Print

Biokemija i tehnologija zrenja sireva (226333)

Course coordinator

Course description

U budućnosti se očekuje da će se utvrditi čimbenici koji doprinose intenzivnim i zanimljivim okusima sira koji će se prenijeti u industrijsku proizvodnju kako bi se proizveli sirevi potpuno sigurni za zdravlje, a intenzivni i zanimljivi okusom. Stoga se kroz ovaj predmet studentima pružaju osnovna znanja iz mljekarske biokemije s naglaskom na kazeinsku micelu kao najvažnijeg sastojka mlijeka u proizvodnji sira. Kroz modul se obrađuju primarne i sekundarne biokemijske promjene tijekom zrenja sira kao što su glikoliza, lipoliza, proteoliza i metabolizam citrata. Pružaju se znanja o enzimima uključenim, prije svega u proteolitičke promjene tijekom zrenja. Studenti dobivaju potrebna znanja o uvjetima u siru i mikroklimatskim uvjetima u prostorijama za zrenje sira koji izravno utječu na biokemijske procese tijekom zrenja sira. Studenti uče o postupcima njege sira tijekom zrenja. Odabir sireva u prvoj fazi tehnologiji proizvodnje sira relativno je jednostavan, ali je on znatno teži u zrenju sira. Stoga se studente kroz modul uči o mikroorganizmima kao „alatom“ u usmjeravanju biokemijskih procesa tijekom zrenja sira. Studenti doznaju o putovima katabolizma aminokiselina kao važnog procesa u nastajanju konačnog okusa, arome i konzistencije sira. Predmet uči studente o tehnologijama razvoja okusa i mogućnostima ubrzanja zrenja u sirarstvu danas (primjerice enzim modificirani sirevi).

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 4
Practicum: 8
Seminar: 4
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Program predmeta Biokemija i tehnologija zrenja sireva omogućuje studentima stjecanje teoretskih i praktičkih znanja potrebnih za: samostalno upravljanje kemijsko-biokemijskim procesima tijekom zrenja sira, proizvodnju sira optimalnih senzorskih karakteristika, njegu sira tijekom zrenja, modifikacije uvjeta zrenja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
  Praktična terenska nastava u pogonu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Iskazati važnost biokemijskih procesa u mljekarstvu s posebnim naglaskom na zrenje sireva. Test znanja I
Upravljati biokemijskim procesima tijekom zrenja sireva kroz kontrolu sastava sira i uvjeta u prostorijama za zrenje sira. Test znanja II
Argumentirati ulogu mikroorganizama i moguće pogreške tijekom zrenja. Test znanja III
Integrirati tehnologiju razvoja okusa sira s procesima ubrzavanja zrenja. Test znanja III
Povezati različite aspekte biokemije i tehnologije zrenja sireva. Seminari i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Predavanja
Nastavnik pojedine nastavne cjeline mora predavanja organizirati kao power point prezentacije s osiguranim vremenom za interaktivnu nastavu. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju biti organizirana prema satnici i održati se unutar 15 tjedana izravne nastave. Svi nastavni materijali su od strane nastavnika organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu.

Laboratorijske i terenske vježbe
Terenske vježbe organizira predmetni nastavnik s ciljem prezentacije praktičnog rada iz mljekarske biokemije te tehnologije zrenja i formiranja okusa i arome sira.

Forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; upute za pisanje seminarskog rada, te pregled ocjena studentskih zadaća, parcijalnih/pismenih ispita su od strane nastavnika dostupni u MOODLE sustavu.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obvezno. U slučajevima opravdanog ili neopravdanog izostanka sa predavanja i(li) vježbi i(li) seminara, studenti su obvezni u zakazanim terminima tijekom semestra ili unutar 4 tjedna nakon završenog semestra priložiti ispričnicu kojom dokazuju razlog izostanka s nastave. U slučaju kada student izostane s predavanja, vježbi i seminara više od 20% gubi pravo na potpis, te predmet mora ponovno upisati u narednoj akademskoj godini. Tijekom semestra pismeni dio ispita koji se organizira u redovitim ispitnim rokovima student može, ako želi, položiti preko tri parcijalna pismena ispita . Za studente pismeni i usmeni ispit organizira se tijekom redovitih ispitnih rokova.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Test znanja I dio 32 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2,0
Test znanja II dio 30 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 1,8
Test znanja III dio 30 <60 %
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 54 1,8
Usmeni ispit 8 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 12 0,4
UKUPNO 100% 60-100% 1-5 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Kazeinska micela i mehanizam koagulacije mlijeka - I dio (predavanja),
 2. Kazeinska micela i mehanizam koagulacije mlijeka - II dio (predavanja),
 3. Tehnologija zrenja sireva u pogonima manjeg kapaciteta – I dio (terenske vježbe),
 4. Tehnologija zrenja sireva u pogonima srednjeg kapaciteta – II dio (terenske vježbe),
 5. Tehnologija zrenja sireva u pogonima većeg kapaciteta – III dio (terenske vježbe),
 6. Terenska predavanja - uvjeti u prostoriji za zrenje sira i njega sira,
 7. Biokemijski procesi tijekom zrenja sira – opći dio (predavanja),
 8. Katabolizam aminokiselina tijekom zrenja sira i nastajanje arome (predavanja), Tehnologija zrenja sira, njega sira i mikroklima u zrionicama (predavanja),
 9. Uloga sirila i drugih enzima u zrenju sira (predavanja), Ekologija mikroflore nekih vrsta sireva tijekom zrenja (predavanja),
 10. Praćenje primarnih i sekundarnih proteolitičkih promjena tijekom zrenja sira (laboratorijske vježbe),
 11. Pogreške sireva tijekom zrenja (predavanja i vježbe), Katepsin D, drugi indogeni enzimi i njihova uloga tijekom zrenja sira
 12. Lipoliza tijekom zrenja sira (predavanja),
 13. Tehnologija razvoja okusa sira u postupci ubrzanja zrenja (predavanja),
 14. Nutritivna vrijednost sira tijekom zrenja (predavanja), Biogeni amini u siru (predavanja)
 15. Pismeni, usmeni ispit i seminari (seminari).

Obligatory literature

 1. Brule, G., Remeuf, J.L.F. (2000): The casein micelle and milk coagulation. U: Cheesemaking from Science to quality assurance. Second edition (Uredili: Eck, A I Gillis, J.C.). Tec and Doc, Londres, Paris, New York.
 2. Havranek, J., Kalit, S., Antunac, N., Samaržija, D. (2014): Sirarstvo. Hrvatska mljekarska udruga, u tisku
 3. Johnson, M., Law, B.A. (1999): The origins, development and basic operations of cheesemaking technology. U Technology of cheesemaking. Sheffield Academic Press.
 4. Kalit, S. (2003): Najčešće pogreške u tehnologiji proizvodnje autohtonih sireva na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG). U: Peto savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj. Opatija, 9. i 10. listopad 2003., 63-73.
 5. Kalit, S. (2002): Zrenje sireva. U: Četvrto savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj. Varaždinske Toplice, 24. i 25. listopad 2002., 47-56.

Similar course at related universities

 • University of Wisconsin, Madison, Wisconsin Center for Dairy Research

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.