Print

Urbanističko planiranje (157466)

Course coordinator


Assist. Prof. Ana Mrđa, PhD

Course description

Upoznavanje s temeljnim načelima nastanka ljudskih naselja u odnosu na kulturološka, povijesna, zemljopisna i klimatska određenja određenog prostora.
Upoznavanje sa teorijom i metodama suvremenog urbanističkog planiranja te glavnim zakonskim aktima kojima se uređuje način planiranja, korištenja i upravljanja Prostora kao temeljne vrijednosti Republike Hrvatske

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 20
Seminar: 15
Design exercises: 25

Grading

Sufficient (2): 56%
Good (3): 67%
Very good (4): 78%
Excellent (5): 89%

General competencies

Predmet upoznaje studente s urbanističkim razvojem kroz povijesna razdoblja, kao i sa suvremenim urbanističkim teorijama i politikama, te suvremenim pristupima uređenja prostora. Istovremeno osposobljava studente u kritičkom sagledavanju urbanističkih cjelina kroz analize i vrednovanja karakterističnih urbanističkih cjelina i izradu konceptualnog rješenja dijela grada.

Types of instruction

 • Predavanja
  Kroz predavanja studenti se upoznaju s temeljnim načelima nastanka ljudskih naselja, sa urbanističkim teorijama i politikama, te sa zakonskim okvirima kojima je uređen način planiranja
 • Ostalo
  Vježbe – izrada konceptualnog rješenja uređenja dijela grada
 • Seminari
  Studenti se upoznaju s karakteristikama urbanističkih cjelina nastalih u različitim povijesnim razdobljima, kroz proces analize i vrednovanja
 • Projektantske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Razumjeti razvojni proces nastanka ljudskih naselja u odnosu na kulturološka, povijesna, zemljopisna i klimatska određenja prostoraIdentificirati, ocijeniti i
Imati spoznaje o suvremenim paradigmama i metodama urbanističkog planiranja
Imati spoznaje o procesu planiranja i glavnim zakonskim aktima kojima se uređuje način planiranja, korištenja i upravljanja prostorom

Weekly class schedule

 1. Povijest nastanka naselja u različitim vremenskim odrednicama i različitim prostorima svijeta: Prapovijesna naselja, Antika/Egipat, Srednja Azija, Grčka, Rim; Predavanja
 2. Povijest nastanka naselja u različitim vremenskim odrednicama i različitim prostorima svijeta: Srednji vijek, Renesansa; Predavanja
 3. Povijest nastanka naselja u različitim vremenskim odrednicama i različitim prostorima svijeta: Barok; Predavanja
 4. Povijest nastanka naselja u različitim vremenskim odrednicama i različitim prostorima svijeta: Grad 18. i 19. Stoljeća; Predavanja
 5. Suvremene teorije urbanističkog planiranja: modernizam/funkcionalizam, postmodernizam/ novi urbanizam, održivi razvoj; EU smjernice i direktive; Predavanja
 6. Oblikovanje grada i gradskih područja: dogradnja, rekonstrukcija, obnova, gradnja na novim površinama; Vježbe
 7. Prikaz suvremenih metoda urbanističkog planiranja i oblikovanja: od strateškog do provedbenog nivoa; Vježbe
 8. Prikaz suvremenih metoda urbanističkog planiranja i oblikovanja: od strateškog do provedbenog nivoa; Vježbe
 9. Obilazak grada i upoznavanje sa njegovim pojedinim djelovima 'u živo' (in-situ); Terenska nastava
 10. Analiza i vrednovanje karakterističnih urbanističkih cjelina povijesnog razvoja grada; Seminar
 11. Analiza i vrednovanje karakterističnih urbanističkih cjelina povijesnog razvoja grada; Seminar
 12. Analiza i vrednovanje karakterističnih urbanističkih cjelina povijesnog razvoja grada; Seminar
 13. Konceptualno rješenje uređenja dijela grada; Seminar
 14. Konceptualno rješenje uređenja dijela grada; Vježbe
 15. Konceptualno rješenje uređenja dijela grada; Vježbe

Obligatory literature

 1. Milić, B. (2002) Razvoj grada kroz stoljeća I,II,III, Školska knjiga, Zagreb
 2. Prinz,D. (2006) Urbanizam, svezak 1. – Urbanističko planiranje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Prinz,D. (2008) Urbanizam, svezak 2. – Urbanističko oblikovanje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb
 4. Kostof, S (1992) The City Assembled, Thames and Hudson Ltd, London: 320 str. ISBN 0-500-34124-9
 5. Frey, H. (1999) Designing the city, Towards a more sustainable urban form, E & FN Spon, London: 148 str. ISBN 0-419-22110-7
 6. Trancik, R. (1986) Finding Lost Space, Theories of Urban Design, Van Nostrand Reinhold, New York: 246 str. ISBN 0-442-28399-7

Recommended literature

 1. Duany,A., Plater-Zyberk, E. (1991) Towns and town-making principles, Rizzoli, New York: 119 str. ISBN 0-8478-1436-X
 2. Bacon, E. (1967) Design of cities, The Viking Press,, New York: 296 str.
 3. Dimitrovska Andrews, K. (2011) Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.