Print

Info sustavi u poljoprivredi (144070)

Course coordinator

Course description

Upoznati studente s mogućnostima korištenja suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije u dizajnu i izgradnji informacijskih sustava u poljoprivednom gospodarstvu, kao i prednosti vezane uz takav način rada i poslovanja. Globalizacija, internetizacija kao i sveprisutna informatizacija suvremenog poslovanja u prvi plan izbacuje kvalitetno prikupljanje, obradu i spremanje podataka i informacija. Upoznavanje modernog gospodarstva čije standarde valja spoznati i usvojiti te po njima i raditi.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Seminar: 15

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

Types of instruction

 • Predavanja
  U sklopu predavanja studenti na audiovizualan način usvajaju nastavne cjeline predviđene sadržajem programa, te sudjeluju u diskusijama u kontekstu pojašnjenja obrađenog gradiva
 • Konzultacije
 • Seminari
  Student je obvezan izraditi seminarski rad iz određenih nastavih cijelina previđenih programom, kao i napraviti prezentaciju istog. Studenti individualno ili timski izrađuju seminarski rad u skladu s vlastitim interesom za pojedine tematske cjeline koje se obrađuju u sklopu nastave.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
razumjeti načine funkcioniranja informacijskih sustava u poljoprivredi
spoznati aktivnosti poslovanja poljoprivrednih poduzeća i postupaka informatizacije različitih sustava u poslovanju kao i primjene novih tehnoloških dostignuća u poljoprivredi
razumjeti osnovni komunikacijski tijek u poslovanju polj. gospodarstava,
uočiti prednosti i nedostatke različitih načina poslovanja
razlikovati faze te identificirati ključne standarde u različitim generacijama razvoja telekomunikacijske tehnologije
planirati baze podataka, kontrolirati unos podataka i organizirati podatke u bazi podataka
izraditi tablice, upite, izvještaje, stranice, makro naredbe u MS Access-u
uspješno razlikovati ustrojstvo kompjutorskih mreža (vrste, razine i protokole)
analizirati prednosti korištenja novih tehnologija u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava Kolokviji, pismeni i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminare i ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja i seminare, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
II Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Seminar 10 <60
60-70
71-80
81.90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 20 1
Ukupno 100 30 80 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
ILI Pismeni + usmeni ispit 100 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 80 3
Ukupno 100 30 80 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I Kolokvij pismeni 3. tjedan u 11. mjesecu -
II Kolokvij pismeni 2. tjedan 01. mjeseca -
Seminar prezentacija 2. tjedan u 01. mjesecu -
ILI Pismeni + usmeni ispit pismeno + usmeno zimski i ljetni rokovi u akademskoj godini -

Weekly class schedule

 1. Pojam informacijskog sustava
 2. Građa i koncept informacijskog sustava
 3. Životni i razvojni ciklus informacijskog sustava
 4. Osnovne vrste informacijskih sustava, primjena u poljoprivredi
 5. Arhitektura računarskog sustava, hijerarhijski model računarskog sustava
 6. Organizacijska komponenta poslovnih inf. sustava
 7. Mrežna komponenta informacijskih sustava
 8. Kolokvij 1
 9. Elektroničko poslovanje
 10. Primjena e-poslovanja u poljoprivredi
 11. Društveni mediji u poslovanju poljoprivrednog poduzeća
 12. Mobilne tehnologije u poslovanju
 13. Digitalizacija poljoprivrede
 14. Rizici primjene novih tehnologija u poljoprivrednom sektoru
 15. Kolokvij 2.

Recommended literature

 1. Pejić Bach, Mirjana, Varga, M., Srića, V., Spremić, Mario ; Bosilj Vukšić, Vesna, Ćurko, Katarina, Vlahović, Nikola, Milanović Glavan, Ljubica, Strugar, I., Zoroja, Jovana, Jaković, B., Informacijski sustavi u poslovanju, udžbenik 2016. Ekonomski fakultet, Zagreb 2. Panian , Ž., Ćurko Katarina, Bosilj Vukšić, Vesna, Poslovni informacijski sustavi, udžbenik, 2010.

Similar course at related universities

 • Informacijske tehnologije u poljoprivredi, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.