Print

Kontinentalno voćarstvo (169446)

Course coordinator

Course description

Program modula obrađuje sustave održive proizvodnje kontinentalnih voćnih vrsta. Studenti dobivaju uvid u integriranu proizvodnja voća i organsku proizvodnju voća, biološke i ekološke pretpostavke takvih proizvodnji, tehnološke specifičnosti, te potencijal proizvodnog prostora Republike Hrvatske za suvremenu proizvodnju voća. Modul obuhvaća jezgričave, koštičave i lupinaste voćne vrste.
Za svaku voćnu vrstu proučavaju se:
- Fiziologija voćaka i ekološki utjecaji (Cvatnja, rast i razvitak ploda; odnos prema vodi, svjetlosti i temperaturi).
- Sustavi uzgoja (podizanje voćnjaka; mineralna ishrana; uzgojni oblici; fiziološke osnove reza, regulacija rasta i rodnosti; endogeni hormoni i regulatori rasta).
- Osobine perspektivnih i gospodarski važnih podloga i sorata.
- Specifičnosti tehnologija proizvodnje voća za različite namjene.
Detaljno upoznavanje s gospodarski važnim voćnim vrstama koje se uzgajaju u kontinentalnom području Republike Hrvatske. Upoznavanje s fiziološkim procesima interne regulacije i tehnološkim postupcima koji omogućuju održavanje prikladne ravnoteže između rasta i rodnosti, s ciljem ostvarivanja visokih i stabilnih priroda plodova visoke kakvoće.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 28
Laboratory exercises: 24
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Prisustvovanje na nastavi i vježbama

General competencies

Studenti će dobiti neophodno znanje za suvremenu voćarsku proizvodnju.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu laboratorijskih vježbi održat će se ukupno 26 sati u kojima će se detaljnije obraditi pomološke karakteristike jezgričavih, koštičavih i lupinastih voćnih vrsta. Također, u sklopu terenske nastave planira se izlazak na voćnjak u pokušalištu Jazbina.
 • Seminari
  student samostalno izrađuje i prezentira zadanu temu seminara vezanu uz tehnologiju uzgoja voćnih (jezgričave, koštičave, lupinaste) vrsta.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati temeljne osobine najvažnijih gospodarski važnih sorata voća Pismeni ispit
Prepoznati važnost i značajke te trendove voćarske proizvodnje u kontekstu domaće i svjetske proizvodnje voća. Pismeni ispit
Ustanoviti i ocijeniti pomološke karakteristike pojedinih sorata i identificirati poželjni tip sorte Pismeni ispit
Definirati i opisati zahtjeve pojedinih vrsta i sorata voća prema uvjetima okoliša Pismeni ispit
Odabrati i za uzgoj preporučiti voćne vrste i sorte koje odgovaraju specifičnim agroekološkim uvjetima te procijeniti agronomska svojstva novih sorata Pismeni ispit
Preporučiti prikladan rok i tehnologiju uzgoja pojedine voćne vrste obzirom na lokaciju i namjenu proizvodnje Pismeni ispit
Pripremi i prezenti seminarski rad na zadanu temu u suradnji s grupom Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom, održavanje konzultacija, održavanje ispita u objavljenim terminima. Vođenje evidencije o dolasku studenata na nastavu. Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima. Izvođenje terenskih vježbi, vježbi u praktikumu i seminara.

Students' obligations

Redovito prisustvovanje na nastavi i izvršavanje datih zadataka. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja, vježbi i terenske nastave te izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit I 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1
Pismeni ispit II 40% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1
Priprema i prezentacija seminarskih radova 20% 0-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 60 2
Prisustvo na nastavi 0 28 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pismeni ispit I Ispit obuhvaća cjelovit nastavni program s 20 pitanja. Za prolaz studenti moraju imati minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Redovni ispitni rokovi. Prijavljuje se u sustavu ISVU Ako je pisani ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od ponuđenih ispitnih rokova.
Pismeni ispit II Ispit obuhvaća cjelovit nastavni program s 20 pitanja. Za prolaz studenti moraju imati minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Redovni ispitni rokovi. Prijavljuje se u sustavu ISVU Ako je pisani ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od ponuđenih ispitnih rokova.
Priprema i prezentacija seminarskih radova Student izrađuje prezentaciju. Seminarski radovi rade se u skupinama od 3 do 5 studenata. Ocjenjuje se – kvaliteta sadržaja, timski rad, prezentacijske vještine i poznavanje obrađene teme, te izrada rada u skladu sa uputama i predaja rada u dogovorenom roku. 12. i 13. tjedan nastave u semestru Nije moguće

Weekly class schedule

 1. Uvod, značenje, korištenje i rasprostranjenost voćnih vrsta,njihova biološka svojstva P Podjela voćnih vrsta V
 2. Sustavi održive proizvodnje kontinentalnih voćnih vrsta P Tehnološke specifičnosti i izbor proizvodnog prostora V Integrirana i organska proizvodnja voća S
 3. Fiziologija jezgričavih voćnih vrsta P Osobine gospodarski važnih podloga i sorata V
 4. Tehnologija proizvodnje jabuka P Specifičnosti tehnologija proizvodnje voća za različite namjene V
 5. Tehnologija proizvodnje kruške P Osobine gospodarski važnih podloga i sorata V
 6. Dunja, mušmula, oskoruša – fiziologija i proizvodnja P Ekološki utjecaji i gospodarski važne sorte V Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za jezgričave voćne vrste S
 7. Fiziologija koštičavih voćnih vrsta P. Ekološki utjecaji i sustavi uzgoja V
 8. Tehnologija proizvodnje breskve i nektarine P Osobine gospodarski važnih podloga i sorata V
 9. Tehnologija proizvodnje marelica P Ekološki utjecaji i gospodarski važne sorte V
 10. Tehnologija proizvodnje trešnje P Ekološki utjecaji i gospodarski važne sorte V
 11. Tehnologija proizvodnje višnje P Ekološki utjecaji i gospodarski važne sorte V Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za koštičave voćne vrste S
 12. Tehnologija proizvodnje lješnjaka P,V,S
 13. Tehnologija proizvodnje oraha P,V,S
 14. Tehnologija proizvodnje kestena P,V,S
 15. Tehnologija proizvodnje ostalih lupinastih voćnih vrsta P,V,S

Obligatory literature

 1. Faust, M. 1989. Physiology of Temperate Zone Fruit Trees. John Wiley & Sons. New York
 2. Ferree, D.C., Warrington, I.J (eds.) 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85199-592-6
 3. Gliha, R. 1997. Sorte krušaka u suvremenoj proizvodnji. Fragaria – Zagreb. ISBN 953-97191-0-0
 4. Jackson, D., Looney, N.E. (eds.) 1999. Temperate and Subtropical Fruit Production. CABI Publishing. ISBN 0-85199-271-4
 5. Webster, A.D., Looney, N.E. (eds.) 1996. Cherries: Crop Physiology, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85198-936-5

Recommended literature

 1. Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. http://tfpg.cas.psu.edu/introduction/pdf.htm
 2. Frutticoltura speciale. REDA – Roma. 1991.
 3. Westwood, M.N. 1978. Temperate-zone Pomology. W.H. Freeman (ed.)
 4. Mišić, P. 1996. Šljiva. Partenon – Beograd. ISBN 86-7157-159-9.
 5. Friedrich, G., Neumann, D., Vogl. M. (eds.) 1986. Physiologie der Obstgeholze. Akademie-Verlag. Berlin

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.