Print

Hranidba konja i kućnih ljubimaca (133174)

Course coordinator

Course description

Hranidba konja obuhvaća predavanja i vježbe o hranidbenim potrebama pojedinih kategorija konja sukladno njihovoj dobi i vježbanju, te o svojstvima krmiva i dodataka uz prevenciju metaboličkih smetnji. Razmatrat će se hranidbene potrebe tijekom životnog ciklusa prema AAFCO i NRC svake skupine i kategorije životinja. U okviru dijela Modula o kućnim ljubimcima posebno će se obraditi poglavlja psi, mačke, te egzotične životinje. Obuhvatit će hranidbene potrebe i načine hranidbe za svaku pojedinu vrstu i kategoriju navedenih životinja, vrste hrane i dodataka za ljubimce. Prerada hrane i utjecaj prerade na hranjivost. Fizikalna svojstva hrane. Prihvatljivost i palatabilnost hrane i veličina obroka. Hranidba bolesnih životinja. Hrana i alergije. Zakonska regulativa i legislativa. Sastavljanje hrane (obroka, krmnih smjesa i mješavina te hranidbenih dodataka) za kućne ljubimce.

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

General competencies

Predmet osposobljava studente za samostalnu procjenu sadržaja hranjivih tvari u krmivima te utvrđivanje hranidbenih potreba pojedinih kategorija konja i kućnih ljubimaca, te kreiranje obroka na osnovu različitih normativa za životinje, vodeći računa o dobrobiti životinja i o zaštiti okoline.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Izračunavanje hranidbenih potreba i hranjive vrijednosti hrane za pojedine vrste životinja. Računske vježbe praktičnog sastavljanja krmnih smjesa i obroka za konje i kućne ljubimce.
 • Seminari
  Seminari vezani za pojedine vrste kućnih ljubimaca i/ili konja. Studenti samostalno izrađuju završni projekt u kojem obrađuju kompletni hranidbeni management odabrane vrste životinja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti centralnu ulogu probave i metabolizma u procjeni hranjivosti krmiva i potreba životinja Pismeno ili usmeno
Prepoznati osobine krmiva koja se koriste u hranidbi konja i kućnih ljubimaca Pismeno ili usmeno
Istaći razlike u hranidbi pasa i mačaka po pasminskim grupama, te pojedinih grupa kućnih ljubimaca. Pismeno ili usmeno
Istaći razlike u hranidbi hladnokrvnih i toplokrvnih konja. Pismeno ili usmeno
Odabrati krmiva koja se koriste u hranidbi kućnih ljubimaca. Pismeno ili usmeno
Kreirati obroke za konje Pismeno
Kreirati obroke za kućne ljubimce Pismeno

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanje i auditornih vježbi.
Pomoć pri izradi seminara i eventualnih, diplomskih radova.

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi.
Izrada i prezentacija seminarskog rada.
Izrada projekta, te usmeni dio ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
28 60 1
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit II 30% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 60 1
Izrada seminara 10% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 30 1
Završni projekt 30% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 2
Kontinuirano pohađanje nastave 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Izrada seminara Seminarski rad se izvodi u grupama od 2-3 studenta i za studente je obavezan. Teme seminara su vezane uz hranidbu konja ili neke od vrste kućnih ljubimaca, ovisno o afinitetima studenta. Nakon izrade seminara prezentira se tema uz javnu prezentaciju tijekom nastave U sklopu nastave Na redovitim ispitnim rokovima.
Kontinuirano pohađanje nastave Dolazak studenata na nastavu se provjerava i uvjet je za dobivanje potpisa i pristup ispitu. Zadnje predavanje Nije moguće

