Print

Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji (185434)

Course coordinator

Course description

Cilj ovog modula je dati studentima uvid u raznolikost mikroorganizama te ključne mikrobne procese koji se odvijaju u različitim ekološkim nišama animalne proizvodnje. Osim saznanja o dominantnim mikrobnim grupama i njihovoj aktivnosti studenti će dobiti teoretska i praktična znanja o izolaciji, identifikaciji i metodici praćenja mikrobnog rasta, brojnosti i sukcesiji tijekom različitih fermentacijskih procesa kao i mehanizama njihove kontrole. Program modula obuhvaća mikrobiološke teme koje su nadogradnja na prethodni modul istog studija “Uvod u opću mikrobiologiju“ te detaljno razrađuje dominantne mikroorganizme i njihovu aktivnost u različitim područjima animalne proizvodnje kao i metodologiju njihovog sustavnog praćenja i kontrole. Program modula sastoji se od slijedećih tema: Sistematika glavnih mikrobnih grupa (bakterija, gljiva, protozoa i virusa) zastupljenih u proizvodima animalnog podrijetla; Uloga mikroorganizama u razgradnji složenih organskih spojeva (proteina, aminokiselina i polisaharida); Značaj, uloga i funkcija mikroorganizmi u proizvodima animalnog podrijetla (dominantni mikroorganizmi mlijeka, proizvoda od mlijeka, mesa, proizvoda od mesa, jaja, riba i školjkaša); Porijeklo i vrste mikroorganizama u buragu; Mikroorganizmi u proizvodnji stočne hrane i ishrani stoke; Osnove HACCP-a i utvrđivanje kritičnih točaka tijekom proizvodnje stočne hrane i namirnica animalnog podrijetla; Standardne i suvremene mikrobiološke metode za analizu namirnica animalnog podrijetla. Laboratorijske vježbe daju studentima uvid u metode izolacije i identifikacije mikroorganizama.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 45
Seminar: 15

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje značaja i uloge mikroorganizama (pozitivnih i negativnih) u različitim ekološkim nišama animalne proizvodnje. Studenti dobivaju neophodna znanja o dominantnim mikrobnim grupama važnim u animalnoj proizvodnji te o izolaciji, identifikaciji i metodici praćenja brojnosti i raznolikosti mikrobnih zajednica kao i mehanizama kontrole mikrobnog rasta.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Provesti klasifikaciju i identifikaciju glavnih mikrobnih grupa zastupljenim u proizvodima animalnog podrijetla Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, seminarski rad, usmeni ispit
Prepoznati i objasniti ulogu mikroorganizama u razgradnji složenih organskih spojeva važnih u animalnoj proizvodnji Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, seminarski rad, usmeni ispit
Objasniti glavne mehanizme mikrobnog rasta i odumiranja Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, seminarski rad, usmeni ispit
Prepoznati važnost mikroorganizama u procesima kvarenja mesa, mlijeka i jaja. Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, seminarski rad, usmeni ispit
Prepoznati važnost mikroorganizama buraga kao i njihov utjecaj na zdravlje domaćina. Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, seminarski rad, usmeni ispit
Definirati i primijeniti praktičke postupke za analizu proizvoda važnih za animalnu proizvodnju. Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, seminarski rad, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Organizirati i provoditi predavanja i vježbe
Pripremiti literaturne izvore za učenje
Organizirati i provoditi radne zadatke
Organizirati i provoditi pripremu i obranu seminarskih radova
Organizirati i provoditi testove znanja i usmene ispite

