Print

Osnove crtanja AutoCAD programa (169231)

Course coordinator

Course description

Stjecanje osnovnih principa CAD-a, potpuno svladavanje AutoCAD-ovog sučelja, korištenje osnovnih naredbi za crtanje, korištenje nekih naprednih naredbi za crtanje, samostalna izrada složenih ravninskih crteža, obrada i opremanje crteža, export u vanjske aplikacije.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Practicum: 12
Seminar: 3

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70 %
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90 %
Excellent (5): 91-100 %

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Konzultacije
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: - primjenjivati osnovne principe CAD - u potpunosti vladati AutoCAD-ovim sučeljem - koristiti osnovne naredbe za crtanje - upotrebljavati napredne naredbe za crtanje - samostalno izrađivati složene ravninske crteže, obrađivati i opremati, te eksportirati u vanjske aplikacije

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) < 60
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)

Weekly class schedule

 1. Snalaženje u radnom okruženju. Rad s datotekama. Prikazivanje objekata (Pan, Zoom, Regen).
 2. Statusna traka, brzi izbornik, glavni izbornik, traka za pisanje naredbi, alatna traka, autodesk exchange, palete, prilagodba sučelja.
 3. Prikaz višestrukih prozora, mjerne jedinice (units), editiranje točaka.
 4. Studenti se upoznaju sa unosom podataka. Kreiranje osnovnih objekata (Line, Circle, Arc, Erase, Rectangle, Polygon + spline). Korištenje alata Osnap, polar i Otrack. Rad s jedinicama.
 5. Izbor objekata u crtežu. Pomicanje, kopiranje i zrcalno preslikavanje objekata. Kreiranje pravokutnih i kružnih uzoraka. Promjena veličine objekta.
 6. Korištenje slojeva. Promjena i prenošenje osobina objekta. Paleta Properties.
 7. Upotreba naredbi za ispitivanje crteža (računanje udaljenosti i koordinata; računanje površine; dobivanje informacija o objektu).
 8. Skraćivanje i produživanje objekta do definiranih granica (Trim i Extend). Kreiranje paralelnih i koncentričnih geometrijskih oblika (Offset). Spajanje objekata (Join).
 9. Lomljenje objekta (Break, Break at point). Dodavanje zaobljenog i zakošenog kuta (Fillet, Chamfer). Rastezanje objekta (Stretch).
 10. Rad s prikazima za printanje i prozorima za poglede.
 11. Višeredni i jednoredni tekst. Upotreba tekstualnih stilova. Uređivanje teksta. Šrafiranje.
 12. Kreiranje i mijenjanje kota. Upotreba kotnih stilova. Upotreba multilidera. Upotreba blokova i paleta DesignCenter.
 13. Krivulje, elipse, tabele.
 14. Postavke stranica i printanje crteža. Kreiranje predložaka crteža.
 15. Kolokvij: izrada projektnog zadatka (crteža) u prostoru

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.