Print

Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192)

Course coordinators

Course description

Cilj Tjelesne i zdravstvene kulture 4 (TZK4) je učenje teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja za studente koji prvi puta izabiru određenu kineziološku aktivnost. Za studente koji su tijekom prve godine studija i/ili u trećem semestru pohađali istu kineziološku aktivnost cilj predmeta je usavršavanje teorijskih i praktičnih kineziološka znanja. Na praktičnim vježbama i putem e-učenja studenti će se informirati o obilježjima zanimanja po završnosti studija i potrebama razvoja određenih sposobnosti, osobina i znanja koje trebaju razvijati radi učinkovitog obavljanja aktivnosti koje se očekuju s obzirom na opis posla.

Type of course

ECTS: 0.50

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Auditory exercises: 30

Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Description

Studenti na početku četvrtog semestra mogu izabrati jednu do dvije aktivnosti s obzirom na interes, zdravstveni status i prethodno iskustvo. Tijekom semestra obvezni su redovito dolaziti na vježbe. Nema ocjenjivanja.

General competencies

Sposobnost korištenja novog znanja u praksi, umrežavanje i stvaranje novih kontakata, upravljanje vlastitim vremenom u procesu učenja, sposobnost rada u timu.

Types of instruction

 • Ostalo
  e-zadaće (teorijske informacije o zdravlju, prehrani i tjelesnom vježbanju)
 • Vježbe
  Praktične vježbe u različitim sportskim objektima ovisno o izboru aktivnosti

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Primijeniti osnovna znanja o doziranju opterećenja tijekom vježbanja 2. Demonstrirati specifične vježbe s obzirom na izbornu kineziološku aktivnost 3. Planirati sat tjelesnog vježbanja

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
redoviti dolasci na vježbe minimalno 12 dolazaka 12 15 0,5

Weekly class schedule

 1. Prijave studenata za kineziološke aktivnosti, definiranje rasporeda, grupa i obveza studenata u četvrtom semestru prema angažiranosti u sportu i prema zdravstvenim obilježjima.
 2. Provjera motoričkih znanja i sposobnosti u izbornoj aktivnosti.
 3. Utjecaj izborne aktivnosti na pojedine motoričke sposobnosti.
 4. Učenje novih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente koji su prvi puta izabrali kineziološku aktivnost. Usavršavanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente veće razine motoričkih znanja kao i za studente koji su izabrali istu aktivnost veći broj semestara
 5. Učenje novih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente koji su prvi puta izabrali kineziološku aktivnost. Usavršavanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente veće razine motoričkih znanja kao i za studente koji su izabrali istu aktivnost veći broj semestara
 6. Učenje novih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente koji su prvi puta izabrali kineziološku aktivnost. Usavršavanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente veće razine motoričkih znanja kao i za studente koji su izabrali istu aktivnost veći broj semestara
 7. Učenje novih teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente koji su prvi puta izabrali kineziološku aktivnost. Usavršavanje teorijskih i praktičnih motoričkih znanja za studente veće razine motoričkih znanja kao i za studente koji su izabrali istu aktivnost veći broj semestara
 8. Teorijske informacije o utjecaju različitih rizičnih ponašanja na zdravlje
 9. Teorijska i praktična motorička znanja o manje genetski uvjetovanim motoričkim sposobnostima na čiji razvoj možemo utjecati tijekom cijelog života (snaga, izdržljivost,fleksibilnost i preciznost.)
 10. Specifična teorijska i praktična znanja iz izbornog sporta i/ili aktivnosti: utjecaj na zdravlje, na radne sposobnosti, o povijesti izabrane kineziološke aktivnosti, pravilima, sustavu sporta i dr.
 11. Izrada plana osobnog treninga iz izborne kineziološke aktivnosti.
 12. Samostalno vježbanje uz nadzor nastavnika prema unaprijed dogovorenim uputama o volumenu rada.
 13. Samostalno vježbanje uz nadzor nastavnika prema unaprijed dogovorenim uputama o volumenu rada.
 14. Samostalno vježbanje uz nadzor nastavnika prema unaprijed dogovorenim uputama o volumenu rada.
 15. Analiza postignutih ishoda kao povratna informacija studentima.

Recommended literature

 1. Bos, K. (2004.) Hodanjem do zdravlja, Mozaik knjiga 2. Colwin, C., M. (1998).
 2. Plivanjem za 21. Stoljeće, Gopal d.o.o.
 3. Cook, B., C. (1996) Strength Basics. Your Guide to Resistance Training for Health and Optimal Performance, Human Kinetics.
 4. Caput-Jogunica R., Čavlek T., Ćurković S. i Džepina M. (2008). Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata. Specijalizirani medicinski časopis, MEDIX XIV;79 (str.159-162).
 5. Caput-Jogunica, R., Fabek, S., Bilandžija, Ćurković, S. i Duralija, B. (2014.) Analiza izvannastavnih aktivnosti na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. http://www.agr.unizg.hr/multimedia/studenti/izvannastavne_aktivnosti_analiza.pdf (preuzeto 16. siječanj 2016.)
 6. Ćurković, S. (2010). Kineziološke aktivnosti i rizična ponašanja studenata, Disertacija. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 7. Janković, V. i Marelić, N. (1995). Odbojka, Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu
 8. Markežić, D. (2011.) Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Diplomski rad, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 9. Neljak, B. i Caput-Jogunica, R. (2012) Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 10. Sertić, H. (2005) Osnove borilačkih vještina, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 11. Šnajder, V. (1995) Od starta do cilja, Školske novine, Zagreb
 12. Švenda, D. (2013.) Kvaliteta slobodnog vremena studenata Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Završni rad, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 13. Zbornik radova Međunarodna znanstveno stručna konferencija Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, ur. M. Andrijašević (2008) Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Similar course at related universities

 • Predmet je obvezan na svim hrvatskim visokim učilištima.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.