Teaching

Projects

scientific

Title Funding Duration AFZ role
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 2019/09/18 - 2023/06/01 partner
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Croatian science foundation 2018/11/01 - 2022/10/31 coordinator

development

Title Funding Duration AFZ role
Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2020/12/24 - 2023/12/24 coordinator
„Razvoj inovativnih peleta iz šumske i/ili poljoprivredne biomase- INOPELET“ Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 2020/09/01 - 2023/09/01 partner
Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora (BIOKOMPOZITI) Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 2019/12/20 - 2022/12/20 partner

Publications

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.