Print

Održive tehnologije uzgoja voća (169209)

Course coordinator

Course description

Do 2050. svjetska populacija će se povećati za dodatnih 2 do 4 milijarde ljudi, uz još veći udio stanovništva u urbanim sredinama i veću prosječnu starost nego što je sada. To stvara veliki pritisak na poljoprivredu koja mora proizvoditi dovoljno hrane na na sve manjoj raspoloživoj površini obradivog tla. Voćarstvo je nesumnjivo važan poljoprivredni sektor, ne samo u smislu ekonomske važnosti, nego i zbog značajnog pozitivnog učinka konzumacije voća za ljudsko zdravlje.
Kao dio Agende za održivi razvoj 2030., od 2016. godine UN je navodi 17 Održivih ciljeva razvoja (OCR). Cilj 2 OCR-a prepoznaje promociju održive poljoprivrede kao važan dio održivog razvoja. Održivost već zauzima značajno mjesto političkih programa u mnogim zemljama i EU okvirnog istraživačkog programa u poljoprivredi. Standardi proizvodnje hrane, kao što su GLOBALGAP i EUREPGAP također se temelje na održivosti. Osim toga, kriza proizvodnje hrane, globalizacija, zdravlje ljudi i klimatske promjene izazovi su koji izravno utječu na razvoj hortikulture i imaju značajan utjecaj na njezinu održivost.
Današnja proizvodnja voća približava se navedenim ciljevima održivosti u nekim aspektima, ali postoje i velika ograničenja, kao što je uska genetska osnova postojećih sorata i uporaba pesticida kako bi se održavala proizvodnja u stalnoj monokulturi. Problem konkurentnosti na globalnom tržištu, iz istovremeno povećavanje biološke raznolikosti, smanjenje potrošnje energije, smanjenje štetnog utjecaja na okoliš uz povećane zahtjeve potrošača za kakvoćom, sigurnošću, transparentnošću i etičnošću proizvodnje voća izazovi su na koje voćarstvo mora dati odgovore kako bi ostvarilo održivost.
Stoga se u izbornom modulu "Održive tehnologije uzgoja voća" studenti upoznalju sa suvremenim trendovima u proizvodnji voća i pripremaju za rad u promjenjivom okruženju sutrašnjice.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Elective course, 6 semester, 3 year)

ECTS: 6.00

English language: L3

E-learning: L3

Teaching hours: 60
Lectures: 34
Auditory exercises: 16
Seminar: 10

Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave i vježbi, izrada projektnog zadatka i seminarskog rada.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Auditorne vježbe
 • Konzultacije
 • Seminari

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
I međuispit 35% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
II. međuispit 35 <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Završni ispit 70% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
Ukupno 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom.
Završni ispit Prema dogovoru s nastavnikom. Studenti koji polože sve međuispite oslobođeni su završnog ispita i upisuje im se ocjena koju su stekli u kontinuiranom dijelu nastave.

Weekly class schedule

 1. xx
 2. xx
 3. x
 4. x
 5. x
 6. x
 7. x
 8. x
 9. x
 10. x
 11. x
 12. x
 13. x
 14. x
 15. x

Obligatory literature

 1. Jemrić, T. (2007) Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka
 2. Miljković, I. (1991) Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)
 3. Štampar, K. (1966) Opće voćarstvo (interna skripta), Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Recommended literature

 1. Drvodelić, D. Jemrić, T., Oršanić, M. (2016) Oskoruša: važnost, uporaba i uzgoj, (sveučilišna monografija), Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
 2. Jemrić, T. (2007) Bazga - Važnost, uporaba i uzgoj. (fakultetski priručnik), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
 3. Lind, K.; Lafer, G.; Schloffer, K.; Innerhofer, G.; Meister, H. (2003) Organic fruit growing. CABI Publishing, Wallingford, Oxfordshire, England
 4. Šindrak, Z.; Jemrić, T.; Grđan, K.; Baričević; L. (2013) Divlje ruže - Važnost, uporaba i uzgoj. (fakultetski priručnik), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb
 5. Westwood, M. N. (1993) Temperate – Zone Pomology – physiology and culture (third edition). Timber Press, Portland, London

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.