Print

Organsko-biološki uzgoj voća (169223)

Course coordinator

Course description

Program modula Organsko-biološki uzgoj voća omogućit će studentima stjecanje znanja iz područja organske (ekološke) tehnologije uzgoja voćarskih kultura. Navedeni modul daje studentima znanje o gospodarski važnim jezgrićavim, koštivoćavim, lupinastim i jagodastim voćnim vrstama. Obrađuju se i izvorne vrste koje sudjeluju u stvaranju podloga i sorata.
Predavanja i vježbe omogućit će studentima usvajanje znanja o ekološkim čimbenicima za uzgoj, biološkim svojstvima vrsta, sorata i podloga kao i osnove fiziologije rasta i rodnosti voćaka.
U svakom od programskog dijela obrađuje se slijedeće cjeline: proizvodnja u Svijetu i Hrvatskoj, botanička pripadnost, ekološki čimbenici proizvodnje, cvatnja i oplodnja, tehnologija uzgoja-podloge, sortiment i uzgojni oblici. Programski dijelovi modula su slijedeći:
1) Osnove voćarstva
2) Osnovni principi organskog (ekološkog) uzgoja voća
3) Jezgrićave voćne vrste (Pomoideae): jabuka, kruška, dunja, mušmula i oskoruša
4) Koštićave voćne vrste (Prunoideae): šljiva, trešnja, višnja, marelica, breskva i nektarina
5) Lupinaste i jagodaste voćne vrste: lijeska, orah, kesten, jagoda, malina, kupina, borovnica, ribiz i dr.

Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja ili završnog ispita te dva seminarska rada.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 12
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 -70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja iz tehnologije organskog (ekološkog) uzgoja temeljenog na odabiru voćne vrste-sorte i podloge u određenim ekološkim uvjetima uzgoja

Types of instruction

 • Predavanja
  Tijekom predavanja primjenjuju se metode aktivnog učenja u nastavi.
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se 12 vježbi gdje se detaljnije prolazi kroz osobine vodećih sorata voćnih vrstapri ćemu se koristi odgovarajući biljni materijal. Laboratorijske vježbe se provode u jednoj skupini od 25-30 studenta.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar vezan za određen zadatak iz tehnologije organskog (ekološkog) uzgoja jezgričavih, koštičavih i jagodastih voćnih vrsta. Stjecanje vještina (PBL problem-based learning; učenje na temelju rješavanja problema u grupi)- skupine (6-10 studenata) samostalno rješavaju zadanu problematiku i prezentiraju svoje rješenje.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati građu voćke i funkciju pojedinih organa, rast i rodnost voćaka Kolokviji, Pismeni
objasniti razmnožavanje voćaka, cijepljenje, rez i uzgojne oblike Kolokviji, Pismeni
definirati povezanost ekoloških čimbenika na lokaciji sa ekološkim čimbenicima za uzgoj određene voćne vrste Kolokviji, Pismeni
objasniti povezanost cvatnje, oplodnje i plodonošenja u tekućoj i narednoj vegetacijskoj godini veznih za određenu voćnu vrstu Kolokviji, Pismeni
opisati i objasniti temeljne principe u organskoj (ekološkoj) proizvodnji voća- ishrana, zaštita, održavanje nasada Kolokviji, Pismeni
opisati pomološka svojstva voćnih vrsta kao i njihov vodeći sortiment u proizvodnji, s naglaskom na sortiment u organskoj proizvodnji voća Kolokviji, Pismeni
isplanirati ogansku (ekološku) tehnologiju uzgoja za voćne vrste Kolokviji, Pismeni
prezentirati organsku (ekološku) tehnologiju uzgoja za određenu voćnu vrstu Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom. Dostupnosti nastavnih materijala, obavijesti vezane za kolegij kao i redovita komunikacija sa studentima pomoću elektroničkih medija te predviđenih tjednih konzultacija Održavanje kolokvija i ispita u objavljenim terminima, ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima. Izvođenje predavanja, vježbi i seminara.

Students' obligations

Redovito prisustvovanje na predavanjima, vježbama i seminarima. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje nastave te izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit I 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 1,3
Pismeni ispit II 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 1,3
Pismeni ispit III 16,5% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 30 1
Priprema i prezentacija seminarskih radova (1. SEM RAD -3,5%) (2. SEM RAD-3,5 %) (3. SEM. RAD-16,5 %) 23,5% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 21 0,7
Prisustvo na nastavi 0 49 49 1,7
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Organsko–biološki uzgoj voća u Hrvatskoj i u svijetu, zakonska regulativa o organskoj proizvodnji u Republici Hrvatskoj P
 2. Preduvjeti za organsko-biološki uzgoj voćaka – pogodne i nepogodne lokacije, klimatski čimbenici (temperatura, oborine, svjetlost) utjecaj vjetra P
 3. Utjecaj odabira tipa tla, „netaknuta“ tla –čimbenik u plodnosti, utjecaj organizama u tlu P Principi koji utječu na zasnivanje organskog voćnjaka S
 4. Obrada tla u organskim voćnjacima, zelena gnojidba i biocenoze P
 5. Kriteriji za dobivanje kvalitetnog sadnog materijal u organskom voćarstvu (podloge i plemke)-sistem sadnje voćnjaka i Ishrana u organski voćnjacima P
 6. Principi obrezivanja i prorjeđivanja u organskom voćnjaku s kratkim osvrtom na zaštitu P Mogućnost organskog voćarstva po regijama S
 7. Jezgičave voćke – korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Jabuka-tehnologija organskog uzgoja, podloge i sorte u organskom uzgoju P Jabuka – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 8. Kruška-tehnologija organskog uzgoja, podloge i sorte u organskom uzgoju P Kruška – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za jezgričave voćne vrste S
 9. Koštićave voćke – korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Šljiva-tehnologija organskog uzgoja, podloge i sorte u organskom uzgoju P
 10. Trešnja i višnja-tehnologija organskog uzgoja, podloge i sorte u organskom uzgoju P Trešnja i višnja – pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L Primjer voćnjaka s opisom tehnologije za koštičave voćne vrste S
 11. Međuispit (kolokvij I)
 12. Jagodaste voćke – korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Jagoda – tehnologija organskog uzgoja, sorte u organskom uzgoju P Jagoda - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 13. Malina, kupina, borovnica, brusnica, ribiz i ostale manje značajne vrste jagodastog voća - tehnologija organskog uzgoja, sorte P Jagodasto i lupinasto voće – upoznavanje s organskim uzgojem i s vrstama L (terenska nastava) Organski uzgoj jagodastog voća - S
 14. Lupinaste voćke - korištenje, rasprostranjenost, biološka svojstva. Orah, lijeska i kesten - tehnologija organskog uzgoja, sorte i podloge P Orah i lješnjak - pomologija s naglaskom na kvalitativna svojstva L
 15. Prezentacija seminarskog rada – S Međuispit (kolokvij II)

Obligatory literature

 1. Lind K. i sur. 2003. Organic fruit growing. CABI Publishing (ed.) ISBN 0 85199 640 X
 2. Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo. Znanje –Zagreb
 3. Kisić, I. 2014. Uvod u ekološku poljoprivredu.

Recommended literature

 1. Phillips M. 2011. The Holistic Orchard. Goodman M (ed.) ISBN 978-1-60358-407-4

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.