Print

Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)

Course coordinator

Course description

Predmet „Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu“ obuhvaća suvremenu tehniku koja se koristi prilikom pripreme tla za podizanje višegodišnjih nasada, održavanje tla u nasadu, gnojidbi nasada, opremu za aplikaciju pesticida i berbi plodova voća i grožđa.
Cjelokupni program predmeta omogućava studentima da se upoznaju s najvažnijim strojevima i opremom u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Studenti se upoznaju s teoretskom načinom rada strojeva i njihovih radnih elemenata, te njihovim podešavanjem i korištenjem. Praktična primjena rada strojeva omogućena je u praksi kroz terensku nastavu. Nastava će se provoditi putem predavanja, seminara, auditornih vježbi i putem terenske nastave.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (Elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 35
Auditory exercises: 15
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Cilj predmeta je upoznati studente s najvažnijim strojevima i opremom koji se koriste u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji. Time će studentima biti omogućeno stjecanje novih znanja u razvoju tehnike i tehnologije prethodno navedenih segmenata u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Procijeniti važnost temeljnih tehničko eksploatacijskih značajki novih generacija strojeva i opreme u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti utjecaj strojeva i opreme na radni učinak i kvalitetu rada Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati nove tehnologije kojima će se smanjiti potreba za ljudskim radom tijekom berbe i rezidbe plodova u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati najprikladnije strojeve za održavanje tla u trajnim nasadima Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti načela rada strojeva za aplikaciju pesticide u trajnim nasadima Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Odabrati i objasniti prikladne strojeve za berbu voća i grožđa Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
Objasniti trendove razvoja tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu Pitanja iz nastavih cjelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Working methods

Teachers' obligations

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaje zadatak vezan uz nastavnu tematiku
Vježbe – na vježbama se rješavaju računski zadaci vezani uz nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnog ispita.
Ispravljanje parcijalnih ispita.
Usmeno ispitivanje.

Students' obligations

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka (uvjet za potpis)
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.parcijalni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
2.parcijalni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Tehnika za pripremu tla pri podizanju trajnih nasada
 2. Strojna sadnja višegodišnjih kultura
 3. Tehnika za osnovnu obradu tla u nasadima
 4. Malčeli za održavanje zatravljenih površina u nasadima
 5. Strojna rezidba u voćnjacima i vinogradima
 6. Primjena orošivača za aplikaciju pesticida
 7. Strojevi za organsku i mineralnu gnojidbu voćnjaka i vinograda
 8. I parcijalni ispit (kolokvij)
 9. Oprema za zaštitu od kasnoproljetnih mrazeva
 10. Oprema za zaštitu od ptica, divljači i voluharica
 11. Tresači za berbu voća sa stabla
 12. Strojna berba grmolikog voća
 13. Strojno sortiranje plodova voća
 14. Linija strojeva za sortiranje i pakiranje voća
 15. II parcijalni ispit (kolokvij)

Obligatory literature

 1. Sito, S., Bilandžija, N. (2015): Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu. Interna skripta, Agronomski fakultet u Zagrebu.
 2. Brčić J., Maceljski M., Novak M., Berčić S., Ploj T., Barčić J., Mirošević N. Mehanizacija u voćarstvu i vinarstvu. Lumen d.o.o., Zagreb, 1995. Sveučilišni udžbenik

Recommended literature

 1. Miljković, I. (1991): Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja).
 2. Strauß, E., Novak, R.: Obstbau Praxis, Klosterneburg 1998.
 3. B. Bell, S. Cousins (1997): Machinery for Horticulture. Farming Press, Ipswich, United Kingdom

Similar course at related universities

 • Grundlagen der Agrartechnik II. Fakultät Agrarwissenschaften Universität Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.