Print

Vinogradarstvo i vina svijeta (144479)

Course coordinator

Course description

Modul Vinogradarstvo i vina svijeta upoznaje studente s bogatstvom i raznolikošću vinogradarstva i vinarstva, kao važne gospodarske grane u svijetu kroz podatke o stanju u na globalnoj razini, a zatim kroz pojedinačno izučavanje najvažnijih vinogradarskih zemalja (povijest, okolinski uvjeti, površine i sortiment, te tehnološke posebnosti u proizvodnji grožđa i vina). Poseban naglasak će biti na tradicionalnim i čuvenim regijama pojedinih zemalja, gdje će se predstaviti i njihova najpoznatija, karakteristična vina, opisno i senzorno – kušanjem. Tijekom predavanja i vježbi studenti će se upoznati i s vinskom legislativom najvažnijih zemalja (posebno s EU propisima), a pri tom će se naglasiti kategorije kakvoće i označavanje vina na tržištu.
Studenti će nakon odslušanih predavanja, vježbi, terenske nastave i izrađenog seminara biti upoznati sa specifičnostima vinogradarstva u pojedinim dijelovima svijeta, sa najpoznatijim svjetskim vinima i posebnostima u tehnologiji njihove proizvodnje. Modul će doprinijeti boljem poznavanju i valorizaciji ove proizvodnje, a dopunjuje znanja stečena na drugim modulima na studiju.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L3

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 36
Laboratory exercises: 10
Seminar: 12
Field exercises: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Kroz ovaj predmet student se osposobljava za razumijevanje raznolikosti i tehnoloških specifičnosti vinogradarstva i vinarstva, kao važne gospodarske grane u svijetu kroz podatke o stanju u ovoj grani na globalnoj razini, a posebno u najvažnijim vinogradarskim zemljama svijeta.

Types of instruction

 • Predavanja
  Provode se prema unaprijed dogovorenom planu, a izvode se putem ppt prezentacija. Dio predavanja provodit će se interaktivno sa studentima korištenjem metoda grupnog rada, diskusije i prezentacije određene teme.
 • Vježbe u praktikumu
  Kritička evaluacija vina i tehnologije njegove proizvodnje iz različitih vinogradarskih regija svijeta.
 • Seminari
  Cilj ovog rada je pregled vinogradarsko vinarske proizvodnje u određenog vinogradarskog područja u svijetu sa naglaskom na njegove okolinske specifičnosti te sortiment.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Ustanoviti okolinske uvjete za proizvodnju vina u najznačajnijim vinogradarskim regijama svijeta Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni ispit.
Imenovati sorte vinove loze korištene u proizvodnji vina u različitim vinogradarskim regijama Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, seminar.
Opisati tehnologije proizvodnje vina u pojedinim vinogradarskim regijama svijeta Sudjelovanje u raspravama, kolokvij, usmeni, seminar.
Odabrati određene tehnologije iz svjetskih vinogradarskih regija i primijeniti ih u našim proizvodnim uvjetima. Seminar, usmeni ispit, rasprave.

Working methods

Teachers' obligations

Prezentacija nastavnog sadržaja, vođenje zadataka iz vježbi, vođenje rasprava vezano uz kritičku analizu vinogradarstva i vinarstva u različitim djelovima svijeta, priprema tema seminarskih radova, pomoć u izradi i prezentaciji seminarskih radova, konzultacije.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja, aktivno praćenje i sudjalovanje u raspravama, izrada seminarskog rada i predstavljanje istog pred studijskom grupom.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi Korektivni bodovi 46 46 1,5
Izrada seminara 33% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1
Kolokvij 33% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 44 1,5
Završni usmeni ispit 34% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 60 2
UKUPNO 100% - - 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi +,0, - na konačnu ocjenu
Izrada seminara Ukupnu ocjenu čine ocjene pisanog rada (33), prezentacije (33%) i odgovra na postavljena pitanja (33%)

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul - općenito o modulu, silabus modula, cilj modula, ishodi modula. Važnost poznavanja svjetskog vinogradarstva. Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino (OIV). Prikaz pokazatelja proizvodnje vina u svijetu. - P
 2. Vinogradarstvo i vinarstvo Francuske i Italije. Povijest, statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti. - P
 3. Vinogradarstvo i vinarstvo Španjolske, Njemačke i Portugala. Povijest, statistički pokazatelji, najpoznatije regije, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti. - P
 4. Vinogradarstvo i vinarstvo zemalja srednje i istočne Europe. Povijest, statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti. - P
 5. Vinogradarstvo i vinarstvo zemalja sjeverne, srednje i južne Amerike. Povijest, statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti. - P
 6. Vinogradarstvo i vinarstvo Južnoafričke republike, Australije, Novog Zelanda, . Statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti.
 7. Vinogradarstvo i vinarstvo Azijskih zemalja. Statistički pokazatelji, najpoznatije regije, proizvođači, sorte i vina sa opisom tehnoloških posebnosti.
 8. Razvoj vinogradarstva i vinarstva u tropskim i suptropskim područjima. Specifičnosti vinogradarstva i vinarstva u tropskim i suptropskim područjima. Prikaz okolinskih uvjeta, tehnološke posebnosti i kvaliteta proizvedenog grožđa i vina.
 9. Mogućnosti korištenja tehnologija iz svjetskih vinogradarskih regija u proizvodnim uvjetima Hrvatske - V
 10. Sustavi zaštite kontroliranog podrijetla, kategorizacija kvalitete i označavanje vina u različitim vinogradarskim zemljama – P
 11. Kritička evaluacija vina iz različitih vinogradarskih regija svijeta - V
 12. Kritička evaluacija vina iz različitih vinogradarskih regija svijeta - V
 13. Specifičnosti vinogradarsko vinarske proizvodnje u različitim Vinogradarskim regijama svijeta - S
 14. Specifičnosti vinogradarsko vinarske proizvodnje u različitim Vinogradarskim regijama svijeta - S
 15. Posjeta međunarodnom vinskom sajmu, ili posjeta određenoj vinogradarskoj regiji u nekoj od europskih zemalja – T

Obligatory literature

 1. Johnson, H., & Robinson, J. (2013). The world atlas of wine. London: Mitchell Beazley
 2. OIV (Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino).- Godišnja izvješća o stanju vinogradarsko vinarske proizvodnje u svijetu
 3. Robinson, J., Harding, J., Vouillamouz, J. (2012.): Wine Grapes. Penguin Books, London

Recommended literature

 1. Robinson, J (ed). (2006). The Oxford companion to wine (3th edition), Oxford University Press

Similar course at related universities

 • BOKU, Beč: World Wines and Viticulture
 • UC Davis, Kalifornia: World Viticulture i Critical Evaluation of Wines of the World

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.