Weekly class schedule

 1. Uloga hranjivih tvar, znakovi viška i manjka, njihovo iskorištenje za održavanje, vježbanje i rast konja.
 2. Hranidba rasplodnih kobila i ždrebadi, hranidba za rast, hranidba za postizanje performansi i tijekom vježbanja.
 3. Specifičnosti građe probavnog sustava konja, značaj mikropopulacije debelog crijeva (cekum, kolon) u probavi, apsorpcija hranjiva u debelom crijevu i njihov metabolizam. Sastav i regulacija lučenja žuči.
 4. Hranidbene bolesti konja, krmiva i dodaci za konje, paša i napasivanje konja, laboratorijske metode utvrđivanja hranidbenog statusa konja, sastavljanje obroka za pojedine kategorije konja.
 5. Svojstva, načini proizvodnje i čuvanja hrane za konje. Specifičnosti hrane za konje obzirom na dobne kategorije i način iskorištavanja konja.
 6. Izračunavanje hranidbenih potreba konja, ovisno o načinu držanja i korištenja.
 7. Sastavljanje obroka i krmnih smjesa za pojedine kategorije hladnokrvnih konja.
 8. Sastavljanje obroka i krmnih smjesa za pojedine kategorije toplokrvnih konja.
 9. Potrebe pasa za hranjivim tvarima kao izvorom energije, građevnih i aktivnih tvari u bitnim razdobljima života pasa osobito štenadi i starih pasa.
 10. Svojstva hrane za pse, ukusnost i prihvatljivost hrane za pse, te njeno obilježavanje.
 11. Hranidba kuja, štenadi, pasa u rastu i odraslih na uzdržnoj razini i za aktivnost. Sastavljanje hrane za pojedine pasmine i kategorije pasa.
 12. Potrebe mačaka za hranjivim tvarima kao izvorom energije, građevnih i aktivnih tvari u bitnim razdobljima života mačaka, osobito mačića i starih mačaka. Svojstva hrane, ukusnost i prihvatljivost hrane za mačke, te njeno obilježavanje.
 13. Hranidba mačića, životinja u rastu i odraslih mačaka na uzdržnoj razini. Hranidba starih i debelih, te bolesnih mačaka. Sastavljanje hrane za pojedine pasmine i kategorije mačaka.
 14. Hranidba ostalih kućnih ljubimaca se nadovezuje na znanja iz modula riba i peradi. Osnove hranidbe egzotičnih ptica, činčila i zamoraca, hibridnih tvorova (fretka, gmazova (zmije, kornjače, gušteri,žabe i vodozemci), te sitnih ljubimaca (miševi, štakori, hrčci, voluharice i dr.).
 15. Specifičnosti probave (uzimanje hrane, sastav i uloga sekreta žlijezda probavnog sustava) kod mesojeda i glodavaca (zubalo, ceacotrofija). Primjeri sastavljanja hrane za pojedine vrste kućnih ljubimaca.

Obligatory literature

 1. Frape D. 2004. Equine Nutrition and Feeding (Third Ed.), Blackwell Publishing Ltd. UK
 2. Case L.P., Daristotle L., Hayek M.G., Raasch M.F., 2011. Canine and Feline Nutrition (Third Edition), Mosby Elsevier. USA
 3. McNamara J.P., 2005. Principles of Companion Animal Nutrition. Prentice Hall. USA
 4. Interni zavodski materijal

Recommended literature

 1. W. G. Pond, D. C. Church, K. R. Pond and P. A. Schoknecht (2004): Basic Animal Nutrition and Feeding, Wiley
 2. Pilliner, S. 1999. Horse Nutrition and Feeding. Blackwell Science, Ltd., Uk
 3. The Encyclopedia of Animal Nutrition (Ed, Fuller, M.F.). CABI Publishing, Wallingford, UK, 2004.
 4. Hirakawa, D.A. 2002. Feeding and Nutrition of the Dog and Cat. 451-477. In:Livestock Feeds and Feeding (eds., Kellems, R.O., Church, D.C.). Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA.

Similar course at related universities

 • Heimtierernährung, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria
 • Alimentazione degli animali da compagnia, Universita di Bologna, Italija
 • Nutrizione e dietologia del cavallo sportivo in relazione alle principali patologie di origine alimentare, Universita degli studi di Milano, Italija
 • Equine Reproduction and Nutrition, University College Dublin, Irska

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.