Print

Hranidba goveda u proizvodnji mesa (144509)

Course coordinator

Course description

Proizvodnja goveđeg mesa dio je govedarske proizvodnje koju čini velika raznolikost u sustavima proizvodnje. Ova raznolikost odnosi se na različitu pasminsku strukturu životinja, različite sustave uzgoja, različitu kvalitetu završnog proizvoda prilagođenu željama potrošača. Kako bi postigli željenu proizvodnju i kvalitetu mesa proizvodnja mora biti popraćena i odgovarajućim hranidbeni managementom, kao jedne od najvažnijih komponenti uzgoja goveda za meso. Stoga će studenti u okviru ovog modula naučiti o osobinama goveda u proizvodnji mesa, njihovim specifičnostima u odnosu na druge govedarske proizvodnje, te hranidbenim potrebama goveda u proizvodnji mesa. Studenti će savladati principe evaluacije hrane za životinje, te temeljem prirodnih mogućnosti i dostupnosti hrane odabrati najbolje hranidbene modele za određenu proizvodnju. Kroz modul se obraditi i svi tipovi i vrste proizvodnje mesa od hranidbe rasplodnih životinja i podmladka, hranidbe u proizvodnji mesa teladi do hranidbe završnih kategorija u tovu goveda. Nadalje studenti će naučiti samostalno izraditi krmne smjese i obroke za sve kategorije i tipove proizvodnje putem manualnih izračunavanje, te kompjuterskog programa. U okviru modula obradit će se i ekološki aspekti proizvodnje mesa, te utjecaj goveda u proizvodnji mesa na okoliš, te načine kako ovu proizvodnju kroz hranidbu učiniti ekološki što prihvatljivijom.

Type of course

ECTS: 3.00

Teaching hours: 30
Lectures: 22
Auditory exercises: 6
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

General competencies

Studenti će tijekom nastavnog procesa poboljšati način interpretiranja činjenica i zaključaka u pisanom obliku, te će unaprijediti vještinu argumentiranog raspravljanja. Također, nakon odslušanog i položenog predmeta moći će samostalno nadograđivati stečeno znanje upotrebom informatičkih tehnologija, primjenjivati znanje u praksi, te raditi samostalno i u timu. Cilj ovog modula je omogućiti studentima znanja, vještine i kompetencijama za samostalno vođenje hranidbenog managementa u proizvodnji mesa tovne junadi. Izbor hranidbenog managementa, prema dostupnim izvorima hrane životinje, a sve s ciljem optimiziranja proizvodnje, zdravlja životinja i ekonomskoj konkurentnosti ove proizvodnje sukladno željenoj kakvoći proizvoda.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Izračunavanje hranidbenih potreba i hranjive vrijednosti hrane za goveda u proizvodnji mesa. Računske vježbe praktičnog sastavljanja krmnih smjesa i obroka za goveda u proizvodnji mesa.
 • Seminari
  Seminar vezani za specifičnosti hranidbe goveda u proizvodnji mesa. Studenti samostalno izrađuju završni projekt u kojem obrađuju kompletni hranidbeni management goveda u proizvodnji mesa.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti osobitosti anatomsko-fizioloških osobina goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Prepoznati biološku ulogu, potrebne količine, znakove viška i manjka hranjivih tvari u hranidbi goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Procijeniti hranjivu vrijednost hrane za goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Računski procijeniti potrebe goveda u proizvodnji mesa za energijom, proteinima, aminokiselinama, mineralima i vitaminima iz osnovnih podatka o životinji. Pismeno
Prepoznati i objasniti hranidbene sustave različitih kategorija goveda u proizvodnji mesa. Pismeno ili usmeno
Objasniti utjecaj hranidbe na dobrobit (zdravlje) životinje i okolinu Pismeno ili usmeno
Izrada hranidbene strategije goveda u proizvodnji mesa. Pismeno

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanje i auditornih vježbi.
Pomoć pri izradi seminara i eventualnih, diplomskih radova.

Students' obligations

Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Izrada projekta, te usmeni dio ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 0,5
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit II 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 30 0,5
Izrada seminara 10% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 10 0,5
Završni projekt 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 20 1
Kontinuirano pohađanje nastave 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kontinuirano pohađanje nastave Dolazak studenata na nastavu se provjerava i uvjet je za dobivanje potpisa i pristup ispitu. Zadnje predavanje Nije moguće

Weekly class schedule

 1. Anatomsko fiziološke osobine goveda u proizvodnji mesa.
 2. Hranidbene potrebe goveda; energija, vlakna, vitamini.
 3. Hranidbene potrebe goveda u proizvodnji mesa, proteini, minerali.
 4. Procjena hranjive vrijednosti hrane za goveda u proizvodnji mesa.
 5. Voluminozna krmiva u hranidbi goveda u proizvodnji mesa.
 6. Krepka krmiva u hranidbi goveda u proizvodnji mesa.
 7. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa goveda na paši.
 8. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa teladi.
 9. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa junadi.
 10. Hranidbeni sustavi u proizvodnji mesa odraslih goveda.
 11. Hranidbeni sustavi u ekološkoj proizvodnji mesa goveda.
 12. Ekološki aspekti proizvodnje mesa goveda.
 13. Izrada hranidbene strategije goveda u proizvodnji mesa – sastavljanje krmnih smjesa.
 14. Izrada hranidbene strategije goveda u proizvodnji mesa – sastavljanje obroka.
 15. Seminari - Rasprava prema dodijeljenim seminarskim radovima uz prezentacije studenata podijeljenih u radne skupine, te izrada samostalnog završnog projekta.

Obligatory literature

 1. National Research Council (2000.):Nutrient Requirements of Beef Cattle, National Academies Press
 2. T.W. Perry and M.J. Cecava (1995): Beef cattle Feeding and Nutrition, Academic Press
 3. Interni zavodski materijal

Recommended literature

 1. W. G. Pond, D. C. Church, K. R. Pond and P. A. Schoknecht (2004): Basic Animal Nutrition and Feeding, Wiley

Similar course at related universities

 • Aspetti pratici di gestione nell´allevamento del bovino da carne, Universita degli studi di Milano, Italija
 • Beef Cattle Nutrition, University of Guelph, Kanada

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.