Print

Hrana za životinje (144502)

Course coordinator

Course description

Hrana za životinje je sastavni dio u proizvodnji hrane za ljude te je proizvodnja kvalitetne i zdravstvene ispravne hrane neizbježan korak u animalnoj proizvodnji koji može utjecati na zdravlje ljudi. Troškovi hrane za životinje mogu činiti i do 70% troškova animalne proizvodnje zbog čega je potrebno maksimalno iskoristiti njen potencijal. Kako bi se to postiglo, potrebno je poznavati hranidbenu vrijednost krmiva i čimbenike koje na nju utječu. Programski dijelovi predmeta obuhvaćaju svojstva koja su povezana s hranidbenom vrijednošću hrane za životinje te svojstva dodataka i krmiva različitih skupina podijeljenih prema katalogu krmiva. Svojstva koja opisuju hranidbenu vrijednost krmiva uključuju poželjne i nepoželjne tvari, tržišnu vrijednost te učinke obrade na hranidbenu, higijensku i zdravstvenu vrijednost hrane. Najvažnija krmiva iz pojedinih skupina će biti opisana prema kemijskom sastavu, potencijalnim ograničenjima njihove upotrebe u hranidbi životinja te njihovim udjelima u obrocima pojedinih vrsta i kategorija peradi, svinja, preživača, riba, kućnih ljubimaca, konja i divljači, s obzirom da je hranidbena vrijednost različita za različite vrste životinja, Predmet će obuhvatiti i važeću zakonsku regulativu u proizvodnji i označavanju krmiva, krmnih smjesa i dodataka.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 24
Auditory exercises: 8
Laboratory exercises: 22
Seminar: 6

Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, te izrada i prezentacija seminara.

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje čimbenika koji utječu na hranidbenu vrijednost hrane za životinje, poznavanje svojstava najvažnijih krmiva u proizvodnji krmnih smjesa i obroka te prikladnu primjenu pojedinih krmiva u hranidbi različitih vrsta i kategorija domaćih životinja, riba, kućnih ljubimaca i divljači.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja su organizirana u blok od 2 sata, iznose se usmeno i praćena su ppt prezentacijom. Studentima su dostupna pisana predavanja i prezentacije. Tijekom cijelog predavanja potiče se da studenti postavljaju pitanja.
 • Vježbe u praktikumu
  Prepoznavanje krmiva na temelju izgleda te njihova usporedba prema svojstvima.
 • Terenske vježbe
  Posjet tvornici stočne hrane.
 • Seminari
  Potpuni prikaz hranidbenih i kvalitativnih svojstava hrane za životinje.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti svojstva koja opisuju hranidbenu vrijednost hrane za životinje. Pismeno i usmeno
Opisati i prepoznati najvažnija krmiva iz skupine energetskih, proteinskih i mineralnih krmiva. Pismeno i usmeno
Razlikovati krmiva prema sadržaju antinutritivnih tvari. Pismeno i usmeno
Opisati uobičajene načine prerade krmiva i objasniti kako ona utječu na hranidbenu vrijednost krmiva. Pismeno i usmeno
Usporediti najvažnija krmiva iz pojedinih skupina prema sadržaju hranjivih i nepoželjnih tvari. Pismeno i usmeno
Procijeniti prikladnost pojedinog krmiva za obrok/krmnu smjesu za sve kategorije peradi, svinja, preživača, riba, kućnih ljubimaca, konja i divljači. Pismeno i usmeno
Objasniti kako sadržaj hranjivih i nepoželjnih tvari utječe na udio pojedinih krmiva u obroku/krmnoj smjesi za sve kategorije peradi, svinja, preživača, riba, kućnih ljubimaca, konja i divljači. Pismeno i usmeno

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i vježbi.
Konzultacije. Pomoć i vođenje pri izradi seminara.

