Print

Biologija probave i metabolizam (26590)

Course coordinator

Course description

Predmet Biologija probave i metabolizam kroz predavanja i vježbe upoznaje studente s makroskopskom i mikroskopskom anatomijom i fiziologijom probavnog sustava i metaboličkim procesima životinjskog organizma.
Obrađena je komparativna razlika u antomskoj građi i fiziološkim procesima između preživača i nepreživača.
Predmet Biologija probave i metabolizam, morfologiju i fiziologiju probavnog sustava i metabolizam, obrađuje kroz slijedeće cjeline: anatomska građa probavnog sustava i histološke osobitosti stijenke probavne cijevi : usta, žlijezde slinovnice, ždrijelo, jednjak. Predželuci: burag, kapura, knjižavac; želudac, sirište, tanko crijevo, debelo crijevo, pankreas, jetra. Gastrointestinalna regulacija, enterički živčani sustav, gastrointestinalni pokreti, hormoni probavnog sustava. Ruminoretikularne kontrakcije, motorika knjižavca, preživanje, eruktacija, refleks kapurinog žlijeba. Motorika želuca, povraćanje, motorika tankog i debelog crijeva, defekacija. Sekrecija u probavnom sustavu, slina, sekrecija u želucu, funkcije želučanog sekreta, regulacija sekrecije u želucu, pankreasni sok, crijevni sok, žuć. Probava u ustima, u želucu. Probava u predželucima: ekosustav buraga; bakterije, archea, protozoa, gljivice. Mikrobni procesi u predželucima, resorpcija u predželucima, pjenušavi nadam. Probava u tankom crijevu: (1)ugljikohidrata, (2) proteina, (3) masti. Resorpcija. Fermentacija u debelom crijevu nepreživača. Osobitosti probave u domaće peradi. Metabolizam: (1)minerala, (2) vitamina, (3) ugljikohidrata, (4) masti, (5) proteina. Metabolički poremaćaji visoko proizvodnih životinja.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 28
Practicum: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

General competencies

Razumijevanje fizioloških procesa probave i metaboličkih, posebno anaboličkih procesa, stvara kariku između tehnologije proizvodnje stočne krme i tehnologija uzgoja pojedinih kategorija domaćih životinja. Omogućava kritičko prosuđivanje upotrebe pojedinih krmiva na efikasnost proizvodnje i očuvanje zdravlja životinje.

Types of instruction

 • Predavanja
  Interaktivni oblik teorijske nastave koji je potreban studentima za usvajanje temeljnih znanja o građi i funkciji probavnog sustava i razumjevanje osnovnih principa metabolizma definiranih ishodima učenja
 • Vježbe u praktikumu
  Samostalni rad studenata u analizi histoloških preparata

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti osnovu građe i funkcije probavnog sustava kao važnog organa u probavi i apsorpciji hranjivih tvari iz hrane te osnovne principe metabolizma važne za odvijanje anaboličkih procesa u organizmu Interaktivna nastava, usmeni ispit
Primijeniti stečena znanja u sastavljanu obroka uravnoteženih s obzirom na udio pojedinih hranjiva i potrebu pojedinih vrsta i kategorija životinja. Interaktivna nastava, usmeni ispit
Identificirati limitirajuće čimbenike u probavi pojedinih hranjiva i/ili antinutritivnih tvari iz krmiva kod pojedinih vrsta i kategorija stoke Interaktivna nastava, usmeni ispit
Kreirati program prevencije metaboličkih poremećaja i deficita pojedinih hranjiva Interaktivna nastava, usmeni ispit
Dostići razinu znanja iz područja biologije probave i metabolizma nužnu za cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak na trećoj razini studija Interaktivna nastava, usmeni is

Working methods

Teachers' obligations

Organizirati interaktivnu nastavu kojom se iznose teorijska znanja iz predmetnog područja i njihovo povezivaje s prethodno stečenim znanjem studenata na sličnim modulima koristeći se power point prezentacijama, maketama i biološkim preparatima. Predavanja nastavnih jedinica koje obuhvaća predmet moraju organiziraju se prema satnici i održavaju unutar 15 tjedana izravne nastave.
Vježbe
Vježbe se izvode uz mentorstvo nastavnika uz prethodnu najavu i pripremu.

Students' obligations

Prisustvovanje nastavi je obvezno. Obveza svakog studenata u izradi seminarskog rada je priređeno usmeno izlaganje u power point prezentaciji nakon koje ostali studenti i nastavnik uz postavljanje pitanja diskutiraju o izloženoj tematici.
U slučaju ako student izostane s nastave više od tri puta gubi pravo na potpis, te predmet mora ponovno upisati u narednoj akademskoj godini.
Za studente ispiti su organizirani tijekom redovitih ispitnih rokova.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usmeni ispit <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3

Weekly class schedule

 1. Probavni sustav: uvod
 2. Obrazac histološka građa probavne cijevi: citološke osobine zastupljenih stanica
 3. Anatomska građa i histološke osobitosti: usna šupljina, jezik, zubi, žlijezde slinovnice, ždrijelo, jednjak
 4. Anatomska građa i histološke osobitosti: trbušna šupljina, peritoneum, želudac, tanko crijevo pankreas, jetra, debelo crijevo
 5. Anatomska građa i histološke osobitosti: predželudac, sirište
 6. Vježbe: Anatomija probavnog sustava; demonstracija na modelima konja i goveda
 7. Gastrointestinalna regulacija: autonomni živčani sustav, enterički živčani sustav, hormoni probavnog sustava, motorika želuca i transport kimusa, povraćanje, motorika tankog i debelog crijeva
 8. Gastrointestinalna regulacija: ruminoretikularne kontrakcije, motorika knjižavca, preživanje, eruktacija, refleks kapurinog žlijeba.
 9. Sekrecija : slina, regulacija lučenja sline, želučani sok, regulacija sekrecije želučanog soka, crijevni sok
 10. Pankreasni sok, žuć
 11. Probava u predželucima: mikroorganizmi buraga
 12. Mikrobni procesi u buragu. Fermentacija, dušik, mikrobni proteini, resorpcija fermentacijskih proizvoda
 13. Probava u želucu, probava u tankom crijevu, fermentacija u debelom crijevu
 14. Metabolizam vitamina, minerala i masti, rahitis
 15. Metabolzam proteina i ugljikohidrata, ketoza,

Obligatory literature

 1. Liker, B. (2002). Osnove animalne citologije. Zagreb: Poljoprivredni fakultet.
 2. Liker, B. Anatomija i fiziologija organskih sustava: interna skripta. Zagreb: Agronomski fakultet.
 3. König, H. E., Liebich, H-G.(2009). Anatomija domaćih sisavaca: udžbenik i atlas. Zagreb: Naklada Slap.
 4. Engelhardt, W. (2010). Physiologie der Haustiere. - 3.Aufl., Stuttgart: Enke Verlag.
 5. Recce,W. O. (2009). Functional anatomy and physiology of domestic animals. Wiley-Blackwell.
 6. te Pas, M. F. W., Everts, M. E., Haagsman, H. P. (2004). Muscle development of livestock animals: physiology, genetics, and meat. Wallingford: CABI Publishing.
 7. Junqueira, L. C., Carneiro, J., Kelley, R. O. (1995). Osnove histologije. Zagreb: Školska knjiga.

Similar course at related universities

 • Digestive Physiology and Metabolism, University of Glasgow, UK
 • Metabolic Physiology of Domestic Animals, University of Alberta, Canada

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.