Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer Income and Reduce Pesticide Use

Competition title: Science and Innovation Investment Fund Grant Scheme, EuropeAid/131920/M/ACT/HR

Funding: IPA

AFZ role: coordinator

Total value: €508,964.88

Funded amount: €461,671.19

Start date: 2013/03/15

End date: 2015/12/15

Web: http://ipmrepa.agr.hr/

Abstract

Integrirana poljoprivredna proizvodnja (IPP) danas predstavlja standard u poljoprivrednoj proizvodnji koji će morati prihvatiti i naši poljoprivrednici. Ovaj vid proizvodnje osigurava očuvanje okoliša i proizvodnju hrane s manje rezidua pesticida. Osim velike društvene koristi koja se ogleda u zaštiti okoliša, proizvođači koji proizvode u sustavu IPP mogu ostvariti potpore iz agrookolišnih programa što može rezultirati povećanom dobiti u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.
Proizvodnja po načelima IPP-a traži visoko motiviranog i educiranog poljoprivrednog proizvođača sposobnog da donose odluke o primjeni mjera zaštite temeljene na znanstvenim spoznajama i u skladu sa specifičnim agroekološkim uvjetima. Sve ovo moguće je ostvariti samo ako postoji uspješna metodologija za prijenos spoznaja do kojih se dolazi znanstveno istraživačkim radom u znanstvenim institucijama na poljoprivredna poduzeća i poljoprivredne proizvođače.
Znanstvenici s Agronomskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa kolegama s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku provode istraživanja koja imaju za cilj istražiti sve aspekte integrirane proizvodnje šećerne repe i iznaći moguća rješenja koja će implementirati u organiziranu proizvodnju šećerne repe na području Vukovarsko srijemske županije.
CILJ PROJEKTA
utvrditi najpovoljnije agrotehničke mjere i razviti strategiju za integriranu zaštitu šećerne repe od štetnih organizama koja osigurava visoke prinose, sprječava prenamnoženje štetnih organizama, smanjuje uporabu pesticide i minimizira štete.
razviti lokalno specifične tehnološke smjernice za integriranu proizvodnju šećerne repe.
pokrenuti i uspostaviti sustav edukacije koja se zasniva se na aktivnom sudjelovanju poljoprivrednika kroz škole u polju (FFS) sa svrhom da se omogući prehrambenoj industriji i proizvođačima razvoj i uvođenje lokalno prilagođene strategije integrirane zaštite šećerne repe od štetnih organizama.

Leaders

Prof. Renata Bažok, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Associates

Prof. Maja Šćepanović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Božena Barić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Edyta Đermić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Darko Vončina, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Ivan Juran, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Tanja Gotlin Čuljak, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Dinka Grubišić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Zrinka Drmić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Darija Lemić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Maja Čačija, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.