Print

Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)

Course coordinator

Course description

Predmet „Planiranje tehnike u podrumarstvu“ obuhvaća suvremenu tehniku koja se koristi prilikom prijema i prerade grožđa, te dorade, punjenja i pakiranja vina.
Cjelokupni program predmeta omogućava studentima da se upoznaju s najvažnijim strojevima i opremom u preradi grožđa i doradi vina. Studenti se upoznaju s teoretskom načinom rada strojeva i njihovih radnih elemenata, te njihovim podešavanjem i korištenjem. Praktična primjena rada strojeva omogućena je u praksi kroz terensku nastavu. Nastava će se provoditi putem predavanja, auditornih vježbi, seminara i terenske nastave.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 35
Auditory exercises: 15
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70%
Good (3): 71 - 80%
Very good (4): 81 - 90%
Excellent (5): 91 - 100%

General competencies

Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u preradi grožđa i doradi vina. Time će studentima biti omogućeno stjecanje novih znanja u razvoju podrumarske tehnike i tehnologije.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Procijeniti važnost temeljnih tehničko eksploatacijskih značajki novih generacija strojeva i opreme u preradi grožđa i doradi vina Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti utjecaj strojeva i opreme na radni učinak i kvalitetu rada Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati nove tehnologije kojima će se smanjiti potreba za ljudskim radom tijekom prerade grožđa i dorade vina Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati najprikladnije strojeve za proizvodnju desertnih i pjenušavih vina Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Working methods

Teachers' obligations

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaje zadatak vezan uz nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se rješavaju računski zadaci vezani uz nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnog ispita.
Ispravljanje parcijalnih ispita.
Usmeno ispitivanje

Students' obligations

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka (uvjet za potpis)
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.parcijalni ispit 50% < 60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
2.parcijalni ispit 50% < 60%
60 - 70%
71 - 80%
81 - 90%
91 - 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Oprema za prihvat grožđa
 2. Ruljače i muljače
 3. Ocjeđivači
 4. Preše za grožđe
 5. Vinifikatori
 6. Crpke za vino
 7. Flotatori
 8. I parcijalni ispit (kolokvij)
 9. Oprema za fermentaciju mošta
 10. Vakuumski filteri
 11. Filteri za vino
 12. Posude u podrumarstvu
 13. Oprema za proizvodnju desertnih vina
 14. Linije za punjenje, čepljenje, etiketiranje i pakiranje
 15. II parcijalni ispit (kolokvij)

Obligatory literature

 1. Sito, S., Bilandžija, N. (2010): Strojevi i oprema u podrumarstvu, Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu
 2. Zoričić, M. (1996) Podrumarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb.

Recommended literature

 1. Cui Z.F., Muralidhara, H .S. (2010) Membrane Technology, Elsevier LTD, Burlington, USA
 2. Lipnizki, F. (2010.) Cross-flow membranes in food industry.

Similar course at related universities

 • Weinbau (Pflanzenbau und Anbautechnik), Studium Weinbau und Oenologie, Geisenheim
 • Oenologie (Verfahrenstechnik), Studium Weinbau und Oenologie, Geisenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.