Print

Voćarstvo 2 (169744)

Course coordinator

Course description

Program modula Voćarstvo 2 omogućit će studentima stjecanje znanja iz područja tehnologije uzgoja voćarskih kultura. Navedeni modul daje studentima znanje o gospodarski važnim jezgrićavim, koštivoćavim, lupinastim i jagodastim voćnim vrstama. Obrađuju se i izvorne vrste koje sudjeluju u stvaranju podloga i sorata.
Predavanja i vježbe omogućit će studentima usvajanje znanja o ekološkim čimbenicima za uzgoj, biološkim svojstvima vrsta, sorata i podloga kao i osnove fiziologije rasta i rodnosti voćaka.
U svakom od programskog dijela obrađuje se slijedeće cjeline: proizvodnja u Svijetu i Hrvatskoj, botanička pripadnost, ekološki čimbenici proizvodnje, cvatnja i oplodnja, tehnologija uzgoja-podloge, sortiment i uzgojni oblici. Programski dijelovi modula su slijedeći:
1) Jezgrićave voćne vrste (Pomoideae): jabuka, kruška, dunja, mušmula i oskoruša
2) Koštićave voćne vrste (Prunoideae): šljiva, trešnja, višnja, marelica, breskva i nektarina
3) Lupinaste i jagodaste voćne vrste: lijeska, orah, kesten, jagoda, malina, kupina, borovnica, ribiz i dr.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja ili završnog ispita te dva seminarska rada.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Compulsory course, 4 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 26
Laboratory exercises: 26
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja iz tehnologije uzgoja temeljenog na odabiru voćne vrste-sorte i podloge u određenim ekološkim uvjetima uzgoja

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se 13 vježbi gdje se detaljnije prolazi kroz osobine vodećih sorata voćnih vrsta. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (četiri skupine od 25 do 30 studenata).
 • Seminari
  Seminari su vezani za određen zadatak iz tehnologije uzgoja jezgričavih, koštičavih i jagodastih voćnih vrsta. Stjecanje vještina (PBL problem-based learning; učenje na temelju rješavanja problema u grupi)- skupine (6-10 studenata) samostalno rješavaju zadanu problematiku i prezentiraju svoje rješenje.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati povezanost ekoloških čimbenika na lokaciji sa ekološkim čimbenicima za uzgoj određene voćne vrste Kolokviji, Pismeni
objasniti povezanost cvatnje, oplodnje i plodonošenja u tekućoj i narednoj vegetacijskoj godini veznih za određenu voćnu vrstu Kolokviji, Pismeni
opisati pomološka svojstva voćnih vrsta kao i njihov vodeći sortiment u proizvodnji Kolokviji, Pismeni
opisati osobine podloga Kolokviji, Pismeni
isplanirati tehnologiju uzgoja za voćne vrste Kolokviji, Pismeni
prezentirati suvremenu tehnologiju određene voćne vrste Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom. Dostupnosti nastavnih materijala, obavijesti vezane za kolegij kao i redovita komunikacija sa studentima pomoću elektroničkih medija te predviđenih tjednih konzultacija. Održavanje kolokvija i ispita u objavljenim terminima, ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima. Izvođenje predavanja, vježbi i seminara.

Students' obligations

Redovito prisustvovanje na predavanjima, vježbama i seminarima. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje nastave te izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit I 25% 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 30 1
Pismeni ispit II 25% 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 30 1
Pismeni ispit III 16,5% 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 30 1
Priprema i prezentacija seminarskih radova (1. SEM RAD -8,5%) (2. SEM RAD-8,5 %) (3. SEM. RAD-16,5%) 33,5 % 0-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 30 1
Prisustvo na nastavi 0 60 60 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
II Kolokvij Kolokvij obuhvaća gradivo koštičavih voćnih vrsta - Nije moguća
III kolokvij Kolokvij obuhvaća gradivo lupinastih i jagodastih voćnih vrsta - Nije moguća
Pismeni ispit Ispitu mogu pristupiti studenti koji su podmirili sve navedene obveze do izlaska na ispit. Ispit obuhvaća cjelovit nastavni program. Ispitno gradivo je obuhvaćeno materijalima i literaturom. Redovni ispitni rokovi. Prijavljuje se u sustavu ISVU Ako je pisani ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od narednih ispitnih rokova.

Weekly class schedule

 1. Uvod, značenje, korištenje i rasprostranjenost voćnih vrsta, njihova biološka svojstva P Podjela voćnih vrsta, upoznavanje s deskriptorima u voćarstvu L Deskriptori i svojstva koja oni opisuju S
 2. Jezgičave voćke – korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Jabuka-tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Jabuka – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 3. Kruška- tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Kruška – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 4. Dunja, mušmula, oskoruša - tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Dunja, mušmula, oskoruša - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za jezgričave voćne vrste S
 5. Međuispit (kolokvij I) –Jezgričave voćke
 6. Koštićave voćke - korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Šljiva-tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Šljiva - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 7. Breskva i nektarina –tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Breskva i nektarina – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 8. Marelica -tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Marelica – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 9. Trešnja tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Trešnja – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 10. Višnja – tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Višnja– pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za koštičave voćne vrste S
 11. Međuispit (kolokvij II) –Koštičave voćke
 12. Jagodaste voćke – korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Jagoda - tehnologija uzgoja, biološka svojstva, sorte P Jagoda - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 13. Malina, kupina, borovnica, brusnica, ribiz i manje značajne vrste - tehnologija uzgoja, biološka svojstva, sorte P Jagodasto i lupinasto voće – tehnologija proizvodnje i upoznavanje s vrstama L (terenska nastava) Nove tehnologije proizvodnje jagodastog voća - S
 14. Lupinaste voćke - korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Orah, lijeska i kesten - tehnologija uzgoja, biološka svojstva, podloge, sorte P Orah i lješnjak - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 15. Prezentacija seminarskog rada – S Međuispit (kolokvij III) – Jagodaste i lupinaste voćke

Obligatory literature

 1. Westwood, M.N. 1978. Temperate-zone Pomology. W.H. Freeman (ed.)
 2. Gliha, R. 1997. Sorte krušaka u suvremenoj proizvodnji. Fragaria – Zagreb. ISBN 953-97191-0-0
 3. Jackson, D., Looney, N.E. (eds.) 1999. Temperate and Subtropical Fruit Production. CABI Publishing. ISBN 0-85199-271-4
 4. Mišić, P. 1996. Šljiva. Partenon – Beograd. ISBN 86-7157-159-9
 5. Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo. Znanje –Zagreb.

Recommended literature

 1. Pennsylvania Tree Fruit Production Guide. http://tfpg.cas.psu.edu/introduction/pdf.htm
 2. Frutticoltura speciale. REDA – Roma. 1991.
 3. Fischer, M. 1995. Farbatlas Obstsorten. Stuttgart, Ulmer GmbH & Co.
 4. Ferree, D.C., Warrington, I.J (eds.) 2003. Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85199-592-6
 5. Webster, A.D., Looney, N.E. (eds.) 1996. Cherries: Crop Physiology, Production and Uses. CABI Publishing. ISBN 0-85198-936-5

Similar course at related universities

 • B016580 - ARBORICOLTURA SPECIALE E FRUTTICOLTURA, Università degli Studi di Firenze

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.