Print

Primjena ukrasnog bilja (143853)

Course coordinator

Course description

Pravilna primjena biljnog materijala podrazumijeva poštivanje svih kriterija bitnih za smještaj na određeno stanište. Takav pravilan odabir uključuje optimalno iskorištavanje svih ekoloških, funkcionalnih i vizualnih karakteristika biljnog materijala.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog ispita.

Type of course

 • Preddiplomski studij / Hortikultura (Elective course, 6 semester, 3 year)
 • Preddiplomski studij / Agrarna ekonomika (Elective course, 6 semester, 3 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Auditory exercises: 6
Seminar: 24

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja koja im omogućavaju razumijevanje važnosti pravilnog odabira biljnog materijala.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nabrojati biljne vrste korištene u različitim povijesnim razdobljima vrtne umjetnosti. Pismeni
Razlikovati različite načine sadnje. Pismeni
Prepoznati razlike između različitih osjetilnih karakteristika biljaka. Pismeni
Razlikovati vizualne karakteristike biljnog materijala. Pismeni
Objasniti prednosti pravilne primjene i nedostatke nepravilne primjene biljnog materijala Pismeni
Pravilno odabrati ukrasno bilje za različita klimatska područja RH. Pismeni
Prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti u sklopu izrade seminarskog rada. Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu (forum za komunikaciju sa studentima, kalendar važnijih događanja za predmet, obavijesti vezane uz predmet, materijali za ispit). Održavanje predavanja, izvođenje auditornih vježbi te seminara kao i ocjenjivanje seminara te provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra.

Students' obligations

Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja. Uvjeti za pristupanje završnom ispitu su uredno pohađanje predavanja, auditornih vježbi, izrada seminara te aktivno sudjelovanje u nastavi. Polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra te polaganje završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit (P1) 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 72 2.4
Parcijalni ispit (P2) 40 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 72 2.4
Seminar (S) 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1.2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit (P1) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 7. tjedna nastave. 8. tjedan Na ispitnim rokovima.
Parcijalni ispit (P2) Obuhvaća nastavne cjeline obrađene do 14. tjedna nastave. 15. tjedan Na ispitnim rokovima.
Seminar (S) Prezentacija seminarskih radova. 14. tjedan Nema nadoknade.

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje
 2. Primjena ukrasnog bilja kroz povijest
 3. Biljka kao materijal oblikovanja
 4. Prostorne karakteristike biljaka
 5. Vizualne karakteristike biljnog materijala
 6. Principi vizualne kompozicije
 7. Prvi dio ispita
 8. Biljna staništa
 9. Ukrasne vrste za kontinentalno i mediteransko područje RH
 10. Vertikalno ozelenjavanje
 11. Vodene površine
 12. Kamenjara
 13. Terenska nastava
 14. Prezentacija seminarskih radova
 15. Završni ispit

Obligatory literature

 1. Prezentacije s predavanja.
 2. Ogrin D. (1993). Vrtna umetnost sveta. Pudon EWO, Ljubljana
 3. Robinson N. (2011). The Planting Design Handbook. Ashgate Publishing, Ltd., England
 4. Miller L. B. (2009). Parks, Plants, and People. W.W. Norton˛& Company, Inc.
 5. Carpenter P. L., Walker T .D., Lanphear F.O. (1975). Plants in the Landscape. W. H. Freeman and Company

Recommended literature

 1. Strong R. (2000). Gardens through the Ages (1420 – 1940). Conran Octopus Limited, London
 2. Boisset C. (1993). The Garden Sourcebook. Mitchell Beazley, London
 3. Bisgrove R. (1988): ˝Gertrude Jeckyll´s Color Shemes for the Flower Garden
 4. Williams P. (2000). Garden Colour Palette. Conran Octopus Limited, London

Similar course at related universities

 • Landscape Plant Materials (Washington State University)
 • Environmental Plant Identification & Use (University of Florida)
 • Ornamental Plant Use (University of South Africa)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.