Melioracije (120.00 ECTS)

  Objective of the Study programme

  Tijekom studija studentima se kroz najnovije znanstvene spoznaje i tehničko–tehnološka dostignuća omogućava stjecanje generičkih kompetencija, kao što su: sposobnost primjene znanja u praksi, sposobnost planiranja, analize.. i specifičnih kompetencija koja se odnose na studijski program multidisciplinarnog karaktera -sinteza hidrotehnike i agrotehnike.
  Cilj je studijskog programa osposobiti studente za planiranje i izradu studijske dokumentacije (određenih podloga–pedoloških, hidroloških...) za potrebe hidromelioracija (odvodnju i navodnjavanje) i agromelioracija na poljoprivrednim i javnim površinama (parkovi), za praćenje i kontrolu pri izvođenju određenih hidrotehničkih radova (melioracijskih građevina)–izgradnja nasipa, izvođenje kanala, postavljanje cijevi, izgradnja infrastrukture... Zatim za održavanje melioracijskih i agromelioracijskih sustava te za održivo gospodarenje zemljištem, zaštitu i očuvanje prirodnih resursa tla i voda u agroekosustavima.
  Stečena znanja tijekom studija omogućavaju daljnje usavršavanje upisom na poslijediplomski studij ili zapošljavanje u tvrtkama koje se bave izradom podloga za projektiranje hidromelioracija, tvrtkama koje izvode melioracijske radove, tvrtkama koje se bave proizvodnjom i distribucijom melioracijske opreme, koje pružaju konzultantske usluge, tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Uspješno završen studij omogućava zapošljavanje u specijaliziranim institutima i zavodima, državnoj i lokalnoj upravi, savjetodavnim službama, te samozapošljavanje i vođenje raznovrsnih poslova iz područja melioracija.

  Academic title

  Magistar/magistra inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike
  (mag. ing. agr.)

  1 semester, 1 year
  ECTS  Compulsory course
      => Required number of ECTS credits: 30.00
  @ Teach.
  hrs
  6.00 Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272)
  Filipović, D.
  R1 60
  (30+30+0)
  6.00 Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530)
  Krička, T.
  R1 60
  (44+12+4)
  3.00 Matematika 2 (157478)
  Ninčević, M.
  R1 30
  (30+0+0)
  6.00 Poljoprivredno inženjerstvo (144531)
  Mustać, I.
  R1 60
  (38+18+4)
  3.00 Hidraulički pneumatski sustavi u poljoprivredi (211292)
  Galić, A.
  R1 30
  (26+4+0)
  6.00 Osnove biometrike (144079)
  Gunjača, J.; Safner, T.
  R1 60
  (30+18+12)
  2 semester, 1 year
  ECTS  Compulsory course
      => Required number of ECTS credits: 2.00
  @ Teach.
  hrs
  2.00 Diplomski rad - seminar (160350)
  Pecina, M.
  R1 20
  (0+0+20)
  ECTS  Elective course: Group 14513
      => Required number of ECTS credits: at least 18.00
  @ Teach.
  hrs
  6.00 Korištenje i zaštita voda (144081)
  Romić, D.
  R1 60
  (34+22+4)
  6.00 Meliorativna pedologija (157080)
  Sraka, M.
  R1 60
  (40+15+5)
  6.00 Odvodnja (144540)
  Ondrašek, G.
  R1 60
  (31+25+4)
  6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
  Romić, D.
  R1 60
  (36+18+6)
  6.00 Sistematika tla (144080)
  Husnjak, S.
  R1 60
  (34+19+7)
  6.00 Poljoprivreda i okoliš (116376)
  Šestak, I.
  R1 60
  (40+16+4)
  ECTS  Elective course: Group 14514 @ Teach.
  hrs
  6.00 Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru (144541)
  Ondrašek, G.
  R1 60
  (33+23+4)
  6.00 Precizna poljoprivreda (132890)
  Kovačev, I.
  R1 60
  (30+15+15)
  3 semester, 2 year
  ECTS  Compulsory course
      => Required number of ECTS credits: 6.00
  @ Teach.
  hrs
  3.00 Stručna praksa - Melioracije (226292)
  120
  (0+0+0)
  3.00 Stručni projekt - Melioracije (144544)
  30
  (0+0+0)
  ECTS  Elective course: Group 14515
      => Required number of ECTS credits: at least 18.00
  @ Teach.
  hrs
  3.00 Fizika tla (144074)
  Sraka, M.
  R1 30
  (15+9+6)
  6.00 Sanacija i obnova oštećenih tala (169413)
  Kisić, I.
  R1 60
  (34+22+4)
  6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
  Sraka, M.
  R1 60
  (40+16+4)
  6.00 Hidrotehnika u poljoprivredi (144542)
  Gilja, G.
  R1 60
  (40+16+4)
  ECTS  Elective course: Group 14516 @ Teach.
  hrs
  6.00 Automatizacija poljoprivrednih procesa (26135)
  Pliestić, S.
  R1 60
  (40+14+6)
  3.00 Engleski jezik ll (144579)
  Miholjančan, T.
  R3 30
  (15+15+0)
  6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
  Juračak, J.
  R1 60
  (24+20+16)
  3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
  Mandušić, D.
  R1 30
  (15+0+15)
  4 semester, 2 year
  ECTS  Compulsory course
      => Required number of ECTS credits: 28.00
  @ Teach.
  hrs
  28.00 Diplomski rad - Poljoprivredna tehnika/Melioracije (169299)
  0
  (0+0+0)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.