Print

Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voća (144489)

Course coordinator

Course description

Na modulu se stiču znanja iz fizioloških i biokemijskih procesa u plodovima glavnih vrsta voća poslije berbe. Obrađuju se postupci hlađenja, tretmani voća poslije berbe u svrhu održanja kakvoće i poboljšanja skladišne sposobnosti, fiziološke poremetnje koje se javljaju tijekom čuvanja te sortiranje i pakiranje.
Na vježbama studenti uče prepoznavati fiziološke poremetnje specifične za pojedine vrste voća, i posjećuju hladnjaču gdje će se upoznati sa tehnološkim procesima čuvanja i pakiranja voća. Pozornost je posvećena samostalnom radu studenta pa su predviđeni seminari koje student sam izabire u skladu s osobnim afinitetom, a na temelju dogovora s koordinatorom modula.
Ovaj modul zahtijeva predznanje tehnologije čuvanja voća stečeno na Bs studiju na modulu 'Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća' ili drugom modulu koji pokriva ovu tematiku na Bs razini.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L3

Teaching hours: 60
Lectures: 36
Laboratory exercises: 16
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): <60%
Good (3): 60-70%
Very good (4): 71-80%
Excellent (5): 81-90%

General competencies

Student dobiva neophodna teorijska i praktična znanja nužna za rad u području tehnologije čuvanja, distribucije i plasmana raznih vrsta voća na tržištu.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Na vježbama se svladava poznavanje simptoma fizioloških poremetnji raznih vrsta voća i upoznaju postupci poslije berbe specifični za pojedine vrste voća
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za neki od sadržaja iz gradiva koje se obrađuje na predmetu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
poznavati fiziološke procese u glavnim vrstama voća poslije berbe pismeni ili usmeni ispit
razlikovati sustave čuvanja voća prilagođene za pojedine vrste voća pismeni ili usmeni ispit, laboratorijski zadatak
objasniti i primijeniti stečena znanja i vještine u čuvanju plodova raznih vrsta voća pismeni ili usmeni ispit
prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za čuvanje voća laboratorijski zadatak, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, uredno odrađen laboratorijski zadatak, pozitivno ocijenjen seminar

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Laboratorijski zadatak 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 8 2
Seminar 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 8 1
I. međuispit 38% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 16 1,5
II. međuispit 37% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 16 1,5
Završni ispit 75% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
36 32 3
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom.
I. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
II. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
Završni ispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje ili zadovoljavajuće usmeno odgovoriti na postavljena pitanja. Prema dogovoru s nastavnikom. Ako su položeni međuispiti, nije potrebno izaći na završni ispit.

Weekly class schedule

 1. Uvod u kolegij, analiza stanja rashladnih kapaciteta za voće u svijetu i u R. Hrvatskoj, uloga čuvanja voća u lancu proizvodnje.
 2. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova jezgričavog voća,
 3. Optimalni rok berbe, disanje, uloga etilena, sustavi čuvanja jezgričavog voća
 4. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova koštičavog voća,
 5. Optimalni rok berbe, disanje, uloga etilena, sustavi čuvanja koštičavog voća
 6. I. kolokvij
 7. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova lupinastog voća, optimalni rok berbe, disanje, sustavi čuvanja lupinastog voća
 8. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova jagodastog voća, optimalni rok berbe, disanje, sustavi čuvanja jagodastog voća
 9. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova agruma, optimalni rok berbe, uloga etilena, sustavi čuvanja agruma
 10. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova banana, optimalni rok berbe, uloga etilena, sustavi čuvanja banana
 11. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova kivike, optimalni rok berbe, sustavi čuvanja kivike
 12. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova tropskog voća, , sustavi čuvanja tropskog voća
 13. II. kolokvij
 14. Samostalan rad studenata i prezentacija njihovih seminarskih radova.
 15. Posjet hladnjači i distributivnom centru, praktično upoznavanje s tehnološkim postupcima u čuvanju plodova.

Obligatory literature

 1. Lovrić, T., Piližota V. 1994. Konzerviranje i prerada voća , Nakladni zavod Globus, Zagreb

Recommended literature

 1. Kader, A.A., ed. 2002. Post-harvest technology of horticultural crops. Oakland: University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3311

Similar course at related universities

 • Post harvest physiology and technologies of fruit species, Faculty of Horticultural Science, Corvinus university of Budapest, Mađarska

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.