranje sjemena, tretiranje praškastim pesticidima i granulama, Aplikacija pesticida iz zraka, Strojevi i oprema za injektiranje, fumigaciju i ostale metode, Održavanje strojeva i opreme za aplikaciju pesticida, Sigurnosne mjere u aplikaciji, Strojevi i oprema za aplikaciju biopesticida, Oprema za testiranje strojeva za aplikaciju u laboratoriju i u polju, Odabir strojeva i opreme za aplikaciju kemijskih i bioloških pesticida.
Polaganje ispita obavlja se pisanom provjerom znanja i usmenim ispitom.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 30
Seminar: 0

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju teorijska i praktična znanja iz područja funkcioniranja strojeva i opreme za aplikaciju pesticida, tehničko-eksploatacijskih značajki modernih strojeva i opreme i njihovog optimalnog korištenja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
prepoznati i objasniti važnost strojnih sustava za aplikaciju pesticida Kolokviji, Pismeni, Usmeni ispit
objasniti povezanost odabrane metode s učinkovitošću aplikacije pesticida Kolokviji, Pismeni, Usmeni ispit
izračunati potrebne količine pesticida sukladno odabranoj metodi aplikacije Kolokviji, Pismeni, Usmeni ispit
odabrati opremu za aplikaciju shodno vrsti štetočine i preporučenom pesticidu Kolokviji, Pismeni, Usmeni ispit
obaviti podešavanje strojeva za zaštitu bilja sukladno cilju aplikacije preporučenoj dozi Kolokviji, Pismeni, Usmeni ispit
organizirati zaštitu usjeva prema obimu posla-proizvodnje i zahtjevima održive poljoprivrede Kolokviji, Pismeni, Usmeni ispit
obaviti kontrolu ispravnosti strojeva za aplikaciju pesticida Kolokviji, Pismeni, Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem modula, održava konzultacije, te provjerava i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz vježbe, kolokvije, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit. Svi nastavni materijali su dostupni u MOODLE sustavu, kao i komunikacija sa studentima, te kolokviji za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima i vježbama je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, primjere riješenih zadataka sa vježbi i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje nastave (prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu), te redovno rješavanje svih zadataka s vježbi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja+vježbe) 60 60 2
I Kolokvij (K1) 25% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
II Kolokvij (K2) 25% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Usmeni ispit (UI) 50% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I Kolokvij (K1) Pismeni ispit u sustavu Moodle. Po 30 pitanja zatvorenog tipa. 8. tjedan
II Kolokvij (K2) Pismeni ispit u sustavu Moodle. Po 30 pitanja zatvorenog tipa. 15. tjedan
Usmeni ispit (UI) Usmeni dio ispita održava se nakon pozitivno riješenih kolokvija ili pismenog dijela ispita. Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle. Prijavljuje se u sustavu ISVU

Weekly class schedule

 1. Kemijsko suzbijanje štetočina u integriranoj zaštiti bilja. Objekti-Mete aplikacije pesticide, formulacije pesticida.
 2. Traktorske prskalice.
 3. Ručne prskalice, motorne prskalice.
 4. Aplikacija pesticida kontroliranom veličinom kapljica (CDA).
 5. Prskalice s elektrostatičkim nabijanjem mlaza škropiva.
 6. Prskalice sa zračnom potporom.
 7. Orošivači, traktorski i samokretni.
 8. Strojevi i oprema za zamagljivanje. 1. kolokvij.
 9. Strojevi i oprema za tretiranje sjemena, tretiranje praškastim pesticidima i granulama.
 10. Aplikacija pesticida iz zraka, strojevi i oprema za injektiranje, fumigaciju i ostale metode.
 11. Održavanje strojeva i opreme za aplikaciju pesticida.
 12. Sigurnosne mjere u aplikaciji.
 13. Strojevi i oprema za aplikaciju biopesticida.
 14. Oprema za testiranje strojeva za aplikaciju u laboratoriju i u polju.
 15. Odabir strojeva i opreme za aplikaciju kemijskih i bioloških pesticida. 2. kolokvij.

Obligatory literature

 1. Maceljski, M. (1992): Metode i aparati za primjenu pesticida, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 2. Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj, Ž., Lukač, P. (2010): Unapređenje tehnike aplikacije pesticide,Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta J.J. Strossmayer, Osijek
 3. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta J.J. Strossmayer, Osijek
 4. Banaj, Đ, Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta J.J. Strossmayer, Osijek

Recommended literature

 1. CIGR Handbook of Agricultural Engineering : I-V ASAE, St.Joseph, Michigan, 1999.
 2. CIGR Handbook of Agricultural Engineering: VI Information Technology, ASABE, St. Joseph, Michigan, 2006
 3. Mathews, G.A.: Pesticide application methods (3rd Edition), Blackwell Science Ltd., Oxford, 2000.
 4. http://www.lechler.de/index-en_US?stage=1
 5. http://www.epa.gov/opp00001/factsheets/ipm.htm
 6. http://www.hardi-international.com/global/products/sprayer-components/twin-air-assistance/twin-calculator/online-twin-calculator/?ref=hardi-twin.com
 7. http://www.entam.com/members.asp
 8. http://spise.jki.bund.de/index.php?menuid=1
 9. http://adlib.everysite.co.uk/adlib/defra/content.aspx?id=000HK277ZX.0D4W3Z6QV826IS
 10. http://www.mps.hr/UserDocsImages/BILJNO%20ZDRAVSTVO/HR-NAP.pdf

Similar course at related universities

 • Pesticide use, mode of action and ecotoxicology, University of Hohenheim, Germany
 • Plant protection strategies and systems, BOKU, Austria
 • Integrated pest management, Iowa State University, USA

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.