Print

Komunikacijski sustavi (144463)

Course coordinator

Course description

Upoznati polaznike na teorijskoj i praktičnoj razini sa računalnim komunikacijskim sustavima i mrežama te vještinama nužno potrebitim u suvremenom radu i poslovanju.
Informacijsko-komunikacijska pismenost i osobne vještine vezane uz kompjutorske komunikacije, resurse na ovoj razini akademskog obrazovanja u fokusu su izučavanja ovog predmeta.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Practicum: 15
Seminar: 15

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja vezana uz informacijsku i komunikacijsku pismenost primjerenu agronomskoj struci.

Types of instruction

 • Predavanja
  U sklopu predavanja studenti na audiovizualan način usvajaju nastavne cjeline predviđene sadržajem programa i sudjeluju u diskusijama u kontekstu pojašnjenja obrađenog gradiva.
 • Konzultacije
 • Ostalo
  on-line
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari
  U sklopu seminara student je obvezabn izraditi seminarski rad iz određenih nastavnih cjelina predviđenih programom, kao i napraviti prezentaciju istog, a ocjena dobivena iz seminara sastavni je dio završne ocjene.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Znati ključne elemente suvremenih tehnologija u komunikaciji poslovnih subjekata Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Prepoznati ključne elemente za uspješan poslovnu komunikaciju Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Znati prepoznati pozitivne i negativne promjene u poslovnom procesu Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Znati izraditi web stranicu sa ključnim elementima u poslovanju. Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Znati arhitekturu komunikacijskih mreža Kolokviji ili Pismeni i Usmeni
Prepoznati ulogu ljudskog faktora u telekomunikacijama Kolokviji ili Pismeni i Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz pokazne primjere, gotove primjere, predavanja i ocjenivanje studentskih seminara, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, pokaznih primjera i seminara, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, te redovno rješavanje svih zadataka s predavanja i vježbi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 75 2,5
II Kolokvij 45 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 75 2,5
Seminar+vježbe 10 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 30 1
Ukupno 100 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
ILI Pismeni + Usmeni ispit 100 <60
60- 70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
Ukupno 100 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I Kolokvij pismeni 3. tjedan u 11. mjesecu -
II Kolokvij pismeni 2. tjedan u 01. mjesecu -
Seminar+vježbe prezentacija + završna vježba 2.tjedan u 01. mjesecu -
ILI Pismeni + Usmeni ispit Pismeni + Usmeni zimski i ljetni rokovi u akademskoj godini -

Weekly class schedule

 1. Teorija komuniciranja: proces komuniciranja, oblici komuniciranja
 2. Komunikacijske vještine: informacijska, informatička te komunikacijska pismenost
 3. Govornik i govorničke vještine: govorničke strategije, vještina pažljivoga i kritičkog slušanja, te bonton
 4. Etika u komunikaciji
 5. Komunikacijski sustavi u poslovanju
 6. Komunikacijski sukobi i rješavanje problema
 7. Upravljanje komunikacijskim procesima u organizaciji: formalno, neformalno, vertikalno i horizontalno komuniciranje
 8. Kolokvij 1.
 9. Primjena suvremenih tehnologija u poslovnom komuniciranju: Web 2.0.
 10. Suvremene komunikacije u funkciji poslovnog upravljanja.
 11. Tehnička ograničenja i nedostaci komunikacijskih sustava
 12. Računalstvo u oblaku
 13. Komunikacijski sustavi u poljoprivredi: digitalna rješenja
 14. Organizacija digitalnih podataka: hijerarhija, relacijske baze podataka
 15. Kolokvij 2.

Obligatory literature

 1. Informatizacija poslovanja, udžbenik Ekonomski fakultet, Zagreb, 2013.
 2. Spremić, M. Digitalna transformacija znanja, udžbenik Ekonomski fakultet, Zagreb, 2017.

Similar course at related universities

 • Komunikacijski sustavi, Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet.
 • Komunikacijski sistemi, Fakultet za organizacijo veda, Univerza v Mariboru, Slovenija.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.