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja i vježbi
Izvršavanje radnih zadataka
Izrada i obrana seminarskog rada
Polaganje testova znanja
Polaganje usmenog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit (P1) 30 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 1,8
Parcijalni ispit (P2) 30 % ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 1,8
Usmeni ispit 40% ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 72 2,4
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
** Ispitni rok Pismeni i usmeni ispit (PI+UI) ˂ 60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit (P1) Pismeni ispit iz prvog dijela predavanja. Tijekom semestra Ispitni rok
Parcijalni ispit (P2) Pismeni ispit iz drugog dijela predavanja. Pravo polaganja P2 imaju studenti koji su uspješno položili P1 Tijekom semestra Ispitni rok
Usmeni ispit Usmeni ispit u ispitnom roku za studente koji su uspješno položili P1 i P2. Ispitni rok
** Ispitni rok Pismeni i usmeni ispit (PI+UI) Pismeni ispit iz cjelokupnog gradiva za studente koji nisu uspješno položili P1 i/ili P2 Ispitni rok

Weekly class schedule

 1. P- Sistematika glavnih mikrobnih grupa zastupljenih u proizvodima animalnog podrijetla. Sistematika bakterija.
 2. P- Sistematika glavnih mikrobnih grupa zastupljenih u proizvodima animalnog podrijetla. Sistematika gljiva.
 3. L- Sistematika glavnih mikrobnih grupa zastupljenih u proizvodima animalnog podrijetla. Morfološke osobine predstavnika glavnih mikrobnih grupa primjenom tehnika nativnih i bojanih preparata.
 4. P- Uloga mikroorganizama u razgradnji složenih organskih spojeva.
 5. P- Značaj, uloga i funkcija mikroorganizama u proizvodima animalnog podrijetla- Mlijeko kao medij za rast mikroorganizama.
 6. P- Značaj, uloga i funkcija mikroorganizama u proizvodima animalnog podrijetla- Uloga i značaj mikroorganizama u sirevima
 7. L- Značaj, uloga i funkcija mikroorganizama u proizvodima animalnog podrijetla. Metode uzorkovanja za mikrobiološku pretragu, izolacija i identifikacija dominantnih mikrobnih grupa.
 8. P- Značaj, uloga i funkcija mikroorganizama u proizvodima animalnog podrijetla. Meso kao medij za rast mikroorganizama.
 9. P- Značaj, uloga i funkcija mikroorganizama u proizvodima animalnog podrijetla. Mikrobiološki procesi kvarenja mesa i jaja.
 10. P- Značaj, uloga i funkcija mikroorganizama u proizvodima animalnog podrijetla. Mikrobiološki procesi kvarenja riba i školjkaša.
 11. S- Značaj, uloga i funkcija mikroorganizama u proizvodima animalnog podrijetla- seminarski rad
 12. P- Porijeklo i vrste mikroorganizama u buragu.
 13. P- Mikroorganizmi u proizvodnji stočne hrane i ishrani stoke.
 14. P- Osnove HACCP-a i utvrđivanje kritičnih točaka tijekom proizvodnje stočne hrane.
 15. P- Standardne i suvremene mikrobiološke metode za analizu namirnica animalnog podrijetla.Provjera znanja.

Obligatory literature

 1. S. Duraković (1991). Prehrambena mikrobiologija, Medicinska naklada
 2. S.Duraković, L. Duraković (1997). Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju, knjiga prva I dio Kugler
 3. A. Davies, R. Bord (Ed) (1998). The microbiology of meat and poultry, Blackie Academic &Professional
 4. Lj. Tratnik (1998). Mlijeko- tehnologija biokemija i mikrobiologija, Hrvatska mljekarska udruga

Recommended literature

 1. J. M. Jay (1996) . Modern Food microbiology, Fifth Edition, Chapman and Hall
 2. R.H. Schmidt, G.E. Rodrick (2003). Food Safety Handbook, John Wiley & Sons, Inc.
 3. B.A. Dehority (2003). Rumen Microbiology, Nottingham University Press
 4. Y.H. Hui, L. Meunier-Goddik, A.S. Hansen, J. Josephsen, W.K.. Nip, P.S. Stanfield, F. Toldra (2004). Handbook of Food and Beverage Fermentation TechnologyMarcel dekker, Inc.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.