Krajobrazna arhitektura (120.00 ECTS)

  Objective of the Study programme

  Cilj diplomskog studija Krajobrazna arhitektura je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje kompetencija koje su zasnovane na suvremenim spoznajama u području oblikovanja, planiranja i upravljanja krajobrazima, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području krajobrazne arhitekture. To podrazumijeva i obuhvaća stjecanje kompetencija o zaštiti krajobraza, očuvanju i unapređenju prirodnog i kulturnog naslijeđa, zaštitu prirodnih resursa racionalnim korištenjem zemljišta, zaštitu i obnovu povijesnih perivoja, kao i oblikovanje i izgradnju novih krajobraza.
  Cilj je osposobiti studente za rješavanje sve većih, raznolikijih i složenijih čovjekovih prostornih potreba koje utječu na promjene i gubitak vrijednosti u krajobrazu i prostoru, a za koje je potrebno široko obrazovanje iz različitih područja (kao što su prirodoslovno-ekološko, društveno-ekonomsko, tehničko, biotehničko i umjetničko). Zbog toga je studij interdisciplinaran i međufakultetski i u izvođenju nastave sudjeluje šest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
  Cilj diplomskog studija je osposobiti studente za poslove u području djelatnosti krajobrazne arhitekture kao krajobrazni planeri ili projektanti, istraživači ili suradnici, kao voditelji ili članovi timova. To im omogućuje zapošljavanje u: projektnim i planerskim uredima; poduzećima za izgradnju, održavanje i njegu gradskog zelenila; znanstveno-istraživačkim institutima; srednjem i visokom školstvu u obrazovanju za struku krajobrazne arhitekture; ustanovama za zaštitu prirodne i kulturne baštine i zaštitu okoliša; upravnim gradskim službama i resornim ministarstvima nadležnim komorama i u organima stručnih staleških udruženja i društava na poslovima organiziranja i promicanja stručne djelatnosti krajobrazne arhitekturete za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju.

  Academic title

  Magistar/magistra inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture
  (mag. ing. prosp. arch.)

  1 semester, 1 year
  ECTS  Compulsory course
      => Required number of ECTS credits: 30.00
  @ Teach.
  hrs
  6.00 Teorija zaštitnog planiranja (26475)
  Butula, S.
  R1 60
  (30+0+30)
  6.00 Krajobrazno oblikovanje -studio 1 (169463)
  Hrdalo, I.
  R1 60
  (18+20+22)
  6.00 Krajobrazno planiranje - Studio (144515)
  Butula, S.
  R1 60
  (18+8+34)
  6.00 Ekološka psihologija (197942)
  Štambuk, M.
  R2 60
  (30+0+30)
  6.00 Urbanističko planiranje (157466)
  Mrđa, A.
  R2 60
  (20+25+15)
  2 semester, 1 year
  ECTS  Compulsory course
      => Required number of ECTS credits: 20.00
  @ Teach.
  hrs
  6.00 Zaštitno okolišno planiranje - Studio (144518)
  Butula, S.
  R1 60
  (22+4+34)
  6.00 Teorija krajobraznog oblikovanja (157468)
  Rechner Dika, I.
  R2 60
  (35+19+6)
  2.00 Diplomski rad - seminar (160350)
  Pecina, M.
  R1 20
  (0+0+20)
  6.00 Krajobrazno oblikovanje - studio 2 (169464)
  Hrdalo, I.
  R2 60
  (20+20+20)
  ECTS  Elective course: Group 14493
      => Required number of ECTS credits: at least 6.00
  @ Teach.
  hrs
  6.00 Tendencije u suvremenoj krajobraznoj arhitekturi (157469)
  Rechner Dika, I.
  R1 60
  (30+20+10)
  6.00 Elementi i dinamika krajobraza (169465)
  Maradin, M.
  60
  (28+32+0)
  6.00 Zaštita prirode (144100)
  Španjol, Ž.
  60
  (30+20+10)
  ECTS  Elective course: Group 14494
      => Required number of ECTS credits: max 6.00
  @ Teach.
  hrs
  6.00 Biljna raznolikost Hrvatske (144522)
  Bogdanović, S.
  R1 60
  (30+25+5)
  6.00 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora (144521)
  Grgić, I.
  R1 60
  (32+16+12)
  6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
  Poje, M.
  R1 60
  (24+10+26)
  6.00 Primijenjena vegetacijska ekologija (185569)
  Vitasović Kosić, I.; Šapić, I.
  60
  (30+22+8)
  3 semester, 2 year
  ECTS  Compulsory course
      => Required number of ECTS credits: 6.00
  @ Teach.
  hrs
  3.00 Stručna praksa - Krajobrazna arhitektura (226290)
  120
  (0+0+0)
  3.00 Stručni projekt - Krajobrazna arhitektura (144529)
  30
  (0+0+0)
  ECTS  Elective course: Group 14495
      => Required number of ECTS credits: at least 18.00
  @ Teach.
  hrs
  6.00 Uređenje ruralnog krajobraza (144524)
  Andlar, G.
  R1 60
  (15+5+40)
  3.00 Etika okoliša (26189)
  Trako Poljak, T.
  R1 30
  (15+0+15)
  3.00 Krš kao prostorni fenomen (26269)
  Krklec, K.
  R1 30
  (20+5+5)
  3.00 Kultura građenja (157472)
  Bobovec, B.
  R2 30
  (15+15+0)
  3.00 Engleski jezik ll (144579)
  Miholjančan, T.
  R3 30
  (15+15+0)
  3.00 Psihologija ekološki održivog ponašanja (197701)
  Štambuk, M.
  R2 30
  (15+0+14)
  12.00 Arhitektonsko projektiranje - Studio (157471)
  Stergaršek, S.
  R1 120
  (30+82+8)
  3.00 Uređivanje voda (144525)
  Zovko, M.
  R1 30
  (20+8+2)
  4 semester, 2 year
  ECTS  Compulsory course
      => Required number of ECTS credits: 28.00
  @ Teach.
  hrs
  28.00 Diplomski rad - Krajobrazna arhitektura (169297)
  0
  (0+0+0)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.