Students' obligations

Redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi i vježbama. Izrada seminara i njegova prezentacija, te aktivno sudjelovanje u prepoznavanju i usporedbi krmiva. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, te izrada i prezentacija seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit 66,7% do 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
54 66 4
Pismeni seminar i njegovo usmeno izlaganje 33,3% 60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 54 2
UKUPNO 100% do 60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% nedovoljan (1) dovoljan (2) dobar (3) vrlo dobar (4) odlična (5) 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Svojstva hrane za životinje. P – Hrana izvor hranjivih i nepoželjnih tvari za životinju. Higijenska i zdravstvena ispravnost hrane za životinje i ljude. Hrana životinja i okolina. V – Kemijske i fizikalne analize hrane za životinje.
 2. Hranjiva vrijednost hrane za životinje. P – Svojstva koja opisuju hranidbenu vrijednost krmiva. Hranjiva vrijednost nasuprot kvaliteti. Tržišna vrijednost hrane za životinje. V – Varijabilnost krmiva u hranidbenoj vrijednosti.
 3. Prerada hrane za životinje. P – Opći razlozi prerade i njeni učinci na hranjivost, higijensku i zdravstvenu vrijednost hrane. Posebnosti prerade hrane za pojedine vrste životinja. V – Mjerenje utjecaja prerade na proizvodnju životinja i iskorištenje hrane.
 4. Nepoželjne tvari hrane za životinje. P – Antinutritivne i zabranjene tvari u hrani za životinje. Postupci za smanjivanje sadržaja antinutritivnih tvari u hrani za životinje. V – Podjela krmiva prema antinutritivnim tvarima.
 5. Zakonska regulativa. P – Zakoni, propisi i pravilnici RH i EU u proizvodnji i označavanju, krmiva, hrane za životinje, krmnih smjesa i dodataka. V – Označavanje krmnih smjesa. Proučavanje Kataloga krmiva.
 6. Voluminozna krmiva. P – Čimbenici koji određuju hranjivost pašnjaka (nizinski, brdsko-planinski i mediteranski) i zelene krme s oranica. Načini konzerviranja, tretiranja i njihov dodatni utjecaj na hranjivost i konzumaciju silaža, sijena, grube i dehidrirana krme. V – Kemijske metode određivanja kvalitete konzerviranja silaža i sijena.
 7. Krmiva. P – Zrnje žitarica i proizvodi dobiveni od njih. Sjemenke i plodovi uljarica, te njihovi proizvodi. Udjel u obroku različitih vrsta i kategorija životinja. V – Prepoznavanje glavnih vrsta energetskih krmiva iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 8. Krmiva. S – Zrnje žitarica i proizvodi dobiveni od njih. Sjemenke i plodovi uljarica, te njihovi proizvodi. V – Prepoznavanje glavnih vrsta proteinskih krmiva iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 9. Krmiva. P – Zrnje mahunarki te njihovi proizvodi. Gomoljače, korjenjače te njihovi proizvodi. Druge sjemenke i plodovi te njihovi proizvodi. V – Prepoznavanje glavnih vrsta iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 10. Krmiva. S – Zrnje mahunarki te njihovi proizvodi. Gomoljače, korjenjače te njihovi proizvodi. Druge sjemenke i plodovi te njihovi proizvodi. V – Prepoznavanje glavnih vrsta iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 11. Krmiva. P – Ostalo bilje, alge te njihovi proizvodi. Mliječni proizvodi i od njih dobiveni proizvodi. Proizvodi od kopnenih životinja te od njih dobiveni proizvodi. Ribe, ostale akvatične životinje te njihovi proizvodi. Proizvodi i nusproizvodi dobiveni fermentacijom s pomoću mikroorganizama. V – Prepoznavanje glavnih vrsta iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 12. Krmiva. S – Ostalo bilje, alge te njihovi proizvodi. Mliječni proizvodi i od njih dobiveni proizvodi. Proizvodi od kopnenih životinja te od njih dobiveni proizvodi. Ribe, ostale akvatične životinje te njihovi proizvodi. Proizvodi i nusproizvodi dobiveni fermentacijom s pomoću mikroorganizama. V – Prepoznavanje glavnih vrsta iz ovih skupina krmiva na temelju izgleda. Usporedba krmiva prema svojstvima.
 13. Mineralna krmiva i vitamini. P - Sadržaj i biodostupnost makro i mikroelemenata iz soli i kelata u preživača, peradi, svinja, riba. V – Prepoznavanje izvora vitamina.
 14. Dodaci hrani za životinje. P – Vrste dodataka u hranidbi životinja. Učinci dodataka na probavu i metabolizam te zdravlje životinja.V – Nabrajanje pojedinih aditiva u grupama aditiva.
 15. Terenska nastava.

Obligatory literature

 1. Sauvant, D., Perez, J. M., Tran, G. (2004). Tables of Composition and Nutritional Value of Feed Materials. Wageningen: Academic Publisher, Paris: INRA.
 2. Grbeša, D. (2004). Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjivosti krepkih krmiva. Zagreb: HAD.
 3. McDonald, P., Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. (2010). Animal Nutrition. -7th ed.Edinburg: Pearson Education Limited.
 4. Kellems, R.O. , Church, D. C. ( 2010). Livestock Feeds and Feeding. -5th ed., Upper Saddle River: Prentice Hall.

Recommended literature

 1. Dryden, G.L. (2008). Basic Animal Nutrition. Wallingford: CAB International.
 2. Ewing, W. N. (1997). The feeds directory: commodity products guide. Packington: Context Products Ltd., Publications Division.
 3. Young, N. E. (2002). The forages and protein crops directory. The forages and protein crops directory. Packington: Context Products Ltd., Publications Division.
 4. Ewing, W. N. (2002). The feeds directory: branded products guide. Packington: Context Products Ltd., Publications Division.
 5. Charlton, S. J., Ewing, W. N. (2007), The vitamins directory. Packington: Context Products Ltd., Publications Division.

Similar course at related universities

 • Universidas Zaragoza
 • University of Pennsilvania
 • Cornell University

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.