Print

Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (26460)

Course coordinator

Course description

Na modulu se stiču osnovna znanja iz fizioloških i biokemijskih procesa u plodu poslije berbe. Obrađuju se postupci hlađenja, tretmani voća poslije berbe u svrhu održanja kakvoće i poboljšanja skladišne sposobnosti, fiziološke poremetnje koje se javljaju tijekom čuvanja te sortiranje i pakiranje voća. Posebna pozornost je posvećena ekološki prihvatljivim fizikalnim tretmanima voća poslije berbe.
Na vježbama studenti obrađuju senzorički test, osnovne kemijske i mehaničke analize plodova, prepoznavanje fizioloških bolesti, i posjet hladnjači gdje će se upoznati sa tehnološkim procesima čuvanja i pakiranja voća. Pozornost je posvećena samostalnom radu studenta pa su predviđeni seminari koje student sam izabire u skladu s osobnim afinitetom, a na temelju dogovora s koordinatorom modula.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Elective course, 5 semester, 3 year)

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L3

Teaching hours: 60
Lectures: 36
Laboratory exercises: 20
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Student dobiva teorijska i praktična znanja nužna za rad u području tehnologije čuvanja i postupaka s voćem poslije berbe.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  Na vježbama u praktikumu svladavaju se osnovnih analiza kakvoće voća i poznavanja simptoma fizioloških poremetnji voća
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za neki od sadržaja iz gradiva koje se obrađuje na modulu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
objasniti osnovne fiziološke procese u voću poslije berbe pismeni ili usmeni ispit
definirati i objasniti utjecaj uzgojnih čimbenika na kakvoću voća poslije berbe pismeni ili usmeni ispit
identificirati i objasniti sustave čuvanja voća u normalnoj i kontroliranoj atmosferi pismeni ili usmeni ispit
organizirati i provesti određivanje roka berbe voća laboratorijski zadatak
isplanirati i provesti slijed aktivnosti u čuvanju plodova voća seminar
objasniti i primijeniti stečena znanja i vještine u čuvanju plodova pismeni ili usmeni ispit
prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za čuvanje voća seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, uredno odrađen laboratorijski zadatak, pozitivno ocijenjen seminar

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Laboratorijski zadatak 15% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 40 1,33
Seminar 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 10 0,33
I. međuispit 38% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 65 2,17
II. međuispit 37% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 65 2,17
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom.
I. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
II. međuispit Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.

Weekly class schedule

 1. Uvod u kolegij, analiza stanja rashladnih kapaciteta za voće u svijetu i u R. Hrvatskoj, uloga čuvanja voća u lancu proizvodnje.
 2. Morfološke i fiziološke karakteristike plodova voća, pojam dozrijevanja i dospijevanja
 3. Krivulje disanja plodova, uloga etilena, klimakterijsko i neklimakterijsko disanje, plodovi s potisnutim klimakterijem, skladišna sposobnost pojedinih vrsta voća
 4. Pojam optimalnog roka berbe, posljedice neodgovarajućeg roka berbe i njegovo djelovanje na skladišnu sposobnost
 5. Djelovanje ekoliških, agrotehničkih i pomotehničkih zahvata na biokemijske procese u plodu i njihove posljedice na dužinu i kvalitetu čuvanja
 6. I. kolokvij
 7. Kemijski, fizikalni i biološki postupci s plodovima u cilju poboljšanja skladišne sposobnosti. (toplinski tretmani, mikrovalovi, radijacija)
 8. Tehnologije čuvanja u normalnoj i kontroliranoj atmosferi, ,
 9. Tehnologije čuvanja u normalnoj i kontroliranoj atmosferi, , (nastavak).
 10. Pojam fizioloških poremetnji plodova, uzroci nastanka, postupci za njihovo ublažavanje ili otklanjanje
 11. Suvremeni načini pakiranja voća, uporaba a pakiranja za postizanje modificirane atmosphere, mogući negativni učinci pakiranja
 12. Drugi uzroci gubitka voća poslije berbe
 13. II. kolokvij
 14. Samostalan rad studenata i prezentacija njihovih seminarskih radova.
 15. Posjet hladnjači i praktično upoznavanje s tehnološkim postupcima u čuvanju plodova.

Obligatory literature

 1. Lovrić, T., Piližota V. 1994. Konzerviranje i prerada voća , Nakladni zavod Globus, Zagreb

Recommended literature

 1. Wills, R., McGlasson, B., Graham, D., Joyce, D. 1998. Postharvest: An Introduction to the Physiology &amp; Handling of fruit, vegetables &amp; ornamentals, UNSW Press, CAB International, Wallingford, UK

Similar course at related universities

 • Post harvest biology and technology of fruits, Faculty of Horticultural Science, Corvinus university of Budapest, Mađarska